رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» در شهر کتاب ابن‌سینا

رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» در شهر کتاب ابن‌سینا

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (یبنا) نشست رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» تالیف ریچارد فولتس با ترجمه ع. پاشایی در شهر کتاب ابن سینا برگزار می‌شود.

این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است، «همگرایی زمین و زبان»، «ایران و یونان»، «پارتیان، ساسانیان و سغدیان»، «ایرانی شدن اسلام»، «ترک‌ها: امپراتوری‌سازان و پرچمداران فرهنگ فارسی»، «زیر سایه اروپا» و «مدرن شدن و دیکتاتوری: سال‌های پهلوی» عناوین کتاب را شامل می‌شود.

در پیشگفتار مترجم آمده است: «از ریچارد فولتس سپاسگزاری می‌کنم که چنین کتاب ساده، فشرده دقیق، دلچسب و همدلانه‌ای درباره تاریخ ایران نوشته است. در سراسر کتاب پیوندهای پیوستگی‌های فرهنگ ایرانی را پیش چشم داشته است و در تمام تاریخ این تالاب پرجنب و جوش پرهیاهوی ما (مایی که مولانا او را «کرد و ترک و زنگ و تاجیک و عرب» می‌خواند چهره آرام، تپش زندگی، معنا و خنکای آرامش را در متن فرهنگ، زبان، دین و هنر ایرانی) نه فقط در ایران کنونی بلکه در سراسر «ایران زمین» وانموده است. دست مریزاد!»

در پیشگفتار مولف می‌خوانیم: «ایران سه هزار سال گذشته را در شبکه تاریخ بوده است. ایران، ایستاده در چارراه‌های میان شرق و غرب، از رویارویی‌هایش با تمدن‌های دیگر تاثیر پذیرفته و هم با تمدن خودش روی آنها تاثیر گذاشته است. در واقع نشانه‌های فرهنگ ایرانی را می‌شود در سراسر جهان دید، از مفهوم (پردیس، فردوس) گرفته تا قالی ایرانی که تقریبا جهانشمول تشخص و زیبایی است.»

نشست رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» شنبه 8 خردادماه ساعت 16 در شهر کتاب ابن‌سینا به نشانی شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، روبه‌روی بیمارستان بهمن برپا خواهد شد.

رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» در شهر کتاب ابن‌سینا

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (یبنا) نشست رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» تالیف ریچارد فولتس با ترجمه ع. پاشایی در شهر کتاب ابن سینا برگزار می‌شود.

این کتاب از هفت فصل تشکیل شده است، «همگرایی زمین و زبان»، «ایران و یونان»، «پارتیان، ساسانیان و سغدیان»، «ایرانی شدن اسلام»، «ترک‌ها: امپراتوری‌سازان و پرچمداران فرهنگ فارسی»، «زیر سایه اروپا» و «مدرن شدن و دیکتاتوری: سال‌های پهلوی» عناوین کتاب را شامل می‌شود.

در پیشگفتار مترجم آمده است: «از ریچارد فولتس سپاسگزاری می‌کنم که چنین کتاب ساده، فشرده دقیق، دلچسب و همدلانه‌ای درباره تاریخ ایران نوشته است. در سراسر کتاب پیوندهای پیوستگی‌های فرهنگ ایرانی را پیش چشم داشته است و در تمام تاریخ این تالاب پرجنب و جوش پرهیاهوی ما (مایی که مولانا او را «کرد و ترک و زنگ و تاجیک و عرب» می‌خواند چهره آرام، تپش زندگی، معنا و خنکای آرامش را در متن فرهنگ، زبان، دین و هنر ایرانی) نه فقط در ایران کنونی بلکه در سراسر «ایران زمین» وانموده است. دست مریزاد!»

در پیشگفتار مولف می‌خوانیم: «ایران سه هزار سال گذشته را در شبکه تاریخ بوده است. ایران، ایستاده در چارراه‌های میان شرق و غرب، از رویارویی‌هایش با تمدن‌های دیگر تاثیر پذیرفته و هم با تمدن خودش روی آنها تاثیر گذاشته است. در واقع نشانه‌های فرهنگ ایرانی را می‌شود در سراسر جهان دید، از مفهوم (پردیس، فردوس) گرفته تا قالی ایرانی که تقریبا جهانشمول تشخص و زیبایی است.»

نشست رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» شنبه 8 خردادماه ساعت 16 در شهر کتاب ابن‌سینا به نشانی شهرک غرب، خیابان ایران زمین شمالی، روبه‌روی بیمارستان بهمن برپا خواهد شد.

رونمایی از کتاب «ایران در تاریخ جهان» در شهر کتاب ابن‌سینا

ganool review