راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها در قالب کتابی ارائه شد

راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها در قالب کتابی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «مدیریت دانش چابک» نوشته مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی روانه بازار نشر شده است.

این روزها بسیاری از سازمان‌ها در پی پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌مندی هر چه بیشتر از منافع آن هستند. نتیجه برخی از مطالعات نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از پروژه‌های استقرار مدیریت دانش به نتایج مطلوبی نمی‌رسند. در چنین وضعیتی سازمان‌ها هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شوند که از انجام آن ارزش و منفعت رضایت بخشی به دست نمی‌آورند. یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق در این مهم رویکردها و راهنماهای ناکارآمد پیاده‌سازی است.

نویسندگان کتاب حاضر معتقدند رویکرد چابک به مدیریت دانش یا به تعبیری «مدیریت دانش چابک» کلید موفقیت سازمان‌ها در این عرصه است. این کتاب می‌کوشد راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها ارائه کند. راهنمای حاضر، حاصل بیش از 10 سال فعالیت نویسندگان این کتاب در حوزه مدیریت دانش مشتمل بر آموزش، انجام پروژه‌، مشاوره و نظارت است.

به گفته مولفان، برای تدوین این راهنما، چهارچوب‌ها، مدل‌ها و روش‌های موجود در مبانی نظری مدیریت دانش مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و از نقاط قوت آن‌ها تا حد امکان بهره‌برداری شده است. نکته دیگر شایان توجه این است که راهنمای حاضر قبل از نگارش این کتاب در چندین سازمان خصوصی و دولتی کشور به کار گرفته شده و کارآمدی آن برای نویسندگان کتاب حاضر محرز شده است.

این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به ویژگی راهنمای مدیریت دانش چابک می‌پردازد. در هر یک از فصول بعدی کتاب مراحل چهارگانه راهنمای حاضر به تفصیل معرفی شده است. به منظور ایجاد درک و بینش عمیق درباره نحوه به کارگیری این راهنما، مثال یکپارچه‌ای در این کتاب ارائه شده است و نویسندگان کوشیده‌اند زبان ساده و ترویجی باشد. همچنین تلاش شده که متن کتاب موجز و بدون حواشی زائد نگاشته شود.

مدیریت دانش چابک: چرا و چگونه، قلمرویابی، وضعیت یابی، جهت‌یابی و تحقق یابی عناوین فصل‌های پنج گانه کتاب را تشکیل می‌دهند.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «مخاطبان کتاب حاضر را می‌توان دو گروه عمده دانست؛ گروه نخست، رهبران و مدیران و دانشوران سازمان‌ها عصر دانش هستند. مطالعه و بهره‌برداری از این راهنما می‌تواند منافع اکتسابی آن‌ها از استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های متبوعشان را به طرز چشمگیری افزایش دهد. گروه دوم مخاطبان کتاب را می‌توان اساتید و دانشجویان کشور در رشته‌های مدیریت و مهندسی صنایع دانست. این کتاب می‌تواند در درس‌هایی مانند مدیریت دانش و سازمان‌های یادگیرنده به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار گیرد.»

کتاب «مدیریت دانش چابک» نوشته مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری با شمارگان هزار نسخه در 140 صفحه به بهای هشت هزار تومان از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها در قالب کتابی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «مدیریت دانش چابک» نوشته مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی روانه بازار نشر شده است.

این روزها بسیاری از سازمان‌ها در پی پیاده‌سازی مدیریت دانش و بهره‌مندی هر چه بیشتر از منافع آن هستند. نتیجه برخی از مطالعات نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از پروژه‌های استقرار مدیریت دانش به نتایج مطلوبی نمی‌رسند. در چنین وضعیتی سازمان‌ها هزینه‌های سنگینی را متقبل می‌شوند که از انجام آن ارزش و منفعت رضایت بخشی به دست نمی‌آورند. یکی از مهمترین دلایل عدم توفیق در این مهم رویکردها و راهنماهای ناکارآمد پیاده‌سازی است.

نویسندگان کتاب حاضر معتقدند رویکرد چابک به مدیریت دانش یا به تعبیری «مدیریت دانش چابک» کلید موفقیت سازمان‌ها در این عرصه است. این کتاب می‌کوشد راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها ارائه کند. راهنمای حاضر، حاصل بیش از 10 سال فعالیت نویسندگان این کتاب در حوزه مدیریت دانش مشتمل بر آموزش، انجام پروژه‌، مشاوره و نظارت است.

به گفته مولفان، برای تدوین این راهنما، چهارچوب‌ها، مدل‌ها و روش‌های موجود در مبانی نظری مدیریت دانش مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و از نقاط قوت آن‌ها تا حد امکان بهره‌برداری شده است. نکته دیگر شایان توجه این است که راهنمای حاضر قبل از نگارش این کتاب در چندین سازمان خصوصی و دولتی کشور به کار گرفته شده و کارآمدی آن برای نویسندگان کتاب حاضر محرز شده است.

این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است. فصل نخست به ویژگی راهنمای مدیریت دانش چابک می‌پردازد. در هر یک از فصول بعدی کتاب مراحل چهارگانه راهنمای حاضر به تفصیل معرفی شده است. به منظور ایجاد درک و بینش عمیق درباره نحوه به کارگیری این راهنما، مثال یکپارچه‌ای در این کتاب ارائه شده است و نویسندگان کوشیده‌اند زبان ساده و ترویجی باشد. همچنین تلاش شده که متن کتاب موجز و بدون حواشی زائد نگاشته شود.

مدیریت دانش چابک: چرا و چگونه، قلمرویابی، وضعیت یابی، جهت‌یابی و تحقق یابی عناوین فصل‌های پنج گانه کتاب را تشکیل می‌دهند.

در بخشی از مقدمه کتاب آمده است: «مخاطبان کتاب حاضر را می‌توان دو گروه عمده دانست؛ گروه نخست، رهبران و مدیران و دانشوران سازمان‌ها عصر دانش هستند. مطالعه و بهره‌برداری از این راهنما می‌تواند منافع اکتسابی آن‌ها از استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های متبوعشان را به طرز چشمگیری افزایش دهد. گروه دوم مخاطبان کتاب را می‌توان اساتید و دانشجویان کشور در رشته‌های مدیریت و مهندسی صنایع دانست. این کتاب می‌تواند در درس‌هایی مانند مدیریت دانش و سازمان‌های یادگیرنده به عنوان منبع درسی مورد استفاده قرار گیرد.»

کتاب «مدیریت دانش چابک» نوشته مهدی شامی زنجانی و مژگان نوری با شمارگان هزار نسخه در 140 صفحه به بهای هشت هزار تومان از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شده است.

راهنمای عمل گرایانه‌ای برای مدیریت دانش چابک در سازمان‌ها در قالب کتابی ارائه شد

خرید بک لینک