دانلود کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

دانلود کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین
توضیحات :  این کتاب شامل دو بخش است. بخش اول سفر مصر جلال آل احمد که شرح سفر بیست و سه چهار روزه وی به این کشور است و بخش دوم جلال آل احمد و فلسطین که نقد رضا براهنی بر افکار و موضع آل احمد نسبت به کشور فلسطین است. براهنی در این بخش […]

دانلود کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

توضیحات :  این کتاب شامل دو بخش است. بخش اول سفر مصر جلال آل احمد که شرح سفر بیست و سه چهار روزه وی به این کشور است و بخش دوم جلال آل احمد و فلسطین که نقد رضا براهنی بر افکار و موضع آل احمد نسبت به کشور فلسطین است. براهنی در این بخش […]
دانلود کتاب سفر مصر و جلال آل احمد و فلسطین

نود32 آپدیت ورژن 8

آهنگ جدید