شاعران و ترانه‌سرایان پرطرفدار به نمایشگاه کتاب می‌آیند/ حضور صابر قدیمی و علیرضا بدیع در غرفه فصل پنجم

شاعران و ترانه‌سرایان پرطرفدار به نمایشگاه کتاب می‌آیند/ حضور صابر قدیمی و علیرضا بدیع در غرفه فصل پنجم

محسن بیگی، به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: طبق صحبت‌های انجام شده با شاعران و با توجه به درخواست‌های متعدد مخاطبان، شاعران مطرح برای دیدار با مخاطبانشان به نمایشگاه کتاب خواهند آمد.

مدیر اجرایی انتشارات فصل پنجم در توضیح زمان حضور شاعران در نمایشگاه کتاب گفت: بر اساس صحبت‌های انجام شده امید صباغ‌نو و هاله زارع از ساعت ۱۰ تا ۱۳، شهرام میرشکاک، علیرضا بدیع و رضا احسان‌پور از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و مهدی فرجی و علیرضا بدیع از ساعت ۱۷ تا ۲۰ فردا  (پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه) در غرفه انتشارات فصل پنجم حضور پیدا خواهند کرد.

برنامه سایر روزهای غرفه فصل پنجم به شرح زیر است:

روز جمعه ۱۷ اردیبهشت‌ماه:

امید صباغ‌نو، سعید کریمی، محمدصابر شریفی و سجاد رشیدی‌پور از ساعت ۱۰ تا ۱۳

امید صباغ‌نو و بهروز آورزمان از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی و میثم بهاران از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه:

امیر موسوی و میلاد میربستانی از ساعت ۱۰ تا ۱۳

سارا بهالو و آیدین قربانی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان، محسن جعفری و امیر موسوی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه:

 علیرضا کاهد و مریم حسنلو از ساعت ۱۰ تا ۱۳

علیرضا کاهد و فرید متین از ساعت ۱۴ تا ۱۷

محسن جعفری و هما سعادت از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه:

بهروز آقاکندی از ساعت ۱۰ تا ۱۳

سعید کریمی و صدیقه مرادزاده از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان، محمد شریف و هودیسه حسینی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه:

وحیدرضا سیاوشان از ساعت ۱۰ تا ۱۳

مهدیه لطیفی، فرسا خانجانی و بهروز آقاکندی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدیه لطیفی و محمد شریف از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه:

ایمان فرستاده از ساعت ۱۰ تا ۱۳

میثم بهاران و رؤیا باقری از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان و محمد شریف از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

روز پنجشنه ۲۳ اردیبهشت‌ماه:

سمانه کهرباتیان و تورج بخشایش از ساعت ۱۰ تا ۱۳

صدیقه مرادزاده و مهدی مظاهری از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه:

 سجاد رشیدی‌پور از ساعت ۱۰ تا ۱۳

شهرام میرشکاک و صابر قدیمی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی و هما سعادت از ساعت ۱۷ تا ۲۰

شاعران و ترانه‌سرایان پرطرفدار به نمایشگاه کتاب می‌آیند/ حضور صابر قدیمی و علیرضا بدیع در غرفه فصل پنجم

محسن بیگی، به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: طبق صحبت‌های انجام شده با شاعران و با توجه به درخواست‌های متعدد مخاطبان، شاعران مطرح برای دیدار با مخاطبانشان به نمایشگاه کتاب خواهند آمد.

مدیر اجرایی انتشارات فصل پنجم در توضیح زمان حضور شاعران در نمایشگاه کتاب گفت: بر اساس صحبت‌های انجام شده امید صباغ‌نو و هاله زارع از ساعت ۱۰ تا ۱۳، شهرام میرشکاک، علیرضا بدیع و رضا احسان‌پور از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و مهدی فرجی و علیرضا بدیع از ساعت ۱۷ تا ۲۰ فردا  (پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه) در غرفه انتشارات فصل پنجم حضور پیدا خواهند کرد.

برنامه سایر روزهای غرفه فصل پنجم به شرح زیر است:

روز جمعه ۱۷ اردیبهشت‌ماه:

امید صباغ‌نو، سعید کریمی، محمدصابر شریفی و سجاد رشیدی‌پور از ساعت ۱۰ تا ۱۳

امید صباغ‌نو و بهروز آورزمان از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی و میثم بهاران از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه:

امیر موسوی و میلاد میربستانی از ساعت ۱۰ تا ۱۳

سارا بهالو و آیدین قربانی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان، محسن جعفری و امیر موسوی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه:

 علیرضا کاهد و مریم حسنلو از ساعت ۱۰ تا ۱۳

علیرضا کاهد و فرید متین از ساعت ۱۴ تا ۱۷

محسن جعفری و هما سعادت از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه:

بهروز آقاکندی از ساعت ۱۰ تا ۱۳

سعید کریمی و صدیقه مرادزاده از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان، محمد شریف و هودیسه حسینی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه:

وحیدرضا سیاوشان از ساعت ۱۰ تا ۱۳

مهدیه لطیفی، فرسا خانجانی و بهروز آقاکندی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدیه لطیفی و محمد شریف از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 
روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه:

ایمان فرستاده از ساعت ۱۰ تا ۱۳

میثم بهاران و رؤیا باقری از ساعت ۱۴ تا ۱۷

بهروز آورزمان و محمد شریف از ساعت ۱۷ تا ۲۰

 

روز پنجشنه ۲۳ اردیبهشت‌ماه:

سمانه کهرباتیان و تورج بخشایش از ساعت ۱۰ تا ۱۳

صدیقه مرادزاده و مهدی مظاهری از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی از ساعت ۱۷ تا ۲۰

روز جمعه ۲۴ اردیبهشت‌ماه:

 سجاد رشیدی‌پور از ساعت ۱۰ تا ۱۳

شهرام میرشکاک و صابر قدیمی از ساعت ۱۴ تا ۱۷

مهدی فرجی و هما سعادت از ساعت ۱۷ تا ۲۰

شاعران و ترانه‌سرایان پرطرفدار به نمایشگاه کتاب می‌آیند/ حضور صابر قدیمی و علیرضا بدیع در غرفه فصل پنجم

خرید بک لینک

دانلود موزیک