«در کارگه خیال» با موضوع جایگاه خیال در آثار فرشچیان به بازار نشر می‌آید

«در کارگه خیال» با موضوع جایگاه خیال در آثار فرشچیان به بازار نشر می‌آید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «در کارگه خیال»  با موضوع بررسی جایگاه خیال در آثار استاد محمود فرشچیان با نویسندگی یکی از شاگردان ایشان، امیر رضائی نبرد در قالب دو بخش و در فصل‌های جداگانه  از سوی انتشارت سوره مهر ارائه خواهد شد.

 بخش نخست این کتاب که خوشنویسی روی جلد آن را استاد غلامحسین امیرخانی بر عهده داشته است،
شامل جایگاه خیال بین حکیمان و فیلسوفان ایرانی اسلامی و غربی است که خود سه فصل دارد. فصل اول این بخش شامل کلیات و مفاهیم است، فصل دوم به جایگاه خیال در قرآن مجید و نزد حکیمان و فیلسوفان ایرانی اسلامی و فصل سوم به جایگاه خیال در نظر فیلسوفان و هنرمندان غربی می‌پردازد.
 
بخش دوم در «کارگه خیال» به جایگاه خیال در مجموعه آثار محمود فرشچیان اختصاص دارد که به سه فصل تقسیم می‌شود؛ فصل اول این بخش مجموعه آثار استاد فرشچیان را معرفی می‌کند، فصل دوم گزیده نظریات هنرشناسان ایرانی و جهانی درباره جایگاه خیال در آثار محمود فرشچیان را مورد بررسی قرار می‌دهد و فصل سوم این بخش شامل جایگاه خیال در مجموعه آثار محمود فرشچیان است که در آن به بررسی مشروح و مفصل آثار منتخب موضوعی این هنرمند نامدار می‌پردازد.
 
با توجه به جایگاه و اهمیت سبک در آثار استاد محمود فرشچیان و نقش اساسی و جوهری عنصر خیال در اکتشافات علمی و آفرینش‌های هنری به‌ویژه در آثار این استاد مینیاتور، اثبات و تبیین نظریه خیال و کارکرد و جایگاه آن در آثار این هنرمند شهیر  هدف مولف این کتاب بوده است. 

گردآوری اطلاعات، پژوهش و نگارش این اثر حدود 9 سال زمان برده و در طول سال‌های 85 و 94 انجام شده است.

هم‌اکنون ویرایش علمی و ادبی این اثر به پایان رسیده و طراحی گرافیک آن در حال پیگیری است.

محمود فرشچیان متولد 1308 بنیانگذار مکتبی با نام خود در نقاشی ایران است که در عین پایبندی به اصول کلاسیک از تکنیک های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی بهره می‌گیرد. «ضامن آهو»، «پنجمین روز آفرینش» و «عصر عاشورا» از جمله تابلو‌های نقاشی این هنرمند اصفهانی است.

 
 

«در کارگه خیال» با موضوع جایگاه خیال در آثار فرشچیان به بازار نشر می‌آید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «در کارگه خیال»  با موضوع بررسی جایگاه خیال در آثار استاد محمود فرشچیان با نویسندگی یکی از شاگردان ایشان، امیر رضائی نبرد در قالب دو بخش و در فصل‌های جداگانه  از سوی انتشارت سوره مهر ارائه خواهد شد.

 بخش نخست این کتاب که خوشنویسی روی جلد آن را استاد غلامحسین امیرخانی بر عهده داشته است،
شامل جایگاه خیال بین حکیمان و فیلسوفان ایرانی اسلامی و غربی است که خود سه فصل دارد. فصل اول این بخش شامل کلیات و مفاهیم است، فصل دوم به جایگاه خیال در قرآن مجید و نزد حکیمان و فیلسوفان ایرانی اسلامی و فصل سوم به جایگاه خیال در نظر فیلسوفان و هنرمندان غربی می‌پردازد.
 
بخش دوم در «کارگه خیال» به جایگاه خیال در مجموعه آثار محمود فرشچیان اختصاص دارد که به سه فصل تقسیم می‌شود؛ فصل اول این بخش مجموعه آثار استاد فرشچیان را معرفی می‌کند، فصل دوم گزیده نظریات هنرشناسان ایرانی و جهانی درباره جایگاه خیال در آثار محمود فرشچیان را مورد بررسی قرار می‌دهد و فصل سوم این بخش شامل جایگاه خیال در مجموعه آثار محمود فرشچیان است که در آن به بررسی مشروح و مفصل آثار منتخب موضوعی این هنرمند نامدار می‌پردازد.
 
با توجه به جایگاه و اهمیت سبک در آثار استاد محمود فرشچیان و نقش اساسی و جوهری عنصر خیال در اکتشافات علمی و آفرینش‌های هنری به‌ویژه در آثار این استاد مینیاتور، اثبات و تبیین نظریه خیال و کارکرد و جایگاه آن در آثار این هنرمند شهیر  هدف مولف این کتاب بوده است. 

گردآوری اطلاعات، پژوهش و نگارش این اثر حدود 9 سال زمان برده و در طول سال‌های 85 و 94 انجام شده است.

هم‌اکنون ویرایش علمی و ادبی این اثر به پایان رسیده و طراحی گرافیک آن در حال پیگیری است.

محمود فرشچیان متولد 1308 بنیانگذار مکتبی با نام خود در نقاشی ایران است که در عین پایبندی به اصول کلاسیک از تکنیک های جدید برای توسعه دامنه نقاشی ایرانی بهره می‌گیرد. «ضامن آهو»، «پنجمین روز آفرینش» و «عصر عاشورا» از جمله تابلو‌های نقاشی این هنرمند اصفهانی است.

 
 

«در کارگه خیال» با موضوع جایگاه خیال در آثار فرشچیان به بازار نشر می‌آید

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