«فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» خسروپناه به چاپ دوم رسید

«فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» خسروپناه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی دفتر نشر معارف، کتاب «فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» در پنج فصل طبقه‎بندی شده است. فصل اول «چیستی علوم ‎انسانی»، فصل دوم «مبانی علوم ‎انسانی‎سکولار»، فصل سوم «مبانی علوم ‎انسانی‎اسلامی»، فصل چهارم «قلمرو اسلام در عرصه علوم انسانی» و بالاخره فصل پنجم «تاثیر مبانی بر نظریه‎های علوم انسانی» نام دارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:‌ «بحث مبانی و بنیادهای نظری علوم انسانی، یکی از مباحث فلسفه علوم انسانی است. فلسفه علوم انسانی، یکی از فلسفه‌های مضاف است. نگارنده در کتاب فلسفه اسلامی به تفصیل درباره فلسفه‌های مضاف و تقسیم آن، به دو دسته فلسفه مضاف به امور (پدیده‌ها) و فلسفه مضاف به علوم سخن گفته است. فلسفه امور، علوم درجه اول هستند و در درون فلسفه محض قرار دارند.»

دفتر نشر معارف تاکنون از حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چهار کتاب «در جستجوی علوم انسانی اسلامی»(2جلد/ کاندیدای کتاب سال جمهوری اسلامی)، «کلام جدید با رویکرد اسلامی»، «رابطه علم و دین از منظر استاد مطهری» و «آسیب شناسی جامعه دینی» را منتشر کرده است و در ایام برپایی نمایشگاه کتاب «فلسفه معرفت» را از این استاد فلسفه و کلام اسلامی روانه بازار کتاب می‌کند.

چاپ دوم کتاب «فلسفه علوم انساني (بنیادهای نظری)» در 287 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه  و به بهای 11 هزار تومان عرضه شده است.

«فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» خسروپناه به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی دفتر نشر معارف، کتاب «فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» در پنج فصل طبقه‎بندی شده است. فصل اول «چیستی علوم ‎انسانی»، فصل دوم «مبانی علوم ‎انسانی‎سکولار»، فصل سوم «مبانی علوم ‎انسانی‎اسلامی»، فصل چهارم «قلمرو اسلام در عرصه علوم انسانی» و بالاخره فصل پنجم «تاثیر مبانی بر نظریه‎های علوم انسانی» نام دارد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:‌ «بحث مبانی و بنیادهای نظری علوم انسانی، یکی از مباحث فلسفه علوم انسانی است. فلسفه علوم انسانی، یکی از فلسفه‌های مضاف است. نگارنده در کتاب فلسفه اسلامی به تفصیل درباره فلسفه‌های مضاف و تقسیم آن، به دو دسته فلسفه مضاف به امور (پدیده‌ها) و فلسفه مضاف به علوم سخن گفته است. فلسفه امور، علوم درجه اول هستند و در درون فلسفه محض قرار دارند.»

دفتر نشر معارف تاکنون از حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چهار کتاب «در جستجوی علوم انسانی اسلامی»(2جلد/ کاندیدای کتاب سال جمهوری اسلامی)، «کلام جدید با رویکرد اسلامی»، «رابطه علم و دین از منظر استاد مطهری» و «آسیب شناسی جامعه دینی» را منتشر کرده است و در ایام برپایی نمایشگاه کتاب «فلسفه معرفت» را از این استاد فلسفه و کلام اسلامی روانه بازار کتاب می‌کند.

چاپ دوم کتاب «فلسفه علوم انساني (بنیادهای نظری)» در 287 صفحه، شمارگان هزار و 500 نسخه  و به بهای 11 هزار تومان عرضه شده است.

«فلسفه علوم انسانی (بنیادهای نظری)» خسروپناه به چاپ دوم رسید

بک لینک