سه‌شنبه‌ها با موری

سه‌شنبه‌ها با موری

«کتابی با نگارش عالی، سخنی روشن از خرد و فراست که از روی عشق، سادگی در فراسوی پیچیدگی‌های زندگی را ترسیم کرده است.»

ــ دکتر اسکات پک

«برگ برگِ این کتابِ کوچک، اما زیبا و اعجاب‌برانگیز، از گرمای عشقی بی‌پیرایه می‌درخشد.»

ــ هارولد کوشنر

«این کتاب گنجینه‌ای توصیف‌ناشدنی است. درک فناپذیری، آموزگاری بزرگ و منبعی برای روشنگری است. داشتن مرشدی که این تجربه را با ما در میان بگذارد، دستمایه فراست است.»

ــ دکتر برنی سیگل

سه‌شنبه‌ها با موری

(image)
«کتابی با نگارش عالی، سخنی روشن از خرد و فراست که از روی عشق، سادگی در فراسوی پیچیدگی‌های زندگی را ترسیم کرده است.»

ــ دکتر اسکات پک

«برگ برگِ این کتابِ کوچک، اما زیبا و اعجاب‌برانگیز، از گرمای عشقی بی‌پیرایه می‌درخشد.»

ــ هارولد کوشنر

«این کتاب گنجینه‌ای توصیف‌ناشدنی است. درک فناپذیری، آموزگاری بزرگ و منبعی برای روشنگری است. داشتن مرشدی که این تجربه را با ما در میان بگذارد، دستمایه فراست است.»

ــ دکتر برنی سیگل

سه‌شنبه‌ها با موری

بک لینک رنک 5

فیلم سریال آهنگ