سرابی: بازیابی اندیشه عطار می‌تواند باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی شود

سرابی: بازیابی اندیشه عطار می‌تواند باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، سیدسعید سرابی در همایش علمی – پژوهشی عطار نیشابوری گفت: شهر کدکن از توابع نیشابور در سال ۵۴۰ شمسی کودکی به نام محمد ملقب به فریدالدین را در گهواره نشو و نمای خود جای داد که بعدها یکی از سرآمدان عرفان، شعر و ادب فارسی شد.

وی ادامه داد: بازیافت اندیشه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی عطار می‌تواند به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ما باشد چراکه پاسداشت عطار، پاسداشت بخشی از هویت ملی ماست که مهم‌تر از ارزش‌های اسلامی است و نسل به نسل باید منتقل شود.

دبیر انجمن آثار مفاخر فرهنگی خراسان رضوی تأکید کرد: او از عرفان نظری و اخلاق که عرفان عملی است آمیزه‌ای ساخت که در میان مکتب‌های عرفانی جزو نوادر است و اوج عرفان را در حماسه عرفانی منطق‌الطیر وی می‌توان یافت که پرندگان به عنوان تمثیلی از ارواح آدمی، هفت وادی معرفت را گذرانده‌اند و در نهایت، در وادی فنا همه از هست خود نیست شدند و این نیستی انسان از هستی خود و به خدا پیوستن آخرین مرحله کمال است.

سرابی خاطرنشان کرد: دنیای فکر عطار آن‌قدر بزرگ است که اغراق نیست اگر بگوییم نیک‌ترین تعبیر برای او این است که همه این خصلت‌ها یکجا در آثار نفیس او متجلی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  یادآور شد: دو ویژگی مهم و محوری این بزرگ‌مرد، قرب به حق‌تعالی و فضایل دینی و اخلاقی است و بزرگداشت و تجلیل ما از وی که در روز ملی عطار صورت می‌گیرد ناظر بر این امر باشد که نسل جوان ما را تحریض و تحریک به کسب این دو خصیصه کند.

 

 
 

سرابی: بازیابی اندیشه عطار می‌تواند باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، سیدسعید سرابی در همایش علمی – پژوهشی عطار نیشابوری گفت: شهر کدکن از توابع نیشابور در سال ۵۴۰ شمسی کودکی به نام محمد ملقب به فریدالدین را در گهواره نشو و نمای خود جای داد که بعدها یکی از سرآمدان عرفان، شعر و ادب فارسی شد.

وی ادامه داد: بازیافت اندیشه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی عطار می‌تواند به عنوان یکی از حلقه‌های مفقوده توسعه همه جانبه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ما باشد چراکه پاسداشت عطار، پاسداشت بخشی از هویت ملی ماست که مهم‌تر از ارزش‌های اسلامی است و نسل به نسل باید منتقل شود.

دبیر انجمن آثار مفاخر فرهنگی خراسان رضوی تأکید کرد: او از عرفان نظری و اخلاق که عرفان عملی است آمیزه‌ای ساخت که در میان مکتب‌های عرفانی جزو نوادر است و اوج عرفان را در حماسه عرفانی منطق‌الطیر وی می‌توان یافت که پرندگان به عنوان تمثیلی از ارواح آدمی، هفت وادی معرفت را گذرانده‌اند و در نهایت، در وادی فنا همه از هست خود نیست شدند و این نیستی انسان از هستی خود و به خدا پیوستن آخرین مرحله کمال است.

سرابی خاطرنشان کرد: دنیای فکر عطار آن‌قدر بزرگ است که اغراق نیست اگر بگوییم نیک‌ترین تعبیر برای او این است که همه این خصلت‌ها یکجا در آثار نفیس او متجلی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  یادآور شد: دو ویژگی مهم و محوری این بزرگ‌مرد، قرب به حق‌تعالی و فضایل دینی و اخلاقی است و بزرگداشت و تجلیل ما از وی که در روز ملی عطار صورت می‌گیرد ناظر بر این امر باشد که نسل جوان ما را تحریض و تحریک به کسب این دو خصیصه کند.

 

 
 

سرابی: بازیابی اندیشه عطار می‌تواند باعث توسعه فرهنگی و اجتماعی شود

خرید بک لینک

بازی