سیری در فضائل بهشتی حضرت زهرا (س) در باغ کتاب

سیری در فضائل بهشتی حضرت زهرا (س) در باغ کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)؛ در منابع اهل سنت با تاکید بر صحاح سته» به قلم علی‌اصغر حسین‌زاده در سه بخش کلی و 13 فصل، از سوی انتشارات «دا» منتشر شده است.
 
«کلیاتی در باب زندگی و فضائل حضرت فاطمه»، «فضائل حضرت فاطمه زهراء (س) در منابع معتبر اهل سنت» و «احادیث و سخنان فاطمه زهراء در منابع معتبر اهل سنت» سه بخش این کتاب هستند.
 
نویسنده در بخش نخست در قالب چهار بخش به «مفاهیم»، «ولادت و دوران خردسالی حضرت فاطمه زهراء (س)»، «رویدادهای زندگی خانوادگی حضرت فاطمه (س)» و «سجایای اخلاقی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)» پرداخته است.
 
در فصل چهارم از نخستین بخش کتاب در صفحه 59 درباره «سجایای اخلاقی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)» می‌خوانیم: «تاکیدهای مکرر و مداوم پیامبر اکرم در گفتار و رفتار، توجه کردن جامعه به مقام و موقعیت حضرت زهرا (س) سبب شد تا ایشان مورد مراجعه مردم قرار بگیرند، از درجه و موقعیت خاصی برخوردار گردند. چنانچه منزل ایشان پایگاه و پناهگاهی برای کسان زیادی بود که به آنجا رفت‌‌و‌آمد می‌کردند. علاوه بر زنان همسایه، دیگر بانوان مدینه نیز به آن حضرت مراجعه کرده و به منزلش رفت‌و‌آمد داشتند.»
 
«فضائل حضرت در قرآن کریم با توجه به تفاسیر اهل سنت»، «فضائل حضرت زهرا (س) در سنت»، «مناقب حضرت زهرا (س) از زبان همسران پیامبر»، «مناقب حضرت زهرا (س) از زبان صحابه» و «ظهور کرامات و اعجاز فاطمه زهرا (س)» پنج فصل دومین بخش کتاب حاضر را شامل می‌شوند.
 
در این بخش و در صفحه 182 نویسنده با ذکر روایاتی معتبر درباره «لبخند فاطمه (س)» نوشته است: «از پیامبر مکرم (ص) منقول است: در آیه سیزدهم از سوره دهر آمده است: لا یرون فیها و لا زمهریرا؛ در آن بهشت نه آفتابی بینند نه سرمایی، اما آن هنگام که اهل بهشت در آن ساکن می‌شوند، ناگاه نوری مشاهده می‌کنند که تمام بهشت را روشن کرده، با تعجب عرض می‌کنند: خدایا در قرآن فرموده‌‌ای که در بهشت، خورشید دیده نمی‌شود، پس این نور از چیست؟ در پاسخ چنین می‌شنوند که این نور از خورشید و ماه نیست، همانا علی (ع) و فاطمه (س) لبخندی زده‌اند و این نور از وجود آنان، بهشت را چنین منور ساخته است.»
 
نویسنده کتاب در بخش سوم در قالب چهار فصل «روایات آن حضرت از پیامبر گرامی»، «خطبه‌های فاطمه زهرا (س)»، «احادیث و حکمت‌های فاطمه زهرا (س) در امور مختلف» و «برخی از سنت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)» را بیان کرده است.
 
در صفحه 238 کتاب درباره «مقام مادر» از حضرت فاطمه (س) روایت شده است: «حضرت زهرا به کودکان و فرزندان سفارش ارزنده‌ای نسبت به مقام والای مادر دارد و یادآور حدیث معروف رسول خدا (ص) است که فرمود: «بهشت زیر پای مادران است». حضرت زهرا به یکی از فرزندان سفارش فرمود که: اِلزَم رِجلَها فَان الجَنة تَحتَ اَقدامها؛ در خدمت مادر باش، زیرا بهشت زیرپای مادران است.

نخستین چاپ کتاب «فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)؛ در منابع اهل سنت با تاکید بر صحاح سته» با شمارگان 500 نسخه در 269 صفحه به بهای 16 هزار تومان از سوی انتشارات «دا» روانه بازار نشر شده است.

