صالحی: ایتالیا را با ادبیات این کشور می‌شناسیم/ اجرای کپی‌رایت ضرورت دارد

صالحی: ایتالیا را با ادبیات این کشور می‌شناسیم/ اجرای کپی‌رایت ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، «آنتیمو چزاره» وزیر فرهنگ ایتالیا با حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در دیدار با سیدعباس صالحی، رئیس این دوره از نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به ریشه‌‌های فرهنگی ایران و ایتالیا اظهار کرد: حضور امروز ما در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مثابه نقشه راهی است که ما را قدم به قدم به برنامه‌‌های آتی مانند حضور پُررنگ ایتالیایی‌‌ها در این نمایشگاه طی سال‌‌های آینده رهنمود می‌‌‌سازند، ریشه‌‌های عمیق فرهنگی دو کشور در طول سال‌‌های مختلف زمینه نزدیکی دو ملت را فراهم کرده است.

«چزاره» که به همراه «مائورو کونچاتوری» سفیر ایتالیا و جمعی از همکاران خود به نمایشگاه کتاب تهران آمده بود با اشاره به استقبال گسترده ایرانیان در سه روز نخست نمایشگاه، گفت: این حضور نشانگر علاقه مردم  ایران به فعالیت‌های فرهنگی است و از سویی نشان از  ریشه‌‌های عمیق فرهنگ و تمدن در ایران در حوزه‌‌های مختلف می‌دهد. سابقه‌ تمدنی ایران و ایتالیا و  علائق مشترک فرهنگی موجب گسترده شدن همکاری‌‌های ایران و ایتالیا در آینده خواهد شد.

وی افزود: این موضوع موجب افتخار ما است که یک روز در نمایشگاه نمایشگاه کتاب تهران به نام ایتالیا باشد. معتقدم برگزاری چنین رویدادهایی حاصل افزایش سطح تعاملات مقامات دیپلماتیک و فرهنگی دو کشور مانند سفر دکتر روحانی به رم و حضور نخست وزیر ایتالیا به تهران است.

وزیر فرهنگ ایتالیا همچنین بر لزوم اجرایی شدن قانون کپی‌رایت برای رعایت حق طبع و نشر آثار دو کشور هم عنوان کرد: اجرایی شدن قانون کپی‌رایت موضوعی است که به صورت جدی باید آن را دنبال کنیم و ترجمه آثار فاخر ایران و ایتالیا را به نحو مطلوب پیش ببریم. همچنین می‌‌‌توان از طریق تعاملات سفارت دو کشور و دفاتر فرهنگی آنها شاهد تغییر روابط ایران و ایتالیا و گسترش روابط فرهنگی باشیم.

وی با تأکید بر لزوم حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا یادآور شد: ما خواستار حضور پررنگ و چشمگیر ایران در نمایشگاه بولونیا هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌‌های فرهنگی و تمدن غنی ایرانیان بیش از پیش استفاده کنیم.

در ادامه این نشست،  سید عباس صالحی در سخنانی با ابزار خرسندی از حضور هیأت ایتالیایی در نمایشگاه کتاب تهران گفت: از جمله مشترکات دو کشور توجه به حوزه ادبیات، واژگان و زبان است. ما ایرانی‌‌ها،  ایتالیا را به ادبیات آن می‌‌‌شناسیم و فکر کنم ایتالیایی‌‌ها نیز ایرانیان را به ادبیات فاخر آن بشناسند.
 
وی تأکید کرد: ادبیات روح مشترک ملت‌‌های ایران و ایتالیا است و ما با این روح مشترک می‌‌‌توانیم سریع‌تر به هم نزدیک شویم، این رابطه یک ساله نیست بلکه رابطه‌ای است که قرن‌‌ها وجود دارد و می‌‌‌تواند نقطه جدی تعامل فرهنگ ایران و ایتالیا باشد.

