دانشنامه سکه‌های ایران تدوین می‌شود

دانشنامه سکه‌های ایران تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مژگان اسماعیلی، رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها با بیان این مطلب گفت: گردآوری دانشنامه سکه‌های ایران که از سال 1387 جزء طرح‌های مهم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده از سال گذشته به همت پژوهشکده زبانشناسی، متون و کتیبه‌ها مجددا در حال پیگیری است.

وی افزود: اجرای این طرح همزمان در دو فاز سکه‌های ایران قبل از اسلام و سکه‌های دوران اسلامی در حال شکل‌گیری است.

اسماعیلی گفت: تاکنون حدود دویست نمونه‌ از سکه‌های ساسانی گنجینه‌ها و مراکز استانی که در راستای مطالعات سکه‌شناسی نقش کلیدی دارند، توسط پژوهشگران متخصص که با طرح همکاری می‌کنند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌ و داده‌های اطلاعاتی آنها گردآوری شده‌ است.

وی این مطالعات در دست اقدام را شامل تدوین و طراحی شناسنامه‌ سکه‌ها، گردآوری داده‌ها و اطلاعات مستند سکه‌ها، استنساخ و قرائت کتیبه‌های موجود بر رو و پشت سکه‌ها، تحلیل بررسی داده‌های مربوط به این سکه‌‌ها و … اعلام کرد.

اسماعیلی گفت: اطلاعات گردآوری شده همچنین شامل معرفی پادشاهی که اقدام به ضرب سکه کرده، مشخصات و تزئینات تاج و لباس شاه، ویژگی‌های ظاهری سکه که شامل نقش‌های روی سکه و پشت سکه است، جنس، قطر، محل ضرب سکه و القاب و عناوینی که پادشاه صاحب سکه در وصف خود به‌کار برده، از مواردی است که تمامی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی ویژگی‌های سکه‌ها به لحاظ کتیبه، جنس فلز، قطر، محل ضرب و جلوه‌های هنری مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مداخل سکه‌های دوران اسلامی نیز استخراج شده و براساس دوره‌های تاریخی به مؤلفان ارجاع شده تصریح کرد: سکه‌های دوران اسلامی نیز از جوانب مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار خواهد گرفت و نمونه‌های ضرب شده توسط پادشاهان و حاکمان در دوره‌های تاریخی ارائه خواهد شد.

به گفته اسماعیلی، در فاز اول سکه‌های 4 قرن اولیه اسلام مطالعه و بررسی خواهد شد.

سکه‌های ساسانی

آزاده حیدرپور، عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها و مدیر پروژه بررسی سکه‌های ساسانی نیز درباره این پروژه گفت: بررسی سکه‌های ساسانی، زیرمجموعه‌ دانشنامه‌ سکه‌های ایران‌باستان که در واقع به نوعی تدوین بانک اطلاعاتی سکه‌های دوره‌ باستان است از سال 1394 در گروه کتیبه‌ها و متون کهن پژوهشکده‌ زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون در دست اقدام است.

وی افزود: یکی از اهداف بنیادی گروه کتیبه‌ها و متون باستانی پژوهش و مطالعه‌ درحوزه آثار کتیبه‌ دارد دوره باستان و تدوین بانک اطلاعاتی کاملی درباره این آثار است.

به گفته این زبان‌شناس، آثار کتیبه‌دار دوره باستان مشتمل بر تمامی آثار مکتوب منقول و غیرمنقول از قبیل سنگ‌نوشته‌های صخره‌ای، سکه‌ها و مهرها و … است.

حیدرپور افزود: پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای در باب علم سکه‌شناسی از اهمیت به سزایی در شناخت هویت ملی کشورمان برخوردار است چرا که علم سکه‌شناسی روشنگر مناسبت‌ها و رویدادهای مبهم تاریخی بسیاری در باب گذشتگان‌مان است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها گفت: از آنجا که سکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش‌ آن دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته بنابراین اطلاعات بسیار محکم مطمئنی را در باب رویدادهای تاریخی از قبیل تاج‌گذاری، پیروزی بر دشمنان، تصرف قلمروها و سرحدات جدید توسط پادشاهان قدیم در اختیار ما بگذارد.

