ستوده: تدبیر مسئولان کمبودهای شهرآفتاب را برطرف خواهد کرد/ ناشران شهرستانی را دریابید

ستوده: تدبیر مسئولان کمبودهای شهرآفتاب را برطرف خواهد کرد/ ناشران شهرستانی را دریابید

یدالله ستوده، مدیر انتشارات شاپورخواست به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با اشاره به کتاب‌های چاپ نخست این انتشارات گفت: «جغرافیای لرستان»، «سفرنامه حسین شجره از لرستان»، «از نسیم غروب تا طلوع عشق، ‌سفرنامه حج»، «نسب‌نامه دودمان چکمه سیاه از طایفه دالوند»، «شناخت طایفه خسروبیگی دلفان»، «مردانی بزرگ از ایل میربک لرستان» از کتاب‌های منتشر شده در سال 95 این غرفه را تشکیل می‌دهند.
 
وی با اشاره به «جغرافیای لرستان» اظهار کرد: این کتاب 20 سال پیش از سوی اداره فرهنگ و ارشاد لرستان چاپ شد، از آنجا که اطلاعات ارزشمندی از لرستان دوران ناصرالدین‌شاه ارائه می‌کند، کتاب ذی‌قیمتی است اما مولف آن مشخص نیست. پروفسور اسکندر امان‌اللهی نسخه‌ای از این اثر را در کتابخانه ملی یافت و تصحیح کرد و از سوی نشر ما به چاپ رسید.
 
مدیر انتشارات شاپورخواست در ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیان کرد: از اینکه بعد از سال‌ها نمایشگاه در مکانی متناسب با کاربرد نمایشگاه کتاب برگزار شده، جای بسی امیدواری است، اگرچه هنوز کمبودهای بسیاری وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مسئولان و همکاری اهل فرهنگ به مرور برطرف شود.
 
ستوده افزود: ما به عنوان ناشر شهرستانی در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنیم و در حال حاضر یکی از مشکلات عمده ما رفت و آمد روزانه به شهر آفتاب است. از طرفی گرد و خاک به داخل سالن ناشران عمومی نفوذ کرده و باعث زحمت شده که باید راه حلی برای رفع آن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برای اولین بار برگزار شده و داشتن کمبودها و نواقص دور از انتظار نیست. ضمن اینکه هنوز شهر آفتاب چندان برای بازدیدکنندگان شناخته شده نیست. اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته انتظار داریم این مشکلات و مصائب به زودی برطرف شود تا ناشران و به ویژه ناشران شهرستانی که با امید مضاعفی در این رویداد بزرگ فرهنگی شرکت کردند، مایوس نشوند.
 
مدیر انتشارات شاپورخواست عنوان کرد: سال‌هاست همه زندگی و سرمایه‌ام را وقف اعتلای فرهنگ و تاریخ سرزمین لرستان کردم و انتظار دارم مسئولان، اهل فرهنگ را پاس بدارند و افرادی که در این حوزه مسئولیتی دارند با نگاه فرهنگی فعالیت کنند نه با نگاه سیاسی.

ستوده: تدبیر مسئولان کمبودهای شهرآفتاب را برطرف خواهد کرد/ ناشران شهرستانی را دریابید

یدالله ستوده، مدیر انتشارات شاپورخواست به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) با اشاره به کتاب‌های چاپ نخست این انتشارات گفت: «جغرافیای لرستان»، «سفرنامه حسین شجره از لرستان»، «از نسیم غروب تا طلوع عشق، ‌سفرنامه حج»، «نسب‌نامه دودمان چکمه سیاه از طایفه دالوند»، «شناخت طایفه خسروبیگی دلفان»، «مردانی بزرگ از ایل میربک لرستان» از کتاب‌های منتشر شده در سال 95 این غرفه را تشکیل می‌دهند.
 
وی با اشاره به «جغرافیای لرستان» اظهار کرد: این کتاب 20 سال پیش از سوی اداره فرهنگ و ارشاد لرستان چاپ شد، از آنجا که اطلاعات ارزشمندی از لرستان دوران ناصرالدین‌شاه ارائه می‌کند، کتاب ذی‌قیمتی است اما مولف آن مشخص نیست. پروفسور اسکندر امان‌اللهی نسخه‌ای از این اثر را در کتابخانه ملی یافت و تصحیح کرد و از سوی نشر ما به چاپ رسید.
 
مدیر انتشارات شاپورخواست در ارزیابی بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بیان کرد: از اینکه بعد از سال‌ها نمایشگاه در مکانی متناسب با کاربرد نمایشگاه کتاب برگزار شده، جای بسی امیدواری است، اگرچه هنوز کمبودهای بسیاری وجود دارد که امیدواریم با تدبیر مسئولان و همکاری اهل فرهنگ به مرور برطرف شود.
 
ستوده افزود: ما به عنوان ناشر شهرستانی در نمایشگاه کتاب شرکت می‌کنیم و در حال حاضر یکی از مشکلات عمده ما رفت و آمد روزانه به شهر آفتاب است. از طرفی گرد و خاک به داخل سالن ناشران عمومی نفوذ کرده و باعث زحمت شده که باید راه حلی برای رفع آن اندیشیده شود.

وی ادامه داد: همه می‌دانیم که نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برای اولین بار برگزار شده و داشتن کمبودها و نواقص دور از انتظار نیست. ضمن اینکه هنوز شهر آفتاب چندان برای بازدیدکنندگان شناخته شده نیست. اما با توجه به تجربه سال‌های گذشته انتظار داریم این مشکلات و مصائب به زودی برطرف شود تا ناشران و به ویژه ناشران شهرستانی که با امید مضاعفی در این رویداد بزرگ فرهنگی شرکت کردند، مایوس نشوند.
 
مدیر انتشارات شاپورخواست عنوان کرد: سال‌هاست همه زندگی و سرمایه‌ام را وقف اعتلای فرهنگ و تاریخ سرزمین لرستان کردم و انتظار دارم مسئولان، اهل فرهنگ را پاس بدارند و افرادی که در این حوزه مسئولیتی دارند با نگاه فرهنگی فعالیت کنند نه با نگاه سیاسی.

ستوده: تدبیر مسئولان کمبودهای شهرآفتاب را برطرف خواهد کرد/ ناشران شهرستانی را دریابید

فروش بک لینک

car