رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» برگزار می‌شود

رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» چهارشنبه، اول اردیبهشت 95 با حضور محمدرضا شمس، نویسنده و رودابه خائف، تصویرگر کتاب در فروشگاه کتاب افق برگزار می‌شود.

افسانه‌های آن ور آب روایتی تازه از افسانه‌های ملت‌های دیگر است. زبان روان و گاه شوخ و بازیگوش راوی به این افسانه‌ها حال و هوایی تازه داده و آنها را برای مخاطب خواندنی‌تر کرده است. افسانه‌های این ور آب نیز روایتی تازه از افسانه‌های ایرانی است.

این افسانه‌ها که از شهرهای مختلف ایران انتخاب شده‌اند، در کنار افسانه‌های آن ور آب مجموعه‌ای از 352 افسانه‌اند؛ 352 افسانه که نشان می‌دهند با وجود شرایط اقلیمی مختلف، افسانه‌ها به یک خانواده بزرگ جهانی تعلق دارند. 

 

مراسم رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» ساعت 17:30 چهارشنبه، اول اردیبهشت 95، در کتابفروشی افق واقع در خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، نبش کوچه اسکو برگزار می‌شود.

 

رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، مراسم رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» چهارشنبه، اول اردیبهشت 95 با حضور محمدرضا شمس، نویسنده و رودابه خائف، تصویرگر کتاب در فروشگاه کتاب افق برگزار می‌شود.

افسانه‌های آن ور آب روایتی تازه از افسانه‌های ملت‌های دیگر است. زبان روان و گاه شوخ و بازیگوش راوی به این افسانه‌ها حال و هوایی تازه داده و آنها را برای مخاطب خواندنی‌تر کرده است. افسانه‌های این ور آب نیز روایتی تازه از افسانه‌های ایرانی است.

این افسانه‌ها که از شهرهای مختلف ایران انتخاب شده‌اند، در کنار افسانه‌های آن ور آب مجموعه‌ای از 352 افسانه‌اند؛ 352 افسانه که نشان می‌دهند با وجود شرایط اقلیمی مختلف، افسانه‌ها به یک خانواده بزرگ جهانی تعلق دارند. 

 

مراسم رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» ساعت 17:30 چهارشنبه، اول اردیبهشت 95، در کتابفروشی افق واقع در خیابان انقلاب، جنب سینما سپیده، نبش کوچه اسکو برگزار می‌شود.

 

رونمایی از کتاب «افسانه­‌های این­ ور آب و افسانه­‌های آن­ ور آب» برگزار می‌شود

خبرگزاری اصفحان