«شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» زیر‌ذره‌بین نقادان تاریخ

«شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» زیر‌ذره‌بین نقادان تاریخ

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی «شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» با سخنرانی دکتر روزبه زرین‌کوب(دانشیار گروه تاریخ باستان دانشگاه تهران)، اصغر محمودآبادی (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) و عباس مخبر مترجم اثر برگزار می‌شود.
 

این کتاب روایتی از زندگی کوروش؛ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی است. در این روایت بنای نویسنده بر این است تا حد امکان همه منابع موجود درباره کوروش را از نظر بگذراند، اما کتاب را به شیوه رایج نوشته‌های دانشگاهی ننوشته و مقایسه، سبک و سنگین کردن شواهد را در مرکز کار خود قرار نداده است، بلکه کوشیده تا ماجرایی داستان‌گونه از زندگی کوروش بازگو کند که هم بر منابع تاریخی متکی باشد و هم گروه گسترده‌تری از خوانندگان را با خود همراه کند.

در این مسیر نویسنده برای سامان بخشیدن به روایت خود بسیاری از جریان‌های تاریخی موازی را هم بازگو کرده تا کوروش را در قاب زمینه و زمانه خود بهتر تصویر کند.

نشست نقد و بررسی کتاب «شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» سه‌شنبه چهارم خردادماه از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برپا خواهد شد.

 

 
 

«شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» زیر‌ذره‌بین نقادان تاریخ

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، نشست نقد و بررسی «شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» با سخنرانی دکتر روزبه زرین‌کوب(دانشیار گروه تاریخ باستان دانشگاه تهران)، اصغر محمودآبادی (عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اصفهان) و عباس مخبر مترجم اثر برگزار می‌شود.
 

این کتاب روایتی از زندگی کوروش؛ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی است. در این روایت بنای نویسنده بر این است تا حد امکان همه منابع موجود درباره کوروش را از نظر بگذراند، اما کتاب را به شیوه رایج نوشته‌های دانشگاهی ننوشته و مقایسه، سبک و سنگین کردن شواهد را در مرکز کار خود قرار نداده است، بلکه کوشیده تا ماجرایی داستان‌گونه از زندگی کوروش بازگو کند که هم بر منابع تاریخی متکی باشد و هم گروه گسترده‌تری از خوانندگان را با خود همراه کند.

در این مسیر نویسنده برای سامان بخشیدن به روایت خود بسیاری از جریان‌های تاریخی موازی را هم بازگو کرده تا کوروش را در قاب زمینه و زمانه خود بهتر تصویر کند.

نشست نقد و بررسی کتاب «شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» سه‌شنبه چهارم خردادماه از ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک 2 برپا خواهد شد.

 

 
 

«شناخت کوروش؛ جهانگشای ایرانی» زیر‌ذره‌بین نقادان تاریخ

خبرگزاری اصفحان