فاطمه گودرزی خواندن «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را پیشنهاد داد/ وقت انسان با کتاب هدر نمی‌رود

فاطمه گودرزی خواندن «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را پیشنهاد داد/ وقت انسان با کتاب هدر نمی‌رود

فاطمه گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه مخاطبان عنوان کرد: من به مطالعه آثار حسن نراقی علاقه دارم و اخیرا هم کتابی از او با عنوان «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را تهیه و مطالعه کردم که به حوزه مباحث اجتماعی می‌پردازد.

این بازیگر درباره ساختار کتاب توضیح داد: مطالب كتاب در سه بخش تنظیم شده؛ بخش اول با عنوان «جامعه‌شناسی خودمانی» مطالبی است در تكمیل كتاب معروف و پرفروش این نویسنده با نام «جامعه‌شناسی خودمانی» و در بخش دوم نیز مقالات مختلف نویسنده كه قبلا به‌صورت پراكنده در رسانه‌ها منتشر شده بود، به‌صورت یكجا جمع‌آوری شده است و بالاخره بخش سوم كتاب نیز به چند مصاحبه‌ آقای نراقی با نشریات مختلف اختصاص دارد كه همگی حول محور كتاب «جامعه‌شناسی خودمانی» و سایر آثار او كه مرتبط با این كتاب منتشر كرده‌است، دور می‌زند.

گودرزی تأکید کرد: به نظر من مردم باید از هر فرصتی برای خواندن کتاب استفاده کنند، چراکه معتقدم وقت انسان با کتاب به هدر نمی‌رود. با پدید آمدن تکنولوژی‌های امروزی و تلفن‌های همراه هوشمند بسیاری از جوانان وقت خود را به پرسه زدن‌های بی‌حاصل در فضای مجازی صرف می‌کنند، در حالی که می‌توان از این ابزار برای نزدیک‌تر شدن به کتاب هم بهره گرفت.

فاطمه گودرزی خواندن «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را پیشنهاد داد/ وقت انسان با کتاب هدر نمی‌رود

فاطمه گودرزی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه مخاطبان عنوان کرد: من به مطالعه آثار حسن نراقی علاقه دارم و اخیرا هم کتابی از او با عنوان «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را تهیه و مطالعه کردم که به حوزه مباحث اجتماعی می‌پردازد.

این بازیگر درباره ساختار کتاب توضیح داد: مطالب كتاب در سه بخش تنظیم شده؛ بخش اول با عنوان «جامعه‌شناسی خودمانی» مطالبی است در تكمیل كتاب معروف و پرفروش این نویسنده با نام «جامعه‌شناسی خودمانی» و در بخش دوم نیز مقالات مختلف نویسنده كه قبلا به‌صورت پراكنده در رسانه‌ها منتشر شده بود، به‌صورت یكجا جمع‌آوری شده است و بالاخره بخش سوم كتاب نیز به چند مصاحبه‌ آقای نراقی با نشریات مختلف اختصاص دارد كه همگی حول محور كتاب «جامعه‌شناسی خودمانی» و سایر آثار او كه مرتبط با این كتاب منتشر كرده‌است، دور می‌زند.

گودرزی تأکید کرد: به نظر من مردم باید از هر فرصتی برای خواندن کتاب استفاده کنند، چراکه معتقدم وقت انسان با کتاب به هدر نمی‌رود. با پدید آمدن تکنولوژی‌های امروزی و تلفن‌های همراه هوشمند بسیاری از جوانان وقت خود را به پرسه زدن‌های بی‌حاصل در فضای مجازی صرف می‌کنند، در حالی که می‌توان از این ابزار برای نزدیک‌تر شدن به کتاب هم بهره گرفت.

فاطمه گودرزی خواندن «اقیانوسی به عمق فقط یک وجب» را پیشنهاد داد/ وقت انسان با کتاب هدر نمی‌رود

عکس