«شاعا» رونمایی شد/ نشریه‌ای برای توسعه مراکز آزمایشگاهی

«شاعا» رونمایی شد/ نشریه‌ای برای توسعه مراکز آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) نخستین همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری (دوشنبه 30 فروردین‌ماه) با حضور رؤسای آزمایشگاه‌ها و دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پژوهشگاه پلیمر برگزار و در حاشیه این همایش از نشریه الکترونیکی شبکه «شاعا» رونمایی شد.

این نشریه اخبار توسعه مراکز آزمایشگاهی را منعکس می‌کند که شامل معرفی آزمایشگاه‌های شبکه «شاعا» و اعضای این شبکه، شرح فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط به HSE از دیگر مطالب این نشریه الکترونیکی است؛ علاوه بر این نشریه اعضای شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) ماهانه باید گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.
 

«شاعا» رونمایی شد/ نشریه‌ای برای توسعه مراکز آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) نخستین همایش مدیران آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهش و فناوری (دوشنبه 30 فروردین‌ماه) با حضور رؤسای آزمایشگاه‌ها و دکتر احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در پژوهشگاه پلیمر برگزار و در حاشیه این همایش از نشریه الکترونیکی شبکه «شاعا» رونمایی شد.

این نشریه اخبار توسعه مراکز آزمایشگاهی را منعکس می‌کند که شامل معرفی آزمایشگاه‌های شبکه «شاعا» و اعضای این شبکه، شرح فعالیت‌های آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های مربوط به HSE از دیگر مطالب این نشریه الکترونیکی است؛ علاوه بر این نشریه اعضای شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) ماهانه باید گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.
 

«شاعا» رونمایی شد/ نشریه‌ای برای توسعه مراکز آزمایشگاهی

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال