«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» در بازار کتاب

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» نوشته رحمان لطفی مرزکانی به تبیین اندیشه دفاعی فرمانده معظم کل قوا می‌پردازد. این کتاب بر اساس دو همایش که در سال 1391 و 1393 برگزار شد با موضوع «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای» نوشته شد.

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» شامل دو بخش است که بخش نخست به مباحثی چون اسلام و امنیت، ماهیت جنگ از نظر قرآن و احادیث، قدرت سخت، جنگ سخت و مصادیق دفاع هوشمند می‌پردازد.

بخش دوم کتاب، شامل سه گفتار است. گفتار نخست به ابعاد دفاع هوشمند، گفتار دوم به اهداف دفاع هوشمند و گفتار سوم به راهبرد‌های دفاع هوشمند پرداخته است.

در بخشی به نام «تهدید در برابر تهدید» از صفحه 231 کتاب می‌خوانیم: «راهبرد‌ تهدید در برابر تهدید را امام خامنه‌ای در چند سال اخیر در برابر زیاده‌خواهی و گستاخی آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح کردند. اتخاذ این راهبرد، ضمن عقب راندن دشمن و جلوگیری از اقدامات نظامی بخصوص علیه تاسیسات و مراکز هسته‌ای کشور، باعث تقویت جبهه مقاومت در منطقه نیز شده است…»

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» را انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر با شمارگان سه هزار نسخه، قطع وزیری، 266 صفحه و به بهای 150‌ هزار ریال روانه بازار نشر شده است.

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» در بازار کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» نوشته رحمان لطفی مرزکانی به تبیین اندیشه دفاعی فرمانده معظم کل قوا می‌پردازد. این کتاب بر اساس دو همایش که در سال 1391 و 1393 برگزار شد با موضوع «تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه‌ای» نوشته شد.

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» شامل دو بخش است که بخش نخست به مباحثی چون اسلام و امنیت، ماهیت جنگ از نظر قرآن و احادیث، قدرت سخت، جنگ سخت و مصادیق دفاع هوشمند می‌پردازد.

بخش دوم کتاب، شامل سه گفتار است. گفتار نخست به ابعاد دفاع هوشمند، گفتار دوم به اهداف دفاع هوشمند و گفتار سوم به راهبرد‌های دفاع هوشمند پرداخته است.

در بخشی به نام «تهدید در برابر تهدید» از صفحه 231 کتاب می‌خوانیم: «راهبرد‌ تهدید در برابر تهدید را امام خامنه‌ای در چند سال اخیر در برابر زیاده‌خواهی و گستاخی آمریکا و رژیم صهیونیستی مطرح کردند. اتخاذ این راهبرد، ضمن عقب راندن دشمن و جلوگیری از اقدامات نظامی بخصوص علیه تاسیسات و مراکز هسته‌ای کشور، باعث تقویت جبهه مقاومت در منطقه نیز شده است…»

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» را انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر با شمارگان سه هزار نسخه، قطع وزیری، 266 صفحه و به بهای 150‌ هزار ریال روانه بازار نشر شده است.

«دفاع هوشمند در اندیشه امام خامنه‌ای» در بازار کتاب

بک لینک رنک 3