عباس وریج کاظمی با کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به نمایشگاه می‌آید

عباس وریج کاظمی با کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به نمایشگاه می‌آید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتشارات این مرکز علمی قصد دارد، تعدادی از آثار تالیفی و ترجمه استادان و پژوهشگران همکار با این مجموعه را برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه کند. یکی از این آثار، کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به قلم عباس وریج کاظمی و محبوبه حاج حسینی است.

در بخشی از پیشگفتار کتاب آمده است: «در کنفرانس دوسالانه مطالعات فرهنگی که در سال 2006 (1385) در استانبول برگزار شد برای اولین بار به همراه دکتر سمتی پدیده مطالعات فرهنگی در ایران را ذیل یک پنل معرفی کردیم. در آن زمان مطالعات فرهنگی سال‌­های آغازین خود را در دانشگاه‌های ایران می‌گذرانید. اکنون پس از قریب به 10 سال، ما در این کتاب تاریخ مطالعات فرهنگی دانشگاهی در دهه هشتاد را در ایران بازخوانی می‌کنیم.

پیشنهاد تحقیقی با عنوان مطالعات فرهنگی و چالش‌­های آن در ایران را در سال 1389 به پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دادم و در همان سال مورد تصویب قرار گرفت اما به دلایل مختلفی به تعویق افتاد. طولانی بودن زمان تحقیق پیامدهای مثبتی هم در پی داشت؛ از جمله آنکه موجب شد حجم بیشتری از مطالب و تحقیقات دیده شود و دیگر اینکه با فاصله‌­گیری از دهه هشتاد داوری معقولانه‌تری نسبت به فعالیت‌‌های خودمان در آن دهه داشته باشیم. مرزهای تحقیق از دو نظر محدود شده است: اول اینکه به پایان‌نامه‌های دانشجویان و مقالات پژوهشی تا سال 1390معطوف شده است؛ و دوم اینکه، خوانش مطالعات فرهنگی در ایران را محدود به گروه‌های مطالعات فرهنگی در دانشگاه‌ها کرده است.»

کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به قلم عباس وریج کاظمی و محبوبه حاج حسینی در نمایشگاه کتاب امسال ارائه می‌شود.

عباس وریج کاظمی با کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به نمایشگاه می‌آید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، انتشارات این مرکز علمی قصد دارد، تعدادی از آثار تالیفی و ترجمه استادان و پژوهشگران همکار با این مجموعه را برای نخستین بار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ارائه کند. یکی از این آثار، کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به قلم عباس وریج کاظمی و محبوبه حاج حسینی است.

در بخشی از پیشگفتار کتاب آمده است: «در کنفرانس دوسالانه مطالعات فرهنگی که در سال 2006 (1385) در استانبول برگزار شد برای اولین بار به همراه دکتر سمتی پدیده مطالعات فرهنگی در ایران را ذیل یک پنل معرفی کردیم. در آن زمان مطالعات فرهنگی سال‌­های آغازین خود را در دانشگاه‌های ایران می‌گذرانید. اکنون پس از قریب به 10 سال، ما در این کتاب تاریخ مطالعات فرهنگی دانشگاهی در دهه هشتاد را در ایران بازخوانی می‌کنیم.

پیشنهاد تحقیقی با عنوان مطالعات فرهنگی و چالش‌­های آن در ایران را در سال 1389 به پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دادم و در همان سال مورد تصویب قرار گرفت اما به دلایل مختلفی به تعویق افتاد. طولانی بودن زمان تحقیق پیامدهای مثبتی هم در پی داشت؛ از جمله آنکه موجب شد حجم بیشتری از مطالب و تحقیقات دیده شود و دیگر اینکه با فاصله‌­گیری از دهه هشتاد داوری معقولانه‌تری نسبت به فعالیت‌‌های خودمان در آن دهه داشته باشیم. مرزهای تحقیق از دو نظر محدود شده است: اول اینکه به پایان‌نامه‌های دانشجویان و مقالات پژوهشی تا سال 1390معطوف شده است؛ و دوم اینکه، خوانش مطالعات فرهنگی در ایران را محدود به گروه‌های مطالعات فرهنگی در دانشگاه‌ها کرده است.»

کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به قلم عباس وریج کاظمی و محبوبه حاج حسینی در نمایشگاه کتاب امسال ارائه می‌شود.

عباس وریج کاظمی با کتاب «مطالعات فرهنگی دانشگاهی در ایران» به نمایشگاه می‌آید

بک لینک رنک 5