صالحی: کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها باشد

صالحی: کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها باشد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم قدردانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از برگزیدگان جشنواره «روستای دوستدار کتاب» چهارشنبه 11 خرداد، با حضور سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمعی از معاونان و مشاوران این نهاد به همراه نمایندگان بیست روستای برگزیده جشنواره روستای دوستدار کتاب، در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این نشست با گرامی‌داشت یاد امام راحل و شهدای قیام پانزده خرداد، از فعالان حوزه کتاب در روستاها به عنوان سفیران فرهنگ یاد کرد و گفت: فعالان حوزه کتاب در روستاها نه تنها در روستاها و شهرهای خود، بلکه در سراسر کشور پرچم فرهنگ را بر دوش گرفتند و در حوزه گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی تلاش می‌کنند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری دو دوره از جشنواره روستاهای دوستدار کتاب عنوان کرد: این طرح از 2 سال قبل مطرح شد و اکنون که وارد سال سوم برگزاری خود می‌شود، تصوری از طی شدن این مسیر پرتوفیق وجود نداشت و امروز ارزیابی این موفقیت‌ها و مسیری که برای توفیق‌های بیشتر باید طی شود، نگاهی به سمت اتفاقات بهتر است.

وی با اشاره به لزوم توجه به حرکت‌های فرهنگی مردم کتاب‌دوست در روستاها عنوان کرد: حدود 20 روستایی که در 2 سال گذشته مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند، دارای ظرفیت‌های عظیم گردشگری، دینی و مذهبی هستند. روستاهایی با سابقه دیرینه و دارای مساجد و بقاع متبرکه می‌توانند مرکز هویت تاریخی، دینی و مذهبی ما نیز باشند. این جشنواره‌ها نه تنها می‌توانند به کمک کتاب و کتابخوانی بیایند، بلکه می‌توانند روستاها را به عنوان قلب تپنده زندگی اجتماعی ما معرفی کنند.

صالحی تاکید کرد: به عبارت دیگر کتاب و کتابخوانی دریچه‌ای به سمت توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها هستند و باید به این سمت برویم که همه روستاهای ما روستاهای دوستدار کتاب باشند. ما باید به همان اندازه که برای بهداشت و امکانت رفاهی در روستاها شاخص تعیین می‌کنیم، برای استاندارد کتابخوانی در روستاها نیز شاخص‌هایی داشته باشیم.

وی با تأکید بر حفظ حرکت‌های مردم نهاد در حوزه کتاب، به خصوص در روستاها ادامه داد: جریان مردم‌نهاد این حرکت یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نکات و مزیت‌های آن است و شما روستاییان نباید بگذارید که ما دولتی‌ها با ورود به این حوزه کار شما را خراب کنیم. این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دوش دولت نیست، بلکه تأکید دارم که این حرکت که از دل مردم جوشیده، تنها به دست مردم جریان پیدا خواهد کرد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روستاهای برگزیده در این جشنواره را دارای انرژی‌های متراکم عنوان کرد و گفت: وجود انرژی‌های متراکم، یکی دیگر از مزیت‌های روستاهای برگزیده است، به طوری که این روستاها توانستند با حداقل امکانات، بیشترین بهره‌وری را در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند. پس موضوع حفاظت از این انرژی نیز بسیار قابل توجه است.

صالحی با اشاره به برخی طرح‌های نوین و خلاقانه در این جشنواره گفت: این ایده‌ها بسیار متنوع و خلاقانه هستند و گسترش فرهنگ کتابخوانی در روستاها به ادامه این جریان خلاقانه نیاز دارد و من باور دارم که موضوع کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستا قرار بگیرد.  

صالحی: کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها باشد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم قدردانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از برگزیدگان جشنواره «روستای دوستدار کتاب» چهارشنبه 11 خرداد، با حضور سید عباس صالحی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، جمعی از معاونان و مشاوران این نهاد به همراه نمایندگان بیست روستای برگزیده جشنواره روستای دوستدار کتاب، در سالن کنفرانس کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این نشست با گرامی‌داشت یاد امام راحل و شهدای قیام پانزده خرداد، از فعالان حوزه کتاب در روستاها به عنوان سفیران فرهنگ یاد کرد و گفت: فعالان حوزه کتاب در روستاها نه تنها در روستاها و شهرهای خود، بلکه در سراسر کشور پرچم فرهنگ را بر دوش گرفتند و در حوزه گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی تلاش می‌کنند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به برگزاری دو دوره از جشنواره روستاهای دوستدار کتاب عنوان کرد: این طرح از 2 سال قبل مطرح شد و اکنون که وارد سال سوم برگزاری خود می‌شود، تصوری از طی شدن این مسیر پرتوفیق وجود نداشت و امروز ارزیابی این موفقیت‌ها و مسیری که برای توفیق‌های بیشتر باید طی شود، نگاهی به سمت اتفاقات بهتر است.

وی با اشاره به لزوم توجه به حرکت‌های فرهنگی مردم کتاب‌دوست در روستاها عنوان کرد: حدود 20 روستایی که در 2 سال گذشته مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند، دارای ظرفیت‌های عظیم گردشگری، دینی و مذهبی هستند. روستاهایی با سابقه دیرینه و دارای مساجد و بقاع متبرکه می‌توانند مرکز هویت تاریخی، دینی و مذهبی ما نیز باشند. این جشنواره‌ها نه تنها می‌توانند به کمک کتاب و کتابخوانی بیایند، بلکه می‌توانند روستاها را به عنوان قلب تپنده زندگی اجتماعی ما معرفی کنند.

صالحی تاکید کرد: به عبارت دیگر کتاب و کتابخوانی دریچه‌ای به سمت توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها هستند و باید به این سمت برویم که همه روستاهای ما روستاهای دوستدار کتاب باشند. ما باید به همان اندازه که برای بهداشت و امکانت رفاهی در روستاها شاخص تعیین می‌کنیم، برای استاندارد کتابخوانی در روستاها نیز شاخص‌هایی داشته باشیم.

وی با تأکید بر حفظ حرکت‌های مردم نهاد در حوزه کتاب، به خصوص در روستاها ادامه داد: جریان مردم‌نهاد این حرکت یکی از مهم‌ترین و شاخص‌ترین نکات و مزیت‌های آن است و شما روستاییان نباید بگذارید که ما دولتی‌ها با ورود به این حوزه کار شما را خراب کنیم. این موضوع به معنای رفع مسئولیت از دوش دولت نیست، بلکه تأکید دارم که این حرکت که از دل مردم جوشیده، تنها به دست مردم جریان پیدا خواهد کرد.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روستاهای برگزیده در این جشنواره را دارای انرژی‌های متراکم عنوان کرد و گفت: وجود انرژی‌های متراکم، یکی دیگر از مزیت‌های روستاهای برگزیده است، به طوری که این روستاها توانستند با حداقل امکانات، بیشترین بهره‌وری را در حوزه کتاب و کتابخوانی داشته باشند. پس موضوع حفاظت از این انرژی نیز بسیار قابل توجه است.

صالحی با اشاره به برخی طرح‌های نوین و خلاقانه در این جشنواره گفت: این ایده‌ها بسیار متنوع و خلاقانه هستند و گسترش فرهنگ کتابخوانی در روستاها به ادامه این جریان خلاقانه نیاز دارد و من باور دارم که موضوع کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستا قرار بگیرد.  

صالحی: کتاب و کتابخوانی می‌تواند کانون توسعه فرهنگی اجتماعی روستاها باشد

روزنامه قانون