«شاه و دربار در ایران باستان» رونمایی می‌شود

«شاه و دربار در ایران باستان» رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، فریدون مجلسی (دیپلمات و مترجم) دکتر مهرداد ملک‌زاده (عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) و دکتر آرزو رسولی (استادیار دانشگاه شهیدبهشتی) در نشست رونمایی کتاب «شاه و دربار در ایران باستان» سخنرانی می‌کنند.

این نشست چهارشنبه یکم اردیبهشت ساعت 1 تا 18 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

مجلسی مترجم کتاب، کوشیده در این کتاب در ورای دیدگاه جانبدارانه، نگاهی به درون دربار، عادات، تشریفات، اعتقادات، هنرها، زنان و مردان، خوراک، و زندگی روزانه ایرانیان و شرایط حاکم بر آنان بیندازد. این کتاب با مطرح‌کردن منتفذترین همسایه و هماورد یونان باستان، یعنی ایران دوره هخامنشی، به گونه بسیار خوبی به گستره مجموعه مباحث و مدارک در این باب افزوده است.

این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول برخی از مایه‌های اصلی سلطنت و جامعه درباری در ایران باستان، بازشناسی و مباحثی در این ‌باره بررسی شده است. در بخش دوم گزینه‌ای محدود اما دقیق از مدارک متون کلاسیک و خاور نزدیک، باستان‌شناسی و اطلاعات فرهنگی را ارائه می‌دهد.

«شاه و دربار در ایران باستان» درصدد آن نیست که روایت یا شرحی تحلیلی درباره گستره تاریخ هخامنشی ارائه دهد یا منطقه مشخصی از آن امپراتوری را بررسی یا مطالب منابع تاریخی را دوباره ارزیابی کند، بلکه این کتاب به بررسی دیدگاه بسیار قطبی‌شده یا متضادتری از فرهنگ هخامنشی یعنی دربار سلطنتی می‌پردازد و از آن برای جلب توجه بر بازتاب الگوها یا گرایش‌های مباحث علمی جاری استفاده می‌کند.

کتاب «شاه و دربار در ایران باستان» ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌ نصیر، شماره 2، طبقه همکف رونمایی می‌شود.

«شاه و دربار در ایران باستان» رونمایی می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، فریدون مجلسی (دیپلمات و مترجم) دکتر مهرداد ملک‌زاده (عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری) و دکتر آرزو رسولی (استادیار دانشگاه شهیدبهشتی) در نشست رونمایی کتاب «شاه و دربار در ایران باستان» سخنرانی می‌کنند.

این نشست چهارشنبه یکم اردیبهشت ساعت 1 تا 18 در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

مجلسی مترجم کتاب، کوشیده در این کتاب در ورای دیدگاه جانبدارانه، نگاهی به درون دربار، عادات، تشریفات، اعتقادات، هنرها، زنان و مردان، خوراک، و زندگی روزانه ایرانیان و شرایط حاکم بر آنان بیندازد. این کتاب با مطرح‌کردن منتفذترین همسایه و هماورد یونان باستان، یعنی ایران دوره هخامنشی، به گونه بسیار خوبی به گستره مجموعه مباحث و مدارک در این باب افزوده است.

این کتاب به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول برخی از مایه‌های اصلی سلطنت و جامعه درباری در ایران باستان، بازشناسی و مباحثی در این ‌باره بررسی شده است. در بخش دوم گزینه‌ای محدود اما دقیق از مدارک متون کلاسیک و خاور نزدیک، باستان‌شناسی و اطلاعات فرهنگی را ارائه می‌دهد.

«شاه و دربار در ایران باستان» درصدد آن نیست که روایت یا شرحی تحلیلی درباره گستره تاریخ هخامنشی ارائه دهد یا منطقه مشخصی از آن امپراتوری را بررسی یا مطالب منابع تاریخی را دوباره ارزیابی کند، بلکه این کتاب به بررسی دیدگاه بسیار قطبی‌شده یا متضادتری از فرهنگ هخامنشی یعنی دربار سلطنتی می‌پردازد و از آن برای جلب توجه بر بازتاب الگوها یا گرایش‌های مباحث علمی جاری استفاده می‌کند.

کتاب «شاه و دربار در ایران باستان» ساعت 16 تا 18 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌ نصیر، شماره 2، طبقه همکف رونمایی می‌شود.

«شاه و دربار در ایران باستان» رونمایی می‌شود

خرید بک لینک

گوشی موبایل