خرید بیش از 52 هزار نسخه کتاب در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب

خرید بیش از 52 هزار نسخه کتاب در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب تعداد 320 عنوان کتاب در 52 هزار و 740 نسخه به مبلغ 9,474,050,00 (نه میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال) برای خرید به تصویب رسید.
 
فهرست این خرید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book  بارگذاری شده است.
 
ناشرانی که آثار خود را برای بررسی به هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده‌اند، در صورت تصویب عناوین می‌توانند به منظور دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها با هماهنگی قبلی، به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیأت واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.
 

خرید بیش از 52 هزار نسخه کتاب در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب تعداد 320 عنوان کتاب در 52 هزار و 740 نسخه به مبلغ 9,474,050,00 (نه میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و پنجاه هزار ریال) برای خرید به تصویب رسید.
 
فهرست این خرید در درگاه اینترنتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نشانی http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book  بارگذاری شده است.
 
ناشرانی که آثار خود را برای بررسی به هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده‌اند، در صورت تصویب عناوین می‌توانند به منظور دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها با هماهنگی قبلی، به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیأت واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.
 

خرید بیش از 52 هزار نسخه کتاب در جلسه 551 هیأت انتخاب و خرید کتاب

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

اسکای نیوز