دفتر پژوهش‌های فرهنگی سه کتاب از مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» منتشر کرد

دفتر پژوهش‌های فرهنگی سه کتاب از مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» منتشر کرد

سروناز تاراج، مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب‌های «محله کلیمیان»، «همدان» و «نقاشی در ایران» سه اثری هستند که به تازگی از سوی این انتشارات منتشر شدند.

وی در معرفی کتاب «محله کلیمیان» نوشته دکتر ناصر تکمیل‌همایون عنوان کرد: این اثر، پنجمین کتاب از مجموعه تهران‌پژوهی است که از سوی انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مورد پژوهش قرار گرفته و اخیرا منتشر شده است. این اثر در پی کتاب سوم مجموعه تهران‌پژوهی که با عنوان «اودلاجان (عودلاجان)» منتشر شده، به تحلیل تاریخی و اجتماعی یکی از کلان محله‌های ایران عصر صفوی و قاجاری می‌پردازد.

مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی اظهار کرد: کتاب‌های «محله خانی‌آباد»، «امامزاده قاسم» و «بهارستان» نیز از همین مجموعه پیش‌تر به چاپ رسیده و کتاب‌های دیگری هم در پیوند با محله‌های تهران قدیم چون «محله ارک»، «جلوخان شمس‌العماره»، «محله سنگلج؛ مدرسه دارالفنون»، «محله چال‌میدان»، «بازار تهران»، «محله بازار» و … از این مجموعه در دست پژوهش و نشر است.

تاراج درباره کتاب «محله کلیمیان» بیان کرد: این محله تهران به لحاظ سابقه تاریخی و فرهنگی ایرانیان یهودی، و هم‌زیستی و مدارای ریشه‌دار ميان ایرانیان مسلمان و آن قوم از اهمیت تاریخی و اجتماعی خاصی برخوردار است و می‌تواند به بسیاری از داوری‌های ناآگاهانه و مغرضانه پاسخی در خور باشد و ساحت انسان‌گرایانه مردم ایران را آشکارتر می‌سازد.

وی با اشاره به کتاب همدان عنوان کرد: این اثر تالیف حمدالله صادقی‌نیا است که به طبیعت و اقلیم این شهر از جمله سدها، دره‌ها، تالاب‌ها، غارها، پوشش جانوری و گیاهی اشاره کرده است. برخی سرفصل‌های این اثر عبارتند از: «همدان در گذار تاریخ»، «همدان در دوره پیش از تاریخ»، «نام و نشان همدان در دوره باستان»، «همدان در دوره اسلامی» و «همدان در دو سده اخیر».

مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی در شرح برخی مطالب کتاب «نقاشی در ایران» اظهار کرد:  این کتاب مروری بر تاریخ نقاشی در ایران از باستان تا دوره پهلوی دارد. فصل نخست این اثر «نگارگری در ایران باستان» است که خود از پنج بخش «نقاشی در تمدن‌های پیش آریایی ایران زمین»، «نقاشی در گستره ماد و هخامنشی»، «یونانی‌گرایی در نقاشی سلوکی و پارتی»، «ساسانیان و پیوند هنر شرق و غرب» و «مانی پیامبر نقاش» تشکیل شده است.
 
تاراج افزود: سایر فصل‌های این کتاب به عناوینی مانند «نقاشی ایرانی در دوره اسلامی»، «دوران تحول مکاتب هنری در دوره مغولان و تیموریان»، «دوران جدید نقاشی ایرانی در موازنه با شیوه‌های غربی»، «مشروطه و نوگرایی در نقاشی» و «رنگ و قلم در نقاشی ایرانی» اشاره می‌کند.
 
کتاب‌های دفتر پژوهش‌های فرهنگی در مجموعه‌ای تحت عنوان «از ایران چه می‌دانم؟» و در 120 صفحه تدوین می‌شود و تا کنون آثار تاثیرگذار و مهمی را به قلم مولفان مطرح حوزه تاریخ، ادبیات، جغرافیا و… منتشر کرده است.

