فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار كتاب ايران در بازارهای جهانی منتشر شد

فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار كتاب ايران در بازارهای جهانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در راستای کمک به توسعه بین‌المللی نشر ایران و به‌منظور حضور هر چه پُربارتر کتاب‌های ایرانی در بازارهای جهانی، از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

این طرح با هدف گسترش زبان، فرهنگ و ادبیات ایران و تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری انجام می‌شود.
 
کتاب‌های ادبیات داستانی و غیرداستانی معاصر، هنر، اسلام و ایران‌شناسی و کودک و نوجوان از موضوع‌های این طرح است و ناشران خصوصی، مؤلفان، مترجمان و تصویرگران می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
 
شرایط حمایت از آثار به‌منظور ترجمه به قرار زیر اعلام شده است:

الف) اثر مورد نظر از سوی نهادهای دیگر مورد حمایت قرار نگرفته باشد.
ب) کتا‌ب‌های مورد نظر به زبان فارسی، با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشند.
ج) میزان حمایت براساس عُرف صنعت نشر هر کشور تعیین می‌شود.
د) در کتاب‌های تصویری اعطای حمایت مخصوص حق نشر خواهد بود و از ترجمه آن حمایت نمی‌شود.
و) مبلغ حمایتی به نیابت از طرف خارجی در ایران به طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.
ه) میزان حمایت از آثار، بستگی به بودجه مصوب سالانه دارد.
ی) حمايت خريد و انتشار شامل كتاب‌هایی می‌شود كه در يک سال اخير ترجمه و چاپ شده‌اند.
 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط این طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه می‌توانند به اینجا مراجعه کنند یا با شماره 88318655 تماس بگیرند.

فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار كتاب ايران در بازارهای جهانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اداره مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی در راستای کمک به توسعه بین‌المللی نشر ایران و به‌منظور حضور هر چه پُربارتر کتاب‌های ایرانی در بازارهای جهانی، از ترجمه و انتشار کتاب ایران در بازارهای جهانی حمایت می‌کند.

این طرح با هدف گسترش زبان، فرهنگ و ادبیات ایران و تسهیل روابط فرهنگی با جهان از طریق نخبگان فرهنگی و هنری انجام می‌شود.
 
کتاب‌های ادبیات داستانی و غیرداستانی معاصر، هنر، اسلام و ایران‌شناسی و کودک و نوجوان از موضوع‌های این طرح است و ناشران خصوصی، مؤلفان، مترجمان و تصویرگران می‌توانند در این طرح شرکت کنند.
 
شرایط حمایت از آثار به‌منظور ترجمه به قرار زیر اعلام شده است:

الف) اثر مورد نظر از سوی نهادهای دیگر مورد حمایت قرار نگرفته باشد.
ب) کتا‌ب‌های مورد نظر به زبان فارسی، با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشند.
ج) میزان حمایت براساس عُرف صنعت نشر هر کشور تعیین می‌شود.
د) در کتاب‌های تصویری اعطای حمایت مخصوص حق نشر خواهد بود و از ترجمه آن حمایت نمی‌شود.
و) مبلغ حمایتی به نیابت از طرف خارجی در ایران به طرف ایرانی پرداخت خواهد شد.
ه) میزان حمایت از آثار، بستگی به بودجه مصوب سالانه دارد.
ی) حمايت خريد و انتشار شامل كتاب‌هایی می‌شود كه در يک سال اخير ترجمه و چاپ شده‌اند.
 
علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط این طرح و تکمیل فرم‌های مربوطه می‌توانند به اینجا مراجعه کنند یا با شماره 88318655 تماس بگیرند.

فراخوان حمایت از ترجمه و انتشار كتاب ايران در بازارهای جهانی منتشر شد

روزنامه قانون