دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۱۳ در حسابداری

دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۱۳ در حسابداری
توضیحات :  شرکت مایکروسافت در نسخه جدید اکسل تغییراتی را اعمال کرده است. از جمله این تغییرها میتوان به ساده شدن گرافیک نرم افزار و استفاده زیاد از رنگ سفید، اضافه شده توابع پیشرفته مثلثاتی، توانایی تبدیل اعداد رومی به عربی یا لاتین و همچنین اضافه شده منوی استارت به نرم افزار اشاره کرد. همچنین […]

دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۱۳ در حسابداری

توضیحات :  شرکت مایکروسافت در نسخه جدید اکسل تغییراتی را اعمال کرده است. از جمله این تغییرها میتوان به ساده شدن گرافیک نرم افزار و استفاده زیاد از رنگ سفید، اضافه شده توابع پیشرفته مثلثاتی، توانایی تبدیل اعداد رومی به عربی یا لاتین و همچنین اضافه شده منوی استارت به نرم افزار اشاره کرد. همچنین […]
دانلود کتاب آموزش اکسل ۲۰۱۳ در حسابداری

بک لینک رنک 8

بازی