دانشنامه سکه‌های ایران تدوین می‌شود

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مژگان اسماعیلی، رییس پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها با بیان این مطلب گفت: گردآوری دانشنامه سکه‌های ایران که از سال 1387 جزء طرح‌های مهم پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بوده از سال گذشته به همت پژوهشکده زبانشناسی، متون و کتیبه‌ها مجددا در حال پیگیری است.

وی افزود: اجرای این طرح همزمان در دو فاز سکه‌های ایران قبل از اسلام و سکه‌های دوران اسلامی در حال شکل‌گیری است.

اسماعیلی گفت: تاکنون حدود دویست نمونه‌ از سکه‌های ساسانی گنجینه‌ها و مراکز استانی که در راستای مطالعات سکه‌شناسی نقش کلیدی دارند، توسط پژوهشگران متخصص که با طرح همکاری می‌کنند، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌ و داده‌های اطلاعاتی آنها گردآوری شده‌ است.

وی این مطالعات در دست اقدام را شامل تدوین و طراحی شناسنامه‌ سکه‌ها، گردآوری داده‌ها و اطلاعات مستند سکه‌ها، استنساخ و قرائت کتیبه‌های موجود بر رو و پشت سکه‌ها، تحلیل بررسی داده‌های مربوط به این سکه‌‌ها و … اعلام کرد.

اسماعیلی گفت: اطلاعات گردآوری شده همچنین شامل معرفی پادشاهی که اقدام به ضرب سکه کرده، مشخصات و تزئینات تاج و لباس شاه، ویژگی‌های ظاهری سکه که شامل نقش‌های روی سکه و پشت سکه است، جنس، قطر، محل ضرب سکه و القاب و عناوینی که پادشاه صاحب سکه در وصف خود به‌کار برده، از مواردی است که تمامی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی ویژگی‌های سکه‌ها به لحاظ کتیبه، جنس فلز، قطر، محل ضرب و جلوه‌های هنری مورد پژوهش قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه مداخل سکه‌های دوران اسلامی نیز استخراج شده و براساس دوره‌های تاریخی به مؤلفان ارجاع شده تصریح کرد: سکه‌های دوران اسلامی نیز از جوانب مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار خواهد گرفت و نمونه‌های ضرب شده توسط پادشاهان و حاکمان در دوره‌های تاریخی ارائه خواهد شد.

به گفته اسماعیلی، در فاز اول سکه‌های 4 قرن اولیه اسلام مطالعه و بررسی خواهد شد.

سکه‌های ساسانی

آزاده حیدرپور، عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها و مدیر پروژه بررسی سکه‌های ساسانی نیز درباره این پروژه گفت: بررسی سکه‌های ساسانی، زیرمجموعه‌ دانشنامه‌ سکه‌های ایران‌باستان که در واقع به نوعی تدوین بانک اطلاعاتی سکه‌های دوره‌ باستان است از سال 1394 در گروه کتیبه‌ها و متون کهن پژوهشکده‌ زبان‌شناسی، کتیبه‌ها و متون در دست اقدام است.

وی افزود: یکی از اهداف بنیادی گروه کتیبه‌ها و متون باستانی پژوهش و مطالعه‌ درحوزه آثار کتیبه‌ دارد دوره باستان و تدوین بانک اطلاعاتی کاملی درباره این آثار است.

به گفته این زبان‌شناس، آثار کتیبه‌دار دوره باستان مشتمل بر تمامی آثار مکتوب منقول و غیرمنقول از قبیل سنگ‌نوشته‌های صخره‌ای، سکه‌ها و مهرها و … است.

حیدرپور افزود: پژوهش‌های میدانی و کتابخانه‌ای در باب علم سکه‌شناسی از اهمیت به سزایی در شناخت هویت ملی کشورمان برخوردار است چرا که علم سکه‌شناسی روشنگر مناسبت‌ها و رویدادهای مبهم تاریخی بسیاری در باب گذشتگان‌مان است.

عضو هیأت علمی پژوهشکده زبان‌شناسی، متون و کتیبه‌ها گفت: از آنجا که سکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش‌ آن دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته بنابراین اطلاعات بسیار محکم مطمئنی را در باب رویدادهای تاریخی از قبیل تاج‌گذاری، پیروزی بر دشمنان، تصرف قلمروها و سرحدات جدید توسط پادشاهان قدیم در اختیار ما بگذارد.

دانشنامه سکه‌های ایران تدوین می‌شود

آهنگ جدید