سیری در فضائل بهشتی حضرت زهرا (س) در باغ کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) نخستین چاپ کتاب «فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)؛ در منابع اهل سنت با تاکید بر صحاح سته» به قلم علی‌اصغر حسین‌زاده در سه بخش کلی و 13 فصل، از سوی انتشارات «دا» منتشر شده است.
 
«کلیاتی در باب زندگی و فضائل حضرت فاطمه»، «فضائل حضرت فاطمه زهراء (س) در منابع معتبر اهل سنت» و «احادیث و سخنان فاطمه زهراء در منابع معتبر اهل سنت» سه بخش این کتاب هستند.
 
نویسنده در بخش نخست در قالب چهار بخش به «مفاهیم»، «ولادت و دوران خردسالی حضرت فاطمه زهراء (س)»، «رویدادهای زندگی خانوادگی حضرت فاطمه (س)» و «سجایای اخلاقی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)» پرداخته است.
 
در فصل چهارم از نخستین بخش کتاب در صفحه 59 درباره «سجایای اخلاقی و اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س)» می‌خوانیم: «تاکیدهای مکرر و مداوم پیامبر اکرم در گفتار و رفتار، توجه کردن جامعه به مقام و موقعیت حضرت زهرا (س) سبب شد تا ایشان مورد مراجعه مردم قرار بگیرند، از درجه و موقعیت خاصی برخوردار گردند. چنانچه منزل ایشان پایگاه و پناهگاهی برای کسان زیادی بود که به آنجا رفت‌‌و‌آمد می‌کردند. علاوه بر زنان همسایه، دیگر بانوان مدینه نیز به آن حضرت مراجعه کرده و به منزلش رفت‌و‌آمد داشتند.»
 
«فضائل حضرت در قرآن کریم با توجه به تفاسیر اهل سنت»، «فضائل حضرت زهرا (س) در سنت»، «مناقب حضرت زهرا (س) از زبان همسران پیامبر»، «مناقب حضرت زهرا (س) از زبان صحابه» و «ظهور کرامات و اعجاز فاطمه زهرا (س)» پنج فصل دومین بخش کتاب حاضر را شامل می‌شوند.
 
در این بخش و در صفحه 182 نویسنده با ذکر روایاتی معتبر درباره «لبخند فاطمه (س)» نوشته است: «از پیامبر مکرم (ص) منقول است: در آیه سیزدهم از سوره دهر آمده است: لا یرون فیها و لا زمهریرا؛ در آن بهشت نه آفتابی بینند نه سرمایی، اما آن هنگام که اهل بهشت در آن ساکن می‌شوند، ناگاه نوری مشاهده می‌کنند که تمام بهشت را روشن کرده، با تعجب عرض می‌کنند: خدایا در قرآن فرموده‌‌ای که در بهشت، خورشید دیده نمی‌شود، پس این نور از چیست؟ در پاسخ چنین می‌شنوند که این نور از خورشید و ماه نیست، همانا علی (ع) و فاطمه (س) لبخندی زده‌اند و این نور از وجود آنان، بهشت را چنین منور ساخته است.»
 
نویسنده کتاب در بخش سوم در قالب چهار فصل «روایات آن حضرت از پیامبر گرامی»، «خطبه‌های فاطمه زهرا (س)»، «احادیث و حکمت‌های فاطمه زهرا (س) در امور مختلف» و «برخی از سنت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)» را بیان کرده است.
 
در صفحه 238 کتاب درباره «مقام مادر» از حضرت فاطمه (س) روایت شده است: «حضرت زهرا به کودکان و فرزندان سفارش ارزنده‌ای نسبت به مقام والای مادر دارد و یادآور حدیث معروف رسول خدا (ص) است که فرمود: «بهشت زیر پای مادران است». حضرت زهرا به یکی از فرزندان سفارش فرمود که: اِلزَم رِجلَها فَان الجَنة تَحتَ اَقدامها؛ در خدمت مادر باش، زیرا بهشت زیرپای مادران است.

نخستین چاپ کتاب «فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)؛ در منابع اهل سنت با تاکید بر صحاح سته» با شمارگان 500 نسخه در 269 صفحه به بهای 16 هزار تومان از سوی انتشارات «دا» روانه بازار نشر شده است.

سیری در فضائل بهشتی حضرت زهرا (س) در باغ کتاب

bluray movie download