تیمورزاده: ناشران نیازمند قدرت صنفی هستند/ قدیانی: وابستگی نشر به 10 روز نشان از بیماری است

تیمورزاده: ناشران نیازمند قدرت صنفی هستند/ قدیانی: وابستگی نشر به 10 روز نشان از بیماری است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «عوامل موثر بر ثبات در فضای کسب و کار کتاب» همزمان با برگزاری ششمین روز بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و با سخنرانی نادر قدیانی، رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات «تیمورزاده» در تالار گفت‌و‌گو این نمایشگاه برگزار شد. عبدالعظیم فریدون، دبیری این نشست را که از سوی کمیته فعالیت‌های فرهنگی برگزار شد بر عهده داشت.

از مدیریت نشر تا نگاه مالی ارگان‌ها
تیمورزاده گفت: عوامل موثر بر ثبات در قدرت کسب و کار در فضای نشر به دو بخش عوامل «درون‌سازمانی» و «برون‌سازمانی» تقسیم می‌شود. وقتی سازمانی شکل می‌گیرد، باید چشم‌انداز اداره آن سازمان