شمارش معكوس افتتاح مترو شهر آفتاب آغاز شد

شمارش معكوس افتتاح مترو شهر آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از شهرنوشت، ايستگاه مترو شهر آفتاب كه باهدف تردد به مجموعه نمايشگاه‌های بين‌المللی شهر آفتاب و در انتهای مسير فاز نخست خط مترو تهران ـ پرند احداث شده است، هم اكنون در مراحل نازک‌كاری و نصب تجهيزات و پله‌های برقی قرار دارد.
 
 مساحت اين ايستگاه 25 هزار متر مربع و تقريباً 3 برابر ايستگاه‌های معمولی است.
 
شركت مترو تهران پيش از اين با احداث ايستگاه مترو تجريش به ابعاد 15 هزار متر مربع، ركوردار ساخت بزرگ‌ترين ايستگاه مترو در خاورميانه بود.
 
اين ايستگاه به منظور امكان مسافرگيری از دو طرف و به صورت جزيره‌ای ساخته شده است.
 
در ساخت بزرگ‌ترين ايستگاه مترو خاورميانه (شهر آفتاب) 2 هزار و 800 تن آرماتوربندی، 34 هزار و 500 مترمربع قالب‌بندی، 23 هزار متر مكعب بتن‌ريزی و 70 هزار متر مكعب خاكبرداری به كار رفته است.
 
معماری ايستگاه مترو شهرآفتاب، ايرانی ـ اسلامی و ملهم از بنای تاريخی چهلستون اصفهان و هماهنگ با معماری مجموعه نمايشگاه‌های بين‌المللی شهر آفتاب است.
 
اين ابرسازه زيرزمينی اواخر ماه جاری برای بهره‌برداری آماده خواهد شد.
 
مسير تونلی فاز نخست پروژه خط مترو تهران ـ پرند به طول 5 و نیم كیلومتر به دو روش ترانشه باز و ترانشه بسته (روش اتريشی) حفاری و ساخته شده است.
 
در اين مسير تونلی هم 500 هزار مترمكعب خاكبرداری، 137 هزار مترمربع قالب‌بندی، 9 هزار و 700 تن آرماتوربندی و 108 هزار مترمكعب بتن ريزی به كار رفته است.
 
 مسافران ناوگان مترو تهران می‌توانند در ايستگاه‌های تقاطعی خطوط مختلف با تغيير مسير حركت به خط يک و در نهايت ايستگاه مترو شهر آفتاب به نمايشگاه بين‌المللی شهر آفتاب دسترسی داشته باشند.
 
بر اساس مصوبه، صد در صد تأمين اعتبارات خط مترو تهران ـ پرند به طول 52 كيلومتر با دولت است اما شهرداری تهران به منظور تسهيل تردد مراجعان به نمايشگاه بين‌المللی شهر آفتاب كه قرار است نيمه اول ارديبهشت‌ماه جاری افتتاح شود، بخش مهم بودجه فاز نخست را عهده‌دار شده است.

شمارش معكوس افتتاح مترو شهر آفتاب آغاز شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از شهرنوشت، ايستگاه مترو شهر آفتاب كه باهدف تردد به مجموعه نمايشگاه‌های بين‌المللی شهر آفتاب و در انتهای مسير فاز نخست خط مترو تهران ـ پرند احداث شده است، هم اكنون در مراحل نازک‌كاری و نصب تجهيزات و پله‌های برقی قرار دارد.
 
 مساحت اين ايستگاه 25 هزار متر مربع و تقريباً 3 برابر ايستگاه‌های معمولی است.
 
شركت مترو تهران پيش از اين با احداث ايستگاه مترو تجريش به ابعاد 15 هزار متر مربع، ركوردار ساخت بزرگ‌ترين ايستگاه مترو در خاورميانه بود.
 
اين ايستگاه به منظور امكان مسافرگيری از دو طرف و به صورت جزيره‌ای ساخته شده است.
 
در ساخت بزرگ‌ترين ايستگاه مترو خاورميانه (شهر آفتاب) 2 هزار و 800 تن آرماتوربندی، 34 هزار و 500 مترمربع قالب‌بندی، 23 هزار متر مكعب بتن‌ريزی و 70 هزار متر مكعب خاكبرداری به كار رفته است.
 
معماری ايستگاه مترو شهرآفتاب، ايرانی ـ اسلامی و ملهم از بنای تاريخی چهلستون اصفهان و هماهنگ با معماری مجموعه نمايشگاه‌های بين‌المللی شهر آفتاب است.
 
اين ابرسازه زيرزمينی اواخر ماه جاری برای بهره‌برداری آماده خواهد شد.
 
مسير تونلی فاز نخست پروژه خط مترو تهران ـ پرند به طول 5 و نیم كیلومتر به دو روش ترانشه باز و ترانشه بسته (روش اتريشی) حفاری و ساخته شده است.
 
در اين مسير تونلی هم 500 هزار مترمكعب خاكبرداری، 137 هزار مترمربع قالب‌بندی، 9 هزار و 700 تن آرماتوربندی و 108 هزار مترمكعب بتن ريزی به كار رفته است.
 
 مسافران ناوگان مترو تهران می‌توانند در ايستگاه‌های تقاطعی خطوط مختلف با تغيير مسير حركت به خط يک و در نهايت ايستگاه مترو شهر آفتاب به نمايشگاه بين‌المللی شهر آفتاب دسترسی داشته باشند.
 
بر اساس مصوبه، صد در صد تأمين اعتبارات خط مترو تهران ـ پرند به طول 52 كيلومتر با دولت است اما شهرداری تهران به منظور تسهيل تردد مراجعان به نمايشگاه بين‌المللی شهر آفتاب كه قرار است نيمه اول ارديبهشت‌ماه جاری افتتاح شود، بخش مهم بودجه فاز نخست را عهده‌دار شده است.

شمارش معكوس افتتاح مترو شهر آفتاب آغاز شد

فروش بک لینک