ریاضی اول دبستان- دهه ۶۰- (نسخه PDF)

ریاضی اول دبستان- دهه ۶۰- (نسخه PDF)

(نسخه PDF)
نمی‌توان گفت خاطرات دهۀ ۶۰ همه زیبا و شیرین بوده‌اند. اما جنس اتفاقات و شیوه زندگی در آن دوران به گونه‌ای بود که نوستالژی‌ها و به‌یاد ماندنی‌های زیادی را برجا گذاشت. بچه‌های آن دوران جز دو شبکه نیمه‌وقت تلویزیونی تفریح خانگی نداشتند و اغلب اوقات ناچار بودند سریال‌های مخصوص بزرگترها را هم تماشا کنند؛ همچنان‌که بزرگ‌ترها هم کارتون‌ها و برنامه‌های کودک و نوجوان را می‌دیدند.
آنها که کتاب‌های دبستان دهه ۶۰ را به عنوان کتاب‌های درسی‌ و موظفی‌شان می‌خواندند، امروز جزئیاتی از آنها به یاد دارند که شاید از کتاب‌های قصه‌ای که خوانده‌اند در ذهن نداشته باشند. نکته ماجرا کجاست؟ به‌طور حتم نویسندگان و برنامه‌ریزان این کتاب‌ها نقش مهمی در ماندگاری و خاطره‌انگیزی کتاب‌های درسی داشته‌اند.
اشکال، اعداد، دسته‌های ده‌تایی و چندتایی، مجموع پنج سکۀ دو ریالی، شش دستۀ ده‌تایی مداد، کم شدن دو عدد سیب از سبد سیب‌ها و همۀ نکات آموزشی مربوط به دانستنی‌های ریاضیات اول دبستان را که سال ۱۳۶۰ تدریس می‌شد، در این کتاب می‌بینید.

ریاضی اول دبستان- دهه ۶۰- (نسخه PDF)

(image)
(نسخه PDF)
نمی‌توان گفت خاطرات دهۀ ۶۰ همه زیبا و شیرین بوده‌اند. اما جنس اتفاقات و شیوه زندگی در آن دوران به گونه‌ای بود که نوستالژی‌ها و به‌یاد ماندنی‌های زیادی را برجا گذاشت. بچه‌های آن دوران جز دو شبکه نیمه‌وقت تلویزیونی تفریح خانگی نداشتند و اغلب اوقات ناچار بودند سریال‌های مخصوص بزرگترها را هم تماشا کنند؛ همچنان‌که بزرگ‌ترها هم کارتون‌ها و برنامه‌های کودک و نوجوان را می‌دیدند.
آنها که کتاب‌های دبستان دهه ۶۰ را به عنوان کتاب‌های درسی‌ و موظفی‌شان می‌خواندند، امروز جزئیاتی از آنها به یاد دارند که شاید از کتاب‌های قصه‌ای که خوانده‌اند در ذهن نداشته باشند. نکته ماجرا کجاست؟ به‌طور حتم نویسندگان و برنامه‌ریزان این کتاب‌ها نقش مهمی در ماندگاری و خاطره‌انگیزی کتاب‌های درسی داشته‌اند.
اشکال، اعداد، دسته‌های ده‌تایی و چندتایی، مجموع پنج سکۀ دو ریالی، شش دستۀ ده‌تایی مداد، کم شدن دو عدد سیب از سبد سیب‌ها و همۀ نکات آموزشی مربوط به دانستنی‌های ریاضیات اول دبستان را که سال ۱۳۶۰ تدریس می‌شد، در این کتاب می‌بینید.

ریاضی اول دبستان- دهه ۶۰- (نسخه PDF)

فروش بک لینک

موسیقی