فراخوان مقاله برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» منتشر شد

فراخوان مقاله برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، شورای کتاب کودک دومین همایش دوسالانه «ادبیات کودک و مطالعات کودکی» را با عنوان «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» در پاییز سال 1395 برگزار خواهد کرد.

موضوع اصلی این همایش پدیده خواندن و بررسی آن از جنبه‌های گوناگون، با تأکید ویژه بر لذت‌های خواندن ادبیات است. دبیرخانه همایش از کلیه پژوهشگران، دانشجویان و فعالانی که مایل به طرح و عرضه پژوهش‌ها، یافته‌ها و تجربیات خود در زمینه خواندن و لذت‌های آن هستند دعوت می‌کند در این همایش شرکت کنند.

همچون دوره پیش، پرداختن به تمامی حوزه‌ها و گونه‌های ادبیات کودک از اهداف برگزارکنندگان است. چکیده‌های ارسالی می‌تواند مربوط به مباحث نظری، کاربردی و ادبی مرتبط با پدیده خواندن باشد. دبیرخانه همایش از چکیده‌هایی که در آنها تجارب عملی نهادها، سازمان‌ها و افراد در حوزه خواندن تشریح و تحلیل شده باشد استقبال می‌کند. 

علاوه بر محورهای پیشنهادشده در زیر، علاقه‌مندان می‌توانند چکیده‌های خود را درباره هر موضوع دیگری که به «خواندن» و «ادبیات کودک» مربوط باشد ارسال کنند. لازم است چکیده‌های تفصیلی (بین چهارصد تا پانصد کلمه) را که دربردارنده طرح مسأله، روش پژوهش و یافته‌های تحقیق است حداکثر تا پایان تیرماه در یکی از دو قالب word یا pdf به آدرس cbcseminar@gmail.com ارسال شود. لطفاً در متن ایمیل مشخصات فردی ارسال کننده/کنندگان به همراه تلفن تماس ذکر شود.

بر اساس این فراخوان محورهای پيشنهادی این همایش برای ارائه مقاله به شرخ زیر است:

مباحث نظري:
خواندن/ لذت‌های خواندن/ ترويج خواندن: تاريخچه، انواع، تعاريف، رويكردها
سواد/ فقر/ دشواری‌های خواندن
اخالق/ آزادی خواندن
ايدئولوژی/ هويت‌يابی و لذت‌های خواندن
رسانه‌های ديجيتال/ شبكه‌های اجتماعی و لذت‌های خواندن
معماری/ فضا و لذت‌های خواندن

مباحث كاربردي:
كتابخانه‌ها/ فضاهای عمومی/ نهادهای فرهنگی و لذت‌های خواندن
اوقات فراغت و لذت‌های خواندن
سرانه خواندن
خواندن با/ برای ديگری
زبان مادری و لذت‌های خواندن
قصه‌گويی/ كتاب‌های گويا و لذت‌های خواندن
خواندن در خدمت درمان/ صلح/ يادگيری
خواندن در بحران
خواندن در مدارس

مباحث ادبي:
ادبيات كودك فاخر/ نازل و لذت‌های خواندن
تصوير و لذت‌های خواندن
ادبيات كهن و لذت‌های خواندن
شعر و لذت‌های خواندن
ترجمه و لذت‌های خواندن
متون غيرداستان و لذت‌های خواندن
كودكان با نيازهای ويژه و لذت‌های خواندن

فراخوان مقاله برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، شورای کتاب کودک دومین همایش دوسالانه «ادبیات کودک و مطالعات کودکی» را با عنوان «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» در پاییز سال 1395 برگزار خواهد کرد.

موضوع اصلی این همایش پدیده خواندن و بررسی آن از جنبه‌های گوناگون، با تأکید ویژه بر لذت‌های خواندن ادبیات است. دبیرخانه همایش از کلیه پژوهشگران، دانشجویان و فعالانی که مایل به طرح و عرضه پژوهش‌ها، یافته‌ها و تجربیات خود در زمینه خواندن و لذت‌های آن هستند دعوت می‌کند در این همایش شرکت کنند.

همچون دوره پیش، پرداختن به تمامی حوزه‌ها و گونه‌های ادبیات کودک از اهداف برگزارکنندگان است. چکیده‌های ارسالی می‌تواند مربوط به مباحث نظری، کاربردی و ادبی مرتبط با پدیده خواندن باشد. دبیرخانه همایش از چکیده‌هایی که در آنها تجارب عملی نهادها، سازمان‌ها و افراد در حوزه خواندن تشریح و تحلیل شده باشد استقبال می‌کند. 

علاوه بر محورهای پیشنهادشده در زیر، علاقه‌مندان می‌توانند چکیده‌های خود را درباره هر موضوع دیگری که به «خواندن» و «ادبیات کودک» مربوط باشد ارسال کنند. لازم است چکیده‌های تفصیلی (بین چهارصد تا پانصد کلمه) را که دربردارنده طرح مسأله، روش پژوهش و یافته‌های تحقیق است حداکثر تا پایان تیرماه در یکی از دو قالب word یا pdf به آدرس cbcseminar@gmail.com ارسال شود. لطفاً در متن ایمیل مشخصات فردی ارسال کننده/کنندگان به همراه تلفن تماس ذکر شود.

بر اساس این فراخوان محورهای پيشنهادی این همایش برای ارائه مقاله به شرخ زیر است:

مباحث نظري:
خواندن/ لذت‌های خواندن/ ترويج خواندن: تاريخچه، انواع، تعاريف، رويكردها
سواد/ فقر/ دشواری‌های خواندن
اخالق/ آزادی خواندن
ايدئولوژی/ هويت‌يابی و لذت‌های خواندن
رسانه‌های ديجيتال/ شبكه‌های اجتماعی و لذت‌های خواندن
معماری/ فضا و لذت‌های خواندن

مباحث كاربردي:
كتابخانه‌ها/ فضاهای عمومی/ نهادهای فرهنگی و لذت‌های خواندن
اوقات فراغت و لذت‌های خواندن
سرانه خواندن
خواندن با/ برای ديگری
زبان مادری و لذت‌های خواندن
قصه‌گويی/ كتاب‌های گويا و لذت‌های خواندن
خواندن در خدمت درمان/ صلح/ يادگيری
خواندن در بحران
خواندن در مدارس

مباحث ادبي:
ادبيات كودك فاخر/ نازل و لذت‌های خواندن
تصوير و لذت‌های خواندن
ادبيات كهن و لذت‌های خواندن
شعر و لذت‌های خواندن
ترجمه و لذت‌های خواندن
متون غيرداستان و لذت‌های خواندن
كودكان با نيازهای ويژه و لذت‌های خواندن

فراخوان مقاله برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» منتشر شد

بک لینک رنک 7

موسیقی