عصایت را به میله‌های زندان بزن، موسی: زندگی‌نامه امام موسی صدر

عصایت را به میله‌های زندان بزن، موسی: زندگی‌نامه امام موسی صدر

سال ۱۹۷۸ میلادی در لبنان در شرایطی آغاز شد که هم‌زمان با پایان یافتن جنگ‎های داخلی و ضرورت تلاش برای التیام زخم‎های بر جا مانده از آن، شواهدی از فتنۀ سران صهیونیست در تشدید دشمنی‎ها و ایجاد تفرقه میان شیعیان جنوب لبنان و مبارزین فلسطینی مستقر در این منطقه مشاهده می‎شد. امام صدر در یکی از سخنرانی‎های خود، طرح توطین را که سران رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایت‎های آمریکا و انگلیس مطرح کرده بودند، به‎شدت مورد حمله قرار داد و گفت:
ما با طرح اسکان فلسطینی‎ها در لبنان مخالفیم، زیرا این طرح را بگین، نخست وزیر دشمن، ارائه کرده است. جزئیات این طرح بیانگر آن است که اسرائیل در صدد است، تعداد فلسطینی‎های ساکن کرانۀ باختری را مشخص کند تا به مرور زمان، آنان را در پیکرۀ رژیم صهیونیستی هضم و ناپدید کند. این طرح بدان معناست که سایر فلسطینی‎ها در محل اقامت کنونی خود باقی بمانند و در اثر بحران‎ها و مشکلاتی که بر اثر نا امیدی و سرخوردگی بر آنان عارض می‎شود و اتهاماتی که به یکدیگر وارد می‎کنند، با یکدیگر به نبردهای خونین برخیزند. از طرفی این امر موجب پدید آمدن مشکلات جمعیتی و امنیتی و اجتماعی و سیاسی در کشورهای همسایۀ اسرائیل خواهد شد.بدین ترتیب، اسرائیل برای نابود کردن فلسطین و فلسطینی‎ها و ذوب کردن وطن فلسطینی‎ها در داخل پیکرۀ اسرائیل و پراکنده کردن فلسطینی‎ها در گوشه و کنار جهان، برنامه‎ریزی کرده است و چه بسا، به فکر ایجاد وطنی دیگر (به‎جای فلسطین) برای آنان باشد…

عصایت را به میله‌های زندان بزن، موسی: زندگی‌نامه امام موسی صدر

(image)
سال ۱۹۷۸ میلادی در لبنان در شرایطی آغاز شد که هم‌زمان با پایان یافتن جنگ‎های داخلی و ضرورت تلاش برای التیام زخم‎های بر جا مانده از آن، شواهدی از فتنۀ سران صهیونیست در تشدید دشمنی‎ها و ایجاد تفرقه میان شیعیان جنوب لبنان و مبارزین فلسطینی مستقر در این منطقه مشاهده می‎شد. امام صدر در یکی از سخنرانی‎های خود، طرح توطین را که سران رژیم صهیونیستی با تکیه بر حمایت‎های آمریکا و انگلیس مطرح کرده بودند، به‎شدت مورد حمله قرار داد و گفت:
ما با طرح اسکان فلسطینی‎ها در لبنان مخالفیم، زیرا این طرح را بگین، نخست وزیر دشمن، ارائه کرده است. جزئیات این طرح بیانگر آن است که اسرائیل در صدد است، تعداد فلسطینی‎های ساکن کرانۀ باختری را مشخص کند تا به مرور زمان، آنان را در پیکرۀ رژیم صهیونیستی هضم و ناپدید کند. این طرح بدان معناست که سایر فلسطینی‎ها در محل اقامت کنونی خود باقی بمانند و در اثر بحران‎ها و مشکلاتی که بر اثر نا امیدی و سرخوردگی بر آنان عارض می‎شود و اتهاماتی که به یکدیگر وارد می‎کنند، با یکدیگر به نبردهای خونین برخیزند. از طرفی این امر موجب پدید آمدن مشکلات جمعیتی و امنیتی و اجتماعی و سیاسی در کشورهای همسایۀ اسرائیل خواهد شد.بدین ترتیب، اسرائیل برای نابود کردن فلسطین و فلسطینی‎ها و ذوب کردن وطن فلسطینی‎ها در داخل پیکرۀ اسرائیل و پراکنده کردن فلسطینی‎ها در گوشه و کنار جهان، برنامه‎ریزی کرده است و چه بسا، به فکر ایجاد وطنی دیگر (به‎جای فلسطین) برای آنان باشد…

عصایت را به میله‌های زندان بزن، موسی: زندگی‌نامه امام موسی صدر

دانلود سریال و آهنگ