رضایت 70 درصدی بازدیدکنندگان از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران

رضایت 70 درصدی بازدیدکنندگان از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مطابق با تحلیل جمعیت‌شناسی و توصیف ویژگی‌های جمعیت نمایشگاه کتاب تهران که از روش تحقیق کمی و تکنیک پرسشنامه به دست آمده است، 70 درصد بازدیدکنندگان کیفیت و فضای فیزیکی نمایشگاه در محل شهر آفتاب را در مقایسه با مصلی بهتر و بسیار بهتر ارزیابی کرده‌اند و از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران رضایت داشته‌اند.

براساس نظرسنجی صورت گرفته، بیشترین افراد بازدیدکننده از نمایشگاه در دامنه سنی 18 تا 29 سال قرار داشته و کمترین فراوانی نیز متعلق به گروه سنی بالای 55 سال بوده است. مقایسه آمار جمعیت‌شناختی با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که الگوی ساختار جمعیتی از نظر متغیر سنی همانند سال گذشته جوان بوده و این افراد مخاطبان اصلی نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت‌ماه در محل جدید شهر آفتاب برگزار شد و مورد استقبال بازدید‌کنندگان قرار گرفت.
 

رضایت 70 درصدی بازدیدکنندگان از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، مطابق با تحلیل جمعیت‌شناسی و توصیف ویژگی‌های جمعیت نمایشگاه کتاب تهران که از روش تحقیق کمی و تکنیک پرسشنامه به دست آمده است، 70 درصد بازدیدکنندگان کیفیت و فضای فیزیکی نمایشگاه در محل شهر آفتاب را در مقایسه با مصلی بهتر و بسیار بهتر ارزیابی کرده‌اند و از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران رضایت داشته‌اند.

براساس نظرسنجی صورت گرفته، بیشترین افراد بازدیدکننده از نمایشگاه در دامنه سنی 18 تا 29 سال قرار داشته و کمترین فراوانی نیز متعلق به گروه سنی بالای 55 سال بوده است. مقایسه آمار جمعیت‌شناختی با دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که الگوی ساختار جمعیتی از نظر متغیر سنی همانند سال گذشته جوان بوده و این افراد مخاطبان اصلی نمایشگاه را تشکیل می‌دهند.

بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 15 تا 25 اردیبهشت‌ماه در محل جدید شهر آفتاب برگزار شد و مورد استقبال بازدید‌کنندگان قرار گرفت.
 

رضایت 70 درصدی بازدیدکنندگان از جابه‌جایی محل نمایشگاه کتاب تهران

روزنامه قانون