حدادی: «دروازه غار» و «هفتاد سال پایداری» توجه ویژه‌ای به ارزش‌های اخلاقی در جامعه دارند

حدادی: «دروازه غار» و «هفتاد سال پایداری» توجه ویژه‌ای به ارزش‌های اخلاقی در جامعه دارند

نصرالله حدادی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: من از این فرصت استفاده می‌کنم و دو کتاب «دروازه غار» نوشته احمد مسجدجامعی و «هفتاد سال پایداری» به کوشش امیر طیرانی را برای مطالعه مخاطبان پیشنهاد می‌کنم.

وی درباره کتاب «دروازه غار» توضیح داد: این کتاب نوعی آسیب‌شناسی شهری و آشنایی با محلات قدیمی، فراموش‌شده و رو به زوال تهران است؛ محله‌ای که زمانی محل زندگی و کسب بزرگان، عالمان و عارفانی چون شیخ رجبعلی خیاط بوده و امروزه با جابه‌جایی ارزش‌ها، روبه‌زوال رفته و تبدیل به محلی برای کارتن‌خواب‌ها و افراد فرودست شده است.

این تاریخدان و تهران‌شناس درباره نویسنده این کتاب نیز گفت: این کتاب توسط احمد مسجد‌جامعی، نوشته شده، فردی که سال‌ها در مقام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کرده و بعد به سمت عالی‌ترین مقام اجرایی در حوزه فرهنگی می‌رسد و در ادامه در شورای شهر تهران نیز همین کار را ادامه می‌دهد.

حدادی همچنین درباره کتاب «هفتاد سال پایداری» که به خاطرات حسین شاه‌حسینی از سال 1320 تا 1360 می‌پردازد، توضیح داد: با توجه به آشنایی نزدیک من با آقای شاه‌حسینی، شهادت می‌دهم که ایشان یکی از صدیق‌ترین، شریف‌ترین و پاکدامن‌ترین افرادی هستند که من در طول زندگی‌ام  دیده‌ام. ایشان با 92 سال سن، بخش عمده‌ای از زندگی خود را در مسائل اجتماعی و سیاسی گذرانده و با بسیاری از افراد، احزاب و گروه‌های این حوزه سرو‌کار داشته است.

وی این کتاب را سرشار از آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی عنوان کرد و ادامه داد: ایشان در این کتاب درباره بسیاری از چهره‌ها و محله‌های زمان خود نوشته است، از بزرگترین مراجع تقلید تا افراد کف خیابان. به عبارتی وجه مشترک این کتاب با کتاب «دروازه غار» توجه به ارزش‌های اخلاقی در زندگی اجتماعی است.
 

حدادی: «دروازه غار» و «هفتاد سال پایداری» توجه ویژه‌ای به ارزش‌های اخلاقی در جامعه دارند

نصرالله حدادی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، درباره کتاب پیشنهادی خود برای مطالعه عنوان کرد: من از این فرصت استفاده می‌کنم و دو کتاب «دروازه غار» نوشته احمد مسجدجامعی و «هفتاد سال پایداری» به کوشش امیر طیرانی را برای مطالعه مخاطبان پیشنهاد می‌کنم.

وی درباره کتاب «دروازه غار» توضیح داد: این کتاب نوعی آسیب‌شناسی شهری و آشنایی با محلات قدیمی، فراموش‌شده و رو به زوال تهران است؛ محله‌ای که زمانی محل زندگی و کسب بزرگان، عالمان و عارفانی چون شیخ رجبعلی خیاط بوده و امروزه با جابه‌جایی ارزش‌ها، روبه‌زوال رفته و تبدیل به محلی برای کارتن‌خواب‌ها و افراد فرودست شده است.

این تاریخدان و تهران‌شناس درباره نویسنده این کتاب نیز گفت: این کتاب توسط احمد مسجد‌جامعی، نوشته شده، فردی که سال‌ها در مقام معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کرده و بعد به سمت عالی‌ترین مقام اجرایی در حوزه فرهنگی می‌رسد و در ادامه در شورای شهر تهران نیز همین کار را ادامه می‌دهد.

حدادی همچنین درباره کتاب «هفتاد سال پایداری» که به خاطرات حسین شاه‌حسینی از سال 1320 تا 1360 می‌پردازد، توضیح داد: با توجه به آشنایی نزدیک من با آقای شاه‌حسینی، شهادت می‌دهم که ایشان یکی از صدیق‌ترین، شریف‌ترین و پاکدامن‌ترین افرادی هستند که من در طول زندگی‌ام  دیده‌ام. ایشان با 92 سال سن، بخش عمده‌ای از زندگی خود را در مسائل اجتماعی و سیاسی گذرانده و با بسیاری از افراد، احزاب و گروه‌های این حوزه سرو‌کار داشته است.

وی این کتاب را سرشار از آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی عنوان کرد و ادامه داد: ایشان در این کتاب درباره بسیاری از چهره‌ها و محله‌های زمان خود نوشته است، از بزرگترین مراجع تقلید تا افراد کف خیابان. به عبارتی وجه مشترک این کتاب با کتاب «دروازه غار» توجه به ارزش‌های اخلاقی در زندگی اجتماعی است.
 

حدادی: «دروازه غار» و «هفتاد سال پایداری» توجه ویژه‌ای به ارزش‌های اخلاقی در جامعه دارند