«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» به بازار آمد

«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایرن (ایبنا)، انتشارات بنیاد فارابی کتابی با نام «جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» از جیسن جی.تومارتیک را با ترجمه آیدا کاووسی، منتشر کرده است.

این کتاب با هدف ارائه به کارگردانان جوانی نوشته شده که می‌خواهند فیلمی حرفه‌ای بسازند اما بودجه اندکی در اختیار دارند.

جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز مشتمل بر 5 درس و 23 فصل است.

درس اول این کتاب با نام سیر تکوینی، توضیحاتی درباره فیلمنامه را ارائه داده است. پیش‌تولید که نام دومین درس از این کتاب است، از 10 فصل تشکیل شده است و درباره پیش‌تولید، بودجه بندی، زمان‌بندی، بیمه، لوکیشن‌ها، آزمون بازیگران، گروه فیلم‌سازی، اتحادیه‌ها و اصناف، تجهیزات و طراحی تولید به علاقه‌مندان اطلاعات جامعی می‌دهد. درس سوم «جعبه ابزاری برای فیلم ساز»، تولید نام دارد و در 7 فصل، تولید، بازیگری، کارگردانی، فیلمبرداری، صدابرداری، گریم و آرایش مو و خدمات، تغذیه و پذیرایی را دربر می‌گیرد. پس از تولید، چهارمین درس این کتاب است و تدوین، جلوه‌های ویژه، صدای پس از تولید و موسیقی را تشریح می‌کند. آخرین و کوتاه‌ترین فصل این کتاب که شاید بتواند مهم‌ترین مشخصه موفقیت یک فیلم را با خود به همراه داشته باشد، توزیع نام دارد و نکات مهمی درباره توزیع فیلم ساخته شده به کارگردانان جوان توضیح می‌دهد.

«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» نوشته جیسن جی.تومارتیک و ترجمه لیدا کاووسی در 452 صفحه و 2000 نسخه با قیمت 27000 تومان، از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به بازار نشر آمده است.  

«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» به بازار آمد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایرن (ایبنا)، انتشارات بنیاد فارابی کتابی با نام «جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» از جیسن جی.تومارتیک را با ترجمه آیدا کاووسی، منتشر کرده است.

این کتاب با هدف ارائه به کارگردانان جوانی نوشته شده که می‌خواهند فیلمی حرفه‌ای بسازند اما بودجه اندکی در اختیار دارند.

جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز مشتمل بر 5 درس و 23 فصل است.

درس اول این کتاب با نام سیر تکوینی، توضیحاتی درباره فیلمنامه را ارائه داده است. پیش‌تولید که نام دومین درس از این کتاب است، از 10 فصل تشکیل شده است و درباره پیش‌تولید، بودجه بندی، زمان‌بندی، بیمه، لوکیشن‌ها، آزمون بازیگران، گروه فیلم‌سازی، اتحادیه‌ها و اصناف، تجهیزات و طراحی تولید به علاقه‌مندان اطلاعات جامعی می‌دهد. درس سوم «جعبه ابزاری برای فیلم ساز»، تولید نام دارد و در 7 فصل، تولید، بازیگری، کارگردانی، فیلمبرداری، صدابرداری، گریم و آرایش مو و خدمات، تغذیه و پذیرایی را دربر می‌گیرد. پس از تولید، چهارمین درس این کتاب است و تدوین، جلوه‌های ویژه، صدای پس از تولید و موسیقی را تشریح می‌کند. آخرین و کوتاه‌ترین فصل این کتاب که شاید بتواند مهم‌ترین مشخصه موفقیت یک فیلم را با خود به همراه داشته باشد، توزیع نام دارد و نکات مهمی درباره توزیع فیلم ساخته شده به کارگردانان جوان توضیح می‌دهد.

«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» نوشته جیسن جی.تومارتیک و ترجمه لیدا کاووسی در 452 صفحه و 2000 نسخه با قیمت 27000 تومان، از سوی انتشارات بنیاد سینمایی فارابی به بازار نشر آمده است.  

«جعبه ابزاری برای فیلم‌ساز» به بازار آمد

ganool review