«سرگذشت بازیگری در ایران» به کتابفروشی‌ها رسید

«سرگذشت بازیگری در ایران» به کتابفروشی‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دهمین کتاب از مجموعه «فرهنگ و تمدن ایرانی» نشر افق با نام «سرگذشت بازیگری در ایران» به‌تازگی، راهی بازار کتاب شده است.

پیش از «سرگذشت بازیگری در ایران» نوشته ابراهیم امینی، کتاب‌های «سرگذشت نقاشی در ایران» نوشته پرویز براتی، «سرگذشت شعر در ایران» نوشته علی اصغر سیدآبادی، «سرگذشت موسیقی در ایران» نوشته عزت‌الله‌ الوندی، «سرگذشت نجوم در ایران» نوشته شکوه حاجی نصرالله، «سرگذشت سینما در ایران» نوشته گیسو فغفوری، «سرگذشت نمایش در ایران» نوشته رضا آشفته، «سرگذشت معماری در ایران» نوشته کاوه فولادی نسب و مریم کهنسال نودهی، «سرگذشت فرش در ایران» نوشته مریم رجبی و «سرگذشت پزشکی در ایران» نوشته احسان رضایی و یاسر مالی از سوی نشر افق در قالب مجموعه «فرهنگ و تمدن ایرانی» منتشر شده بود.

«سرگذشت بازیگری در ایران» از سیزده فصل تشکیل شده و در هر فصل به ترتیب: آئین، معرکه، نمایش، تئاتر، آموزش بازیگری، نمایش رادیویی، تئاتر مدرن (کارگاه نمایش)، سینما، دوبله، سینمای امروز، تئاتر امروز، تلویزیون و بازیگری امروز مورد بررسی، قرار گرفته است.

نویسنده در هر فصلی به بیان تاریخ‌نگارانه و تحقیقی آن فصل پرداخته و بزرگان و نامداران  آن فصل را به خوانندگان کتاب، معرفی کرده است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:««بازی» شاید بهترین توصیف‌کننده این هنر جادویی باشد. هنری که در هر شکلی، هر زمانه و مکانی، «بازی» اصلی بنیادین برای آن محسوب می‌شده است. از طریق بازی ما وارد دنیای نمایش می‌شویم. بدین معنا، در دوران کودکی و هر زمانی که بازی می‌کنیم، به نوعی بازیگری و نمایش را تجربه می‌کنیم. شاید به همین دلیل عده‌ای می‌گویند کودکان بهترین بازیگران هستند.»

کتاب سرگذشت بازیگری در ایران نوشته ابراهیم امینی در 288 صفحه و 1500 نسخه با قیمت 14000 تومان در سال 1395 از سوی نشر افق وارد بازار کتاب شده است.

«سرگذشت بازیگری در ایران» به کتابفروشی‌ها رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، دهمین کتاب از مجموعه «فرهنگ و تمدن ایرانی» نشر افق با نام «سرگذشت بازیگری در ایران» به‌تازگی، راهی بازار کتاب شده است.

پیش از «سرگذشت بازیگری در ایران» نوشته ابراهیم امینی، کتاب‌های «سرگذشت نقاشی در ایران» نوشته پرویز براتی، «سرگذشت شعر در ایران» نوشته علی اصغر سیدآبادی، «سرگذشت موسیقی در ایران» نوشته عزت‌الله‌ الوندی، «سرگذشت نجوم در ایران» نوشته شکوه حاجی نصرالله، «سرگذشت سینما در ایران» نوشته گیسو فغفوری، «سرگذشت نمایش در ایران» نوشته رضا آشفته، «سرگذشت معماری در ایران» نوشته کاوه فولادی نسب و مریم کهنسال نودهی، «سرگذشت فرش در ایران» نوشته مریم رجبی و «سرگذشت پزشکی در ایران» نوشته احسان رضایی و یاسر مالی از سوی نشر افق در قالب مجموعه «فرهنگ و تمدن ایرانی» منتشر شده بود.

«سرگذشت بازیگری در ایران» از سیزده فصل تشکیل شده و در هر فصل به ترتیب: آئین، معرکه، نمایش، تئاتر، آموزش بازیگری، نمایش رادیویی، تئاتر مدرن (کارگاه نمایش)، سینما، دوبله، سینمای امروز، تئاتر امروز، تلویزیون و بازیگری امروز مورد بررسی، قرار گرفته است.

نویسنده در هر فصلی به بیان تاریخ‌نگارانه و تحقیقی آن فصل پرداخته و بزرگان و نامداران  آن فصل را به خوانندگان کتاب، معرفی کرده است.

در مقدمه این کتاب می‌خوانیم:««بازی» شاید بهترین توصیف‌کننده این هنر جادویی باشد. هنری که در هر شکلی، هر زمانه و مکانی، «بازی» اصلی بنیادین برای آن محسوب می‌شده است. از طریق بازی ما وارد دنیای نمایش می‌شویم. بدین معنا، در دوران کودکی و هر زمانی که بازی می‌کنیم، به نوعی بازیگری و نمایش را تجربه می‌کنیم. شاید به همین دلیل عده‌ای می‌گویند کودکان بهترین بازیگران هستند.»

کتاب سرگذشت بازیگری در ایران نوشته ابراهیم امینی در 288 صفحه و 1500 نسخه با قیمت 14000 تومان در سال 1395 از سوی نشر افق وارد بازار کتاب شده است.

«سرگذشت بازیگری در ایران» به کتابفروشی‌ها رسید

دانلود فیلم جدید