دفتر پژوهش‌های فرهنگی سه کتاب از مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» منتشر کرد

سروناز تاراج، مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: کتاب‌های «محله کلیمیان»، «همدان» و «نقاشی در ایران» سه اثری هستند که به تازگی از سوی این انتشارات منتشر شدند.

وی در معرفی کتاب «محله کلیمیان» نوشته دکتر ناصر تکمیل‌همایون عنوان کرد: این اثر، پنجمین کتاب از مجموعه تهران‌پژوهی است که از سوی انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، مورد پژوهش قرار گرفته و اخیرا منتشر شده است. این اثر در پی کتاب سوم مجموعه تهران‌پژوهی که با عنوان «اودلاجان (عودلاجان)» منتشر شده، به تحلیل تاریخی و اجتماعی یکی از کلان محله‌های ایران عصر صفوی و قاجاری می‌پردازد.

مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی اظهار کرد: کتاب‌های «محله خانی‌آباد»، «امامزاده قاسم» و «بهارستان» نیز از همین مجموعه پیش‌تر به چاپ رسیده و کتاب‌های دیگری هم در پیوند با محله‌های تهران قدیم چون «محله ارک»، «جلوخان شمس‌العماره»، «محله سنگلج؛ مدرسه دارالفنون»، «محله چال‌میدان»، «بازار تهران»، «محله بازار» و … از این مجموعه در دست پژوهش و نشر است.

تاراج درباره کتاب «محله کلیمیان» بیان کرد: این محله تهران به لحاظ سابقه تاریخی و فرهنگی ایرانیان یهودی، و هم‌زیستی و مدارای ریشه‌دار ميان ایرانیان مسلمان و آن قوم از اهمیت تاریخی و اجتماعی خاصی برخوردار است و می‌تواند به بسیاری از داوری‌های ناآگاهانه و مغرضانه پاسخی در خور باشد و ساحت انسان‌گرایانه مردم ایران را آشکارتر می‌سازد.

وی با اشاره به کتاب همدان عنوان کرد: این اثر تالیف حمدالله صادقی‌نیا است که به طبیعت و اقلیم این شهر از جمله سدها، دره‌ها، تالاب‌ها، غارها، پوشش جانوری و گیاهی اشاره کرده است. برخی سرفصل‌های این اثر عبارتند از: «همدان در گذار تاریخ»، «همدان در دوره پیش از تاریخ»، «نام و نشان همدان در دوره باستان»، «همدان در دوره اسلامی» و «همدان در دو سده اخیر».

مسئول انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی در شرح برخی مطالب کتاب «نقاشی در ایران» اظهار کرد:  این کتاب مروری بر تاریخ نقاشی در ایران از باستان تا دوره پهلوی دارد. فصل نخست این اثر «نگارگری در ایران باستان» است که خود از پنج بخش «نقاشی در تمدن‌های پیش آریایی ایران زمین»، «نقاشی در گستره ماد و هخامنشی»، «یونانی‌گرایی در نقاشی سلوکی و پارتی»، «ساسانیان و پیوند هنر شرق و غرب» و «مانی پیامبر نقاش» تشکیل شده است.
 
تاراج افزود: سایر فصل‌های این کتاب به عناوینی مانند «نقاشی ایرانی در دوره اسلامی»، «دوران تحول مکاتب هنری در دوره مغولان و تیموریان»، «دوران جدید نقاشی ایرانی در موازنه با شیوه‌های غربی»، «مشروطه و نوگرایی در نقاشی» و «رنگ و قلم در نقاشی ایرانی» اشاره می‌کند.
 
کتاب‌های دفتر پژوهش‌های فرهنگی در مجموعه‌ای تحت عنوان «از ایران چه می‌دانم؟» و در 120 صفحه تدوین می‌شود و تا کنون آثار تاثیرگذار و مهمی را به قلم مولفان مطرح حوزه تاریخ، ادبیات، جغرافیا و… منتشر کرده است.

دفتر پژوهش‌های فرهنگی سه کتاب از مجموعه «از ایران چه می‌دانم؟» منتشر کرد

آپدیت نود 32 ورژن 6

روزنامه قانون