«زیبایی نگرانم می‌کند» منتشر شد/ کیارستمی با یک طرح جلد در بازار کتاب

«زیبایی نگرانم می‌کند» منتشر شد/ کیارستمی با یک طرح جلد در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌ اجتماع سپانلو و کیارستمی با همراهی فرشید مثقالی، در مجموعه شعری با عنوان «زیبایی نگرانم می‌کند» از علی شفیعی، شاعر ایرانی مقیم اروپا شاید اتفاق جالبی باشد چراکه توانسته چند هنرمند را در کنار هم جمع کند.

این کتاب پیش‌تر در سال 89 در نشر دیگری منتشر شده بود و اکنون چاپ جدید آن با همان طرح جلد که طراحی عنوان آن‌را مثقالی برعهده داشته، منتشر شده است.

از این شاعر مجموعه شعر دیگری هم در گذشته با نام «بگذار از پهلویم گلی بروید» منتشر شده بود و مجموعه‌ «زیبایی نگرانم می‌کند» درواقع گزیده‌ای از شعرهای دهه هشتادی اوست.شاعر پیش‌تر درباره‌ شعرهای این کتاب گفته بود: «در اين مجموعه در جست‌وجو‌ي ساختن يك دوست بودم و نگاه‌داشتن كسي در كنارم و اين بسيار سخت و ناممكن بود؛ پس با شعر حرف زدم تا شايد بر ذهني كه مدام به دور ‌شدن از من فكر مي‌كرد، تأثيري بگذارم. اين مجموعه رد‌ پاي خودم است در مقطعي از زمانه‌ي تلخ».

«زیبایی نگرانم می‌کند» را انتشارات آرادمان به‌بهای 10 هزار تومان منتشر کرده است.
 

«زیبایی نگرانم می‌کند» منتشر شد/ کیارستمی با یک طرح جلد در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)،‌ اجتماع سپانلو و کیارستمی با همراهی فرشید مثقالی، در مجموعه شعری با عنوان «زیبایی نگرانم می‌کند» از علی شفیعی، شاعر ایرانی مقیم اروپا شاید اتفاق جالبی باشد چراکه توانسته چند هنرمند را در کنار هم جمع کند.

این کتاب پیش‌تر در سال 89 در نشر دیگری منتشر شده بود و اکنون چاپ جدید آن با همان طرح جلد که طراحی عنوان آن‌را مثقالی برعهده داشته، منتشر شده است.

از این شاعر مجموعه شعر دیگری هم در گذشته با نام «بگذار از پهلویم گلی بروید» منتشر شده بود و مجموعه‌ «زیبایی نگرانم می‌کند» درواقع گزیده‌ای از شعرهای دهه هشتادی اوست.شاعر پیش‌تر درباره‌ شعرهای این کتاب گفته بود: «در اين مجموعه در جست‌وجو‌ي ساختن يك دوست بودم و نگاه‌داشتن كسي در كنارم و اين بسيار سخت و ناممكن بود؛ پس با شعر حرف زدم تا شايد بر ذهني كه مدام به دور ‌شدن از من فكر مي‌كرد، تأثيري بگذارم. اين مجموعه رد‌ پاي خودم است در مقطعي از زمانه‌ي تلخ».

«زیبایی نگرانم می‌کند» را انتشارات آرادمان به‌بهای 10 هزار تومان منتشر کرده است.
 

«زیبایی نگرانم می‌کند» منتشر شد/ کیارستمی با یک طرح جلد در بازار کتاب

دانلود موزیک