علی جنتی: خلا حضور سبزواری را در محافل شعر مقام معظم رهبری احساس می‌کنیم/ صالحی: سبزواری حماسه‌سرایی را در شعر انقلاب به کار گرفت

علی جنتی: خلا حضور سبزواری را در محافل شعر مقام معظم رهبری احساس می‌کنیم/ صالحی: سبزواری حماسه‌سرایی را در شعر انقلاب به کار گرفت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آیین تشییع پیکر مرحوم حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب اسلامی هم‌اکنون دوشنبه 24 خرداد در حوزه هنری انقلاب اسلامی در حال برگزاری است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به برگزاری محافل شعر با حضور مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نخستین سالی است که قطعاً خلا حضور ایشان را احساس می‌کنیم.
 
وی ادامه داد: مرحوم سبزواری شاعر انقلاب اسلامی بود؛ انقلابی که فقط به ایران مربوط نمی‌شود و آنچه در حوزه انقلاب است چه در لبنان و چه در عراق و چه در نقاط دیگر در شعر مرحوم سبزواری همیشه بروز داشت. این روحیه انقلابی ویژه این شاعر پیشکسوت حوزه انقلاب بود.
 
دکتر سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به امتیاز سبزواری نسبت به شاعران دیگر اشاره کرد و گفت: حماسه‌سرایی وی در حوزه انقلاب اسلامی بود و بسیاری از شاعران دیگر نیز با او در این عرصه همنوا شدند. او از شاعرانی بود که بین شعر و مردم ارتباط برقرار کرد.

حسین ممتحنی، متخلص به حمید سبزواری، شاعر پیشکسوت حوزه انقلاب اسلامی، بامداد شنبه 22 خرداد 1395 در سن 91 سالگی درگذشت. وی سراینده بسیاری ار شعر‌های انقلابی چون «خمینی ای امام»، «بانگ خاوران»، «خجسته باد پیروزی» و سروده «همپای جلودار» وی با صدای استاد حسام‌الدین سراج و دکلمه مرحوم فرج الله سلحشور اجرا شد.

تاکنون کتاب‌های «ی‍اد ی‍اران‌؛ م‍ن‍ظوم‍ه‌ای‌ در رث‍ای‌ س‍ردار ج‍ه‍ادگ‍ر ش‍ه‍ی‍د م‍ه‍ن‍دس‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ رض‍وی‌»،«گ‍زی‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر»، «ک‍اروان‌ س‍پ‍ی‍ده‌»، «س‍رودی‌ دی‍گ‍ر»،«سرود سپیده»، «سرود درد»، «دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ح‍م‍ی‍د س‍ب‍زواری‌»، «تو عاشقانه سفر کن» و «به رنگ آمده دشمن اگر به جنگ نبرد» از سروده‌های وی منتشر شده‌اند.

حمید سبزواری، سحرگاه شنبه 22 خرداد درگذشت. مراسم تشیع پیکر وی ساعت 10 صبح دوشنبه 24 خرداد 1395 از حوزه هنری تا تالار وحدت انجام شده و از آن‌جا نیز به زادگاهش سبزوار منتقل می‌شود.

علی جنتی: خلا حضور سبزواری را در محافل شعر مقام معظم رهبری احساس می‌کنیم/ صالحی: سبزواری حماسه‌سرایی را در شعر انقلاب به کار گرفت

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، آیین تشییع پیکر مرحوم حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب اسلامی هم‌اکنون دوشنبه 24 خرداد در حوزه هنری انقلاب اسلامی در حال برگزاری است. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به برگزاری محافل شعر با حضور مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این نخستین سالی است که قطعاً خلا حضور ایشان را احساس می‌کنیم.
 
وی ادامه داد: مرحوم سبزواری شاعر انقلاب اسلامی بود؛ انقلابی که فقط به ایران مربوط نمی‌شود و آنچه در حوزه انقلاب است چه در لبنان و چه در عراق و چه در نقاط دیگر در شعر مرحوم سبزواری همیشه بروز داشت. این روحیه انقلابی ویژه این شاعر پیشکسوت حوزه انقلاب بود.
 
دکتر سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران به امتیاز سبزواری نسبت به شاعران دیگر اشاره کرد و گفت: حماسه‌سرایی وی در حوزه انقلاب اسلامی بود و بسیاری از شاعران دیگر نیز با او در این عرصه همنوا شدند. او از شاعرانی بود که بین شعر و مردم ارتباط برقرار کرد.

حسین ممتحنی، متخلص به حمید سبزواری، شاعر پیشکسوت حوزه انقلاب اسلامی، بامداد شنبه 22 خرداد 1395 در سن 91 سالگی درگذشت. وی سراینده بسیاری ار شعر‌های انقلابی چون «خمینی ای امام»، «بانگ خاوران»، «خجسته باد پیروزی» و سروده «همپای جلودار» وی با صدای استاد حسام‌الدین سراج و دکلمه مرحوم فرج الله سلحشور اجرا شد.

تاکنون کتاب‌های «ی‍اد ی‍اران‌؛ م‍ن‍ظوم‍ه‌ای‌ در رث‍ای‌ س‍ردار ج‍ه‍ادگ‍ر ش‍ه‍ی‍د م‍ه‍ن‍دس‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ رض‍وی‌»،«گ‍زی‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ش‍ع‍ر»، «ک‍اروان‌ س‍پ‍ی‍ده‌»، «س‍رودی‌ دی‍گ‍ر»،«سرود سپیده»، «سرود درد»، «دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ح‍م‍ی‍د س‍ب‍زواری‌»، «تو عاشقانه سفر کن» و «به رنگ آمده دشمن اگر به جنگ نبرد» از سروده‌های وی منتشر شده‌اند.

حمید سبزواری، سحرگاه شنبه 22 خرداد درگذشت. مراسم تشیع پیکر وی ساعت 10 صبح دوشنبه 24 خرداد 1395 از حوزه هنری تا تالار وحدت انجام شده و از آن‌جا نیز به زادگاهش سبزوار منتقل می‌شود.

علی جنتی: خلا حضور سبزواری را در محافل شعر مقام معظم رهبری احساس می‌کنیم/ صالحی: سبزواری حماسه‌سرایی را در شعر انقلاب به کار گرفت

bluray movie download