«فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» با سخنرانی مصطفی ملکیان

«فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» با سخنرانی مصطفی ملکیان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» (ضرورت اخلاق)» عنوان درسگفتاری است که موسسه پرسش در نظر دارد آن را بر پایه آثار استاد مصطفی ملکیان و با سخنرانی وی برگزار کند.
 
موسسه پرسش پیش از این نیز دوره‌هایی مرتبط با بحث اخلاق را برگزار کرده است که از آن میان می‌توان به دوره‌های «فلسفه اخلاق (استاد مصطفی ملکیان)»، «اخلاقی زیستن یعنی چه؟ (معناشناسی اخلاق)»، «چرا باید اخلاقی زیست؟( ضرورت اخلاق)» و «توجیه احکام و قواعد اخلاقی» اشاره کرد.

 
درسگفتار ««فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» نوزدهم خرداد ماه سال‌جاری از ساعت 18 تا 20 در محل موسسه پرسش برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در این درسگفتار می‌توانند به موسسه پرسش به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان مطهری، کوچه شبنم، شماره 3 مراجعه کنند.

«فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» با سخنرانی مصطفی ملکیان

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، «فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» (ضرورت اخلاق)» عنوان درسگفتاری است که موسسه پرسش در نظر دارد آن را بر پایه آثار استاد مصطفی ملکیان و با سخنرانی وی برگزار کند.
 
موسسه پرسش پیش از این نیز دوره‌هایی مرتبط با بحث اخلاق را برگزار کرده است که از آن میان می‌توان به دوره‌های «فلسفه اخلاق (استاد مصطفی ملکیان)»، «اخلاقی زیستن یعنی چه؟ (معناشناسی اخلاق)»، «چرا باید اخلاقی زیست؟( ضرورت اخلاق)» و «توجیه احکام و قواعد اخلاقی» اشاره کرد.

 
درسگفتار ««فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» نوزدهم خرداد ماه سال‌جاری از ساعت 18 تا 20 در محل موسسه پرسش برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در این درسگفتار می‌توانند به موسسه پرسش به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نرسیده به خیابان مطهری، کوچه شبنم، شماره 3 مراجعه کنند.

«فلسفه اخلاق/چرا باید اخلاقی زیست؟» با سخنرانی مصطفی ملکیان

wolrd press news