«جذابیت در رسانه دینی» همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد

«جذابیت در رسانه دینی» همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی: مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی» اثر محمدرضا فتح‌الله ‌بیاتی با مقدمه‌ای از دکتر محمدهادی همایون، از سوی مؤسسه علمی- فرهنگی سدید منتشر شد.
 
این اثر حاصل پژوهشی در زمینه عنصر جذابیت در رسانه دینی است که با تمرکز بر برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی انجام شده است. کتاب حاضر از سوی نشر سدید (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)) با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است.
 
در معرفی این اثر آمده است: «یکی از مفاهیم کلیدی در بحث از رسانه، مفهوم جذابیت در رسانه است. همان‌طور که می‌دانیم امروزه موفق‌ترین رسانه، رسانه‌ای است که بتواند بیشترین مخاطب را جذب کند. در یک رسانۀ دینی علاوه خواستۀ مخاطب، دین و پیام دینی نقش محوری دارد. مخاطب تا زمانی که جذب تلویزیون نشود امکان تأثیر روی او و انتقال پیام وجود ندارد.

در این کتاب به مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی پرداخته شده است. این پژوهش پس از در نظر گرفتن چارچوب اسلامی و دو مؤلفۀ اساسی خلاقیت و رعایت ذائقۀ فرهنگی جامعه، 5 عامل مجری، میهمان، موضوع، طراحی و دکور را به عنوان مؤلفه‌های جذابیت برنامه‌های گفتگومحور در نظر گرفته است و پس از توضیح این موارد به ویژگی‌های هر کدام می‌پردازد.»
 
چاپ نخست کتاب «درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی: مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی» در ۱۷۶ صفحه، به بهای هشت هزار تومان از سوی نشر سدید راهی بازار نشر شده است.

نسخه الکترونیک این کتاب نیز به‌زودی در نرم‌افزارهای کتابخوان طاقچه و فراکتاب قرار خواهد گرفت.

«جذابیت در رسانه دینی» همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) «درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی: مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی» اثر محمدرضا فتح‌الله ‌بیاتی با مقدمه‌ای از دکتر محمدهادی همایون، از سوی مؤسسه علمی- فرهنگی سدید منتشر شد.
 
این اثر حاصل پژوهشی در زمینه عنصر جذابیت در رسانه دینی است که با تمرکز بر برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی انجام شده است. کتاب حاضر از سوی نشر سدید (انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)) با همکاری مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شده است.
 
در معرفی این اثر آمده است: «یکی از مفاهیم کلیدی در بحث از رسانه، مفهوم جذابیت در رسانه است. همان‌طور که می‌دانیم امروزه موفق‌ترین رسانه، رسانه‌ای است که بتواند بیشترین مخاطب را جذب کند. در یک رسانۀ دینی علاوه خواستۀ مخاطب، دین و پیام دینی نقش محوری دارد. مخاطب تا زمانی که جذب تلویزیون نشود امکان تأثیر روی او و انتقال پیام وجود ندارد.

در این کتاب به مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی پرداخته شده است. این پژوهش پس از در نظر گرفتن چارچوب اسلامی و دو مؤلفۀ اساسی خلاقیت و رعایت ذائقۀ فرهنگی جامعه، 5 عامل مجری، میهمان، موضوع، طراحی و دکور را به عنوان مؤلفه‌های جذابیت برنامه‌های گفتگومحور در نظر گرفته است و پس از توضیح این موارد به ویژگی‌های هر کدام می‌پردازد.»
 
چاپ نخست کتاب «درآمدی بر جذابیت در رسانه دینی: مؤلفه‌های جذابیت دینی در برنامه‌های گفتگومحور تلویزیونی» در ۱۷۶ صفحه، به بهای هشت هزار تومان از سوی نشر سدید راهی بازار نشر شده است.

نسخه الکترونیک این کتاب نیز به‌زودی در نرم‌افزارهای کتابخوان طاقچه و فراکتاب قرار خواهد گرفت.

«جذابیت در رسانه دینی» همزمان با روز ارتباطات و روابط عمومی منتشر شد

فروش بک لینک

موسیقی