صالحی: ایتالیا را با ادبیات این کشور می‌شناسیم/ اجرای کپی‌رایت ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، «آنتیمو چزاره» وزیر فرهنگ ایتالیا با حضور در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در دیدار با سیدعباس صالحی، رئیس این دوره از نمایشگاه کتاب تهران با اشاره به ریشه‌‌های فرهنگی ایران و ایتالیا اظهار کرد: حضور امروز ما در بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مثابه نقشه راهی است که ما را قدم به قدم به برنامه‌‌های آتی مانند حضور پُررنگ ایتالیایی‌‌ها در این نمایشگاه طی سال‌‌های آینده رهنمود می‌‌‌سازند، ریشه‌‌های عمیق فرهنگی دو کشور در طول سال‌‌های مختلف زمینه نزدیکی دو ملت را فراهم کرده است.

«چزاره» که به همراه «مائورو کونچاتوری» سفیر ایتالیا و جمعی از همکاران خود به نمایشگاه کتاب تهران آمده بود با اشاره به استقبال گسترده ایرانیان در سه روز نخست نمایشگاه، گفت: این حضور نشانگر علاقه مردم  ایران به فعالیت‌های فرهنگی است و از سویی نشان از  ریشه‌‌های عمیق فرهنگ و تمدن در ایران در حوزه‌‌های مختلف می‌دهد. سابقه‌ تمدنی ایران و ایتالیا و  علائق مشترک فرهنگی موجب گسترده شدن همکاری‌‌های ایران و ایتالیا در آینده خواهد شد.

وی افزود: این موضوع موجب افتخار ما است که یک روز در نمایشگاه نمایشگاه کتاب تهران به نام ایتالیا باشد. معتقدم برگزاری چنین رویدادهایی حاصل افزایش سطح تعاملات مقامات دیپلماتیک و فرهنگی دو کشور مانند سفر دکتر روحانی به رم و حضور نخست وزیر ایتالیا به تهران است.

وزیر فرهنگ ایتالیا همچنین بر لزوم اجرایی شدن قانون کپی‌رایت برای رعایت حق طبع و نشر آثار دو کشور هم عنوان کرد: اجرایی شدن قانون کپی‌رایت موضوعی است که به صورت جدی باید آن را دنبال کنیم و ترجمه آثار فاخر ایران و ایتالیا را به نحو مطلوب پیش ببریم. همچنین می‌‌‌توان از طریق تعاملات سفارت دو کشور و دفاتر فرهنگی آنها شاهد تغییر روابط ایران و ایتالیا و گسترش روابط فرهنگی باشیم.

وی با تأکید بر لزوم حضور پررنگ ایران در نمایشگاه کتاب کودک بولونیا یادآور شد: ما خواستار حضور پررنگ و چشمگیر ایران در نمایشگاه بولونیا هستیم تا بتوانیم از ظرفیت‌‌های فرهنگی و تمدن غنی ایرانیان بیش از پیش استفاده کنیم.

در ادامه این نشست،  سید عباس صالحی در سخنانی با ابزار خرسندی از حضور هیأت ایتالیایی در نمایشگاه کتاب تهران گفت: از جمله مشترکات دو کشور توجه به حوزه ادبیات، واژگان و زبان است. ما ایرانی‌‌ها،  ایتالیا را به ادبیات آن می‌‌‌شناسیم و فکر کنم ایتالیایی‌‌ها نیز ایرانیان را به ادبیات فاخر آن بشناسند.
 
وی تأکید کرد: ادبیات روح مشترک ملت‌‌های ایران و ایتالیا است و ما با این روح مشترک می‌‌‌توانیم سریع‌تر به هم نزدیک شویم، این رابطه یک ساله نیست بلکه رابطه‌ای است که قرن‌‌ها وجود دارد و می‌‌‌تواند نقطه جدی تعامل فرهنگ ایران و ایتالیا باشد.

صالحی: ایتالیا را با ادبیات این کشور می‌شناسیم/ اجرای کپی‌رایت ضرورت دارد

فروش بک لینک

عکس