صندوق حمایتی شارجه از طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک ایران حمایت می‌کند

صندوق حمایتی شارجه از طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک ایران حمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از شورای کتاب کودک، طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک در مناطق محروم (بامداد کتابخانه) که از مجموعه فعالیت‌های خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن است برنده صندوق حمایت توسعه خواندن در مناطق آسیب‌دیده، شعبه شارجه شد. این طرح از سوی کمیته جوایز شورای کتاب کودک برای دریافت حمایت مالی به صندوق توسعه خواندن مناطق در  بحران شعبه ملی امارات متحده عربی  (شارجه) 2016  معرفی شده و موفق به دریافت این جایزه شده است.

این  طرح موفق شد در میان طرح‌های ترویجی که از بخش‌های متفاوت خاورمیانه و شمال آفریقا برای دریافت کمک شرکت داشتند، برتری  خود را ثابت کند و حمایت مالی این صندوق را نصیب خود کند.

موضوع این طرح، برپایی و پشتیبانی پنج کتابخانه آموزشگاهی در مناطق محروم اقلیت‌های قومی و مذهبی منطقه عشایرنشین بلوچستان است. این مدارس در منطقه دورافتاده بلوچستان و نزدیک مرز پاکستان قرار دارند.

هدف این طرح، دسترسی آسان به کتاب‌های باکیفیت و مناسب، با درنظرگرفتن سن، جنس و محیط زندگی اعلام شده است. این طرح همچنین برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان، معلمان و کتابداران از طریق برگزاری کارگاه‌ها، انتشار جزوه‌ها و راهنماها طراحی شده است.

صندوق حمایت از طرح‌های ترویجی خواندن شارجه، با همکاری دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY و شبه‌ملی امارات متحده عربیUABBY با هدف بالا بردن عشق به خواندن و در دسترس قرار دادن کتاب‌هایی با کیفیت ادبی – هنری بالا برای همه کودکان بخصوص کودکان مناطق بحران‌زده و محروم در خاورمیانه و شمال آفریقا کار خود را از سال ۲۰۱۲ آغاز کرد. کمک‌های مالی این صندوق تاکنون به طرح‌های ترویج خواندن کشورهای متعددی در منطقه مانند «با من بخوان» موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، و افغانستان، پاکستان، فلسطین و سوریه تعلق گرفته است. ایران از معدود کشورهایی است که برای بار دوم موفق به دریافت کمک مالی از صندوق حمایتی شارجه شده است. 

صندوق حمایتی شارجه از طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک ایران حمایت می‌کند

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از شورای کتاب کودک، طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک در مناطق محروم (بامداد کتابخانه) که از مجموعه فعالیت‌های خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن است برنده صندوق حمایت توسعه خواندن در مناطق آسیب‌دیده، شعبه شارجه شد. این طرح از سوی کمیته جوایز شورای کتاب کودک برای دریافت حمایت مالی به صندوق توسعه خواندن مناطق در  بحران شعبه ملی امارات متحده عربی  (شارجه) 2016  معرفی شده و موفق به دریافت این جایزه شده است.

این  طرح موفق شد در میان طرح‌های ترویجی که از بخش‌های متفاوت خاورمیانه و شمال آفریقا برای دریافت کمک شرکت داشتند، برتری  خود را ثابت کند و حمایت مالی این صندوق را نصیب خود کند.

موضوع این طرح، برپایی و پشتیبانی پنج کتابخانه آموزشگاهی در مناطق محروم اقلیت‌های قومی و مذهبی منطقه عشایرنشین بلوچستان است. این مدارس در منطقه دورافتاده بلوچستان و نزدیک مرز پاکستان قرار دارند.

هدف این طرح، دسترسی آسان به کتاب‌های باکیفیت و مناسب، با درنظرگرفتن سن، جنس و محیط زندگی اعلام شده است. این طرح همچنین برای توانمندسازی کودکان و نوجوانان، معلمان و کتابداران از طریق برگزاری کارگاه‌ها، انتشار جزوه‌ها و راهنماها طراحی شده است.

صندوق حمایت از طرح‌های ترویجی خواندن شارجه، با همکاری دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان IBBY و شبه‌ملی امارات متحده عربیUABBY با هدف بالا بردن عشق به خواندن و در دسترس قرار دادن کتاب‌هایی با کیفیت ادبی – هنری بالا برای همه کودکان بخصوص کودکان مناطق بحران‌زده و محروم در خاورمیانه و شمال آفریقا کار خود را از سال ۲۰۱۲ آغاز کرد. کمک‌های مالی این صندوق تاکنون به طرح‌های ترویج خواندن کشورهای متعددی در منطقه مانند «با من بخوان» موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، و افغانستان، پاکستان، فلسطین و سوریه تعلق گرفته است. ایران از معدود کشورهایی است که برای بار دوم موفق به دریافت کمک مالی از صندوق حمایتی شارجه شده است. 

صندوق حمایتی شارجه از طرح توسعه کتابخانه‌‌های کوچک ایران حمایت می‌کند

فانتزی