فیض: مطالعه تاریخ اسلام را با نثر فاخر کتاب «قاف» توصیه می‌کنم

فیض: مطالعه تاریخ اسلام را با نثر فاخر کتاب «قاف» توصیه می‌کنم

ناصر فیض در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه مخاطبان عنوان کرد: کتاب «قاف» اثر یاسین حجازی را که با موضوع بازخوانی سه متن کهن فارسی از زندگی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است به مخاطبان پیشنهاد می‌کنم.

وی مهمترین ویژگی این کتاب را نثر فاخر آن دانست و گفت: تا پیش از خواندن این کتاب، تنها نمونه‌ای با چنین موضوعی از یک نثر فاخر سراغ داشتم در کتاب سه جلدی «پیامبر» نوشته زین‌العابدین رهنما بود، اما به نظرم آقای حجازی در کتاب «قاف»، بسیار جدی‌تر به ظرافت‌های زبان فارسی در انتقال مفاهیم و تعابیری در ارتباط با زندگی پیامبر (ص) پرداخته است. به عبارتی این کتاب دارای نثری ویژه و نگاهی است که در ورطه شاعرانگی غلتیده.

این شاعر ادامه داد: فارغ از جنبه‌های تاریخی و دینی و اطلاعات بسیاری که این کتاب به ما می‌دهد، کاملاً مشخص است که یک ادیب فرزانه با استفاده ماهرانه از ابزار ادبیات توانسته به خوبی روایاتی از زندگی این پیامبر الهی را بنگارد. علاوه بر این، «قاف» برای خوانندگانی که به ظاهر کتاب توجه ویژه‌ای دارند، بسیار جذاب است و ناشر نشان داده که به لحاظ پرداختن به ظاهر و باطن کتاب، ارزش ویژه‌ای برای مخاطب خود قائل شده است.

فیض ایجاز در مطالب ارائه شده را از دیگر ویژگی‌های این اثر عنوان کرد و گفت: مطالب ارائه شده در این کتاب، در نهایت ایجاز و به دور از هرگونه زیاده‌گویی اتفاق می‌افتد. برآیند تمام مطالب این کتاب به نفع ادبیات و نگاهی آرمانی (که در پایان خوانش این کتاب به خواننده دست می‌دهد)، تمام می‌شود.

وی با وجود نثر فاخر به‌کار گرفته شده در این اثر، «قاف» را برای مطالعه عموم مناسب دانست و گفت: ما نباید مخاطبان را دو دسته کنیم و به نظرم همه می‌توانند و باید این کتاب را بخوانند. به یاد دارم در دوران نوجوانی اشعار حافظ را می‌خواندم و به پدرم می‌گفتم که متوجه مفهوم این اشعار نمی‌شوم، و پدرم به من می‌گفت که آنقدر این اشعار را بخوان و در خواندن این آثار مداومت به خرج بده تا با مفهوم آنها آشنا شوی.

فیض: مطالعه تاریخ اسلام را با نثر فاخر کتاب «قاف» توصیه می‌کنم

ناصر فیض در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه مخاطبان عنوان کرد: کتاب «قاف» اثر یاسین حجازی را که با موضوع بازخوانی سه متن کهن فارسی از زندگی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده است به مخاطبان پیشنهاد می‌کنم.

وی مهمترین ویژگی این کتاب را نثر فاخر آن دانست و گفت: تا پیش از خواندن این کتاب، تنها نمونه‌ای با چنین موضوعی از یک نثر فاخر سراغ داشتم در کتاب سه جلدی «پیامبر» نوشته زین‌العابدین رهنما بود، اما به نظرم آقای حجازی در کتاب «قاف»، بسیار جدی‌تر به ظرافت‌های زبان فارسی در انتقال مفاهیم و تعابیری در ارتباط با زندگی پیامبر (ص) پرداخته است. به عبارتی این کتاب دارای نثری ویژه و نگاهی است که در ورطه شاعرانگی غلتیده.

این شاعر ادامه داد: فارغ از جنبه‌های تاریخی و دینی و اطلاعات بسیاری که این کتاب به ما می‌دهد، کاملاً مشخص است که یک ادیب فرزانه با استفاده ماهرانه از ابزار ادبیات توانسته به خوبی روایاتی از زندگی این پیامبر الهی را بنگارد. علاوه بر این، «قاف» برای خوانندگانی که به ظاهر کتاب توجه ویژه‌ای دارند، بسیار جذاب است و ناشر نشان داده که به لحاظ پرداختن به ظاهر و باطن کتاب، ارزش ویژه‌ای برای مخاطب خود قائل شده است.

فیض ایجاز در مطالب ارائه شده را از دیگر ویژگی‌های این اثر عنوان کرد و گفت: مطالب ارائه شده در این کتاب، در نهایت ایجاز و به دور از هرگونه زیاده‌گویی اتفاق می‌افتد. برآیند تمام مطالب این کتاب به نفع ادبیات و نگاهی آرمانی (که در پایان خوانش این کتاب به خواننده دست می‌دهد)، تمام می‌شود.

وی با وجود نثر فاخر به‌کار گرفته شده در این اثر، «قاف» را برای مطالعه عموم مناسب دانست و گفت: ما نباید مخاطبان را دو دسته کنیم و به نظرم همه می‌توانند و باید این کتاب را بخوانند. به یاد دارم در دوران نوجوانی اشعار حافظ را می‌خواندم و به پدرم می‌گفتم که متوجه مفهوم این اشعار نمی‌شوم، و پدرم به من می‌گفت که آنقدر این اشعار را بخوان و در خواندن این آثار مداومت به خرج بده تا با مفهوم آنها آشنا شوی.

فیض: مطالعه تاریخ اسلام را با نثر فاخر کتاب «قاف» توصیه می‌کنم

دانلود سریال و آهنگ