فراخوان دومین جایزه کتاب «مرآت» با محوریت «مردم‌سالاری دینی» منتشر شد

فراخوان دومین جایزه کتاب «مرآت» با محوریت «مردم‌سالاری دینی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دبیرخانه دائمی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در دومین سال فعالیت خود، به منظور تبیین، تعمیق و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان و ناشران دعوت کرد کتاب‌های منتشر شده‌ خود با موضوع «مردم‌سالاری دینی» را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
 
در ادامه این فراخوان از آن دسته از فعالان حوزه نشر که نتوانستند آثار خود با موضوع «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» را در نخستین جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» شرکت دهند، خواسته شده تا آثار قلمی و مکتوب خود با موضوع سبک زندگی را تا مهلت‌ تعیین‌ شده‌ به ‌این ‌دبیرخانه‌ ارسال کنند.

آثار ارسالی می‌تواند به‌صورت مجلد مکتوب یا الکترونیکی بوده و الزامی برای چاپ اول بودن آثار نیست.
 
علاقه‌مندان برای ارسال آثار خود می‌توانند تا 30  مهرماه سال‌جاری به دبیرخانه جایزه «مرآت» به نشانی تهران خیابان‌ مطهری ‌خیابان ‌سهروردی ‌جنوبی ‌پلاک ‌۸۸‌ واحد ‌۵ ارسال‌ کنند.
 

فراخوان دومین جایزه کتاب «مرآت» با محوریت «مردم‌سالاری دینی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دبیرخانه دائمی جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» در دومین سال فعالیت خود، به منظور تبیین، تعمیق و ترویج فرهنگ اسلامی و ایرانی از پدیدآورندگان، مترجمان، مصححان و ناشران دعوت کرد کتاب‌های منتشر شده‌ خود با موضوع «مردم‌سالاری دینی» را به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.
 
در ادامه این فراخوان از آن دسته از فعالان حوزه نشر که نتوانستند آثار خود با موضوع «سبک زندگی اسلامی و ایرانی» را در نخستین جایزه و نمایشگاه کتاب «مرآت» شرکت دهند، خواسته شده تا آثار قلمی و مکتوب خود با موضوع سبک زندگی را تا مهلت‌ تعیین‌ شده‌ به ‌این ‌دبیرخانه‌ ارسال کنند.

آثار ارسالی می‌تواند به‌صورت مجلد مکتوب یا الکترونیکی بوده و الزامی برای چاپ اول بودن آثار نیست.
 
علاقه‌مندان برای ارسال آثار خود می‌توانند تا 30  مهرماه سال‌جاری به دبیرخانه جایزه «مرآت» به نشانی تهران خیابان‌ مطهری ‌خیابان ‌سهروردی ‌جنوبی ‌پلاک ‌۸۸‌ واحد ‌۵ ارسال‌ کنند.
 

فراخوان دومین جایزه کتاب «مرآت» با محوریت «مردم‌سالاری دینی» منتشر شد

روزنامه قانون