دوفصلنامه آیین نوروز منتشر شد

دوفصلنامه آیین نوروز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرمسئولی دوفصلنامه «آیین نوروز» برعهده سیدمحمدبهشتی و سردبیری آن نیز برعهده محمد میرشکرایی است.

در «یادداشت سردبیر» این نشریه آمده است: هرجا نوروز است آنجا ایران است. نوروز آیینی هویت‌ساز، شادی‌آفرین و وحدت‌بخش است و در پهنه سرزمین ایران از ارکان هویت ایرانی است، شادی را که در کتیبه‌های شهر پارسه هدیه آفریدگار خوانده می‌شود برای مردمان به ارمغان می‌آورد و در گردهمایی‌های آیینی و هم‌نشینی‌های جشن، پیوند و یگانگی را استحکام می‌بخشد. این سه عنصر اهورایی بی‌تردید جانمایه تمامیت فرهنگی مردمان سرزمین‌هایی است که از دیرباز سال‌هایشان را با نوروز آغاز می‌کنند.

در این نشریه همچنین با سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سمیع‌الله حسینی مکارم، رئیس شورای سیاست‌گذاری آیین ملی نوروز گفت‌وگو شده است.

بهشتی در گفت‌وگو با این نشریه در تشریح نوروز می‌گوید: نوروز مثل یک اقیانوسی است که هم عمق و هم وسعت زیاد دارد در آن می‌توان هم غواصی کرد و هم دریانوردی. این اقیانوس تمامی ندارد.

وی با سنگین و مهم خواندن ماموریت این نشریه می‌افزاید: نوروز در ذات خودش یک شیرینی، لطافت و عطری دارد که مانع از این می‌شود که اصلا کدورت و ناخوشایندی پدید بیاید. خودش آشتی‌ساز است و این از سنت‌های عام نوروزی است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کند: در دوره معاصر ما در این مورد دچار کج‌فهمی شده‌ایم. سنت را به مفهوم یک چیز عتیقه گرفته‌ایم و برای آن واژه کهنه را به‌کار می‌بریم به معنای چیزی که متوقف و منجمد در زمان گذشته است و تغییر نمی‌کند. اما نکته شایان توجه این است که جشن نوروز که هم سنتی است و هم کهن و دلالت می‌کند براین که سنت یکی از ارکانش نوبه‌نو شدن است و می‌شود با نوروز از سنت رفع اتهام کرد.

در دوفصلنامه «آیین نوروز» مقالاتی با عنوان «نوروز درمتون کهن فارسی»، «درآمدی دیگرسان به بزمگاه نوروز»، «روایت‌های اسلامی و آداب و رسم‌های نوروز»، «آیین‌ها در گستره فرهنگ نوروز»، «از نوروز در تهران قدیم چه می‌دانیم»، «آیین نوروز در ابیانه» و «تاملی بر چند رسم نوروز» در چند نقطه از ایران به چاپ رسیده است.

دوفصلنامه آیین نوروز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرمسئولی دوفصلنامه «آیین نوروز» برعهده سیدمحمدبهشتی و سردبیری آن نیز برعهده محمد میرشکرایی است.

در «یادداشت سردبیر» این نشریه آمده است: هرجا نوروز است آنجا ایران است. نوروز آیینی هویت‌ساز، شادی‌آفرین و وحدت‌بخش است و در پهنه سرزمین ایران از ارکان هویت ایرانی است، شادی را که در کتیبه‌های شهر پارسه هدیه آفریدگار خوانده می‌شود برای مردمان به ارمغان می‌آورد و در گردهمایی‌های آیینی و هم‌نشینی‌های جشن، پیوند و یگانگی را استحکام می‌بخشد. این سه عنصر اهورایی بی‌تردید جانمایه تمامیت فرهنگی مردمان سرزمین‌هایی است که از دیرباز سال‌هایشان را با نوروز آغاز می‌کنند.

در این نشریه همچنین با سید محمد بهشتی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سمیع‌الله حسینی مکارم، رئیس شورای سیاست‌گذاری آیین ملی نوروز گفت‌وگو شده است.

بهشتی در گفت‌وگو با این نشریه در تشریح نوروز می‌گوید: نوروز مثل یک اقیانوسی است که هم عمق و هم وسعت زیاد دارد در آن می‌توان هم غواصی کرد و هم دریانوردی. این اقیانوس تمامی ندارد.

وی با سنگین و مهم خواندن ماموریت این نشریه می‌افزاید: نوروز در ذات خودش یک شیرینی، لطافت و عطری دارد که مانع از این می‌شود که اصلا کدورت و ناخوشایندی پدید بیاید. خودش آشتی‌ساز است و این از سنت‌های عام نوروزی است.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری تاکید می‌کند: در دوره معاصر ما در این مورد دچار کج‌فهمی شده‌ایم. سنت را به مفهوم یک چیز عتیقه گرفته‌ایم و برای آن واژه کهنه را به‌کار می‌بریم به معنای چیزی که متوقف و منجمد در زمان گذشته است و تغییر نمی‌کند. اما نکته شایان توجه این است که جشن نوروز که هم سنتی است و هم کهن و دلالت می‌کند براین که سنت یکی از ارکانش نوبه‌نو شدن است و می‌شود با نوروز از سنت رفع اتهام کرد.

در دوفصلنامه «آیین نوروز» مقالاتی با عنوان «نوروز درمتون کهن فارسی»، «درآمدی دیگرسان به بزمگاه نوروز»، «روایت‌های اسلامی و آداب و رسم‌های نوروز»، «آیین‌ها در گستره فرهنگ نوروز»، «از نوروز در تهران قدیم چه می‌دانیم»، «آیین نوروز در ابیانه» و «تاملی بر چند رسم نوروز» در چند نقطه از ایران به چاپ رسیده است.

دوفصلنامه آیین نوروز منتشر شد

خرید بک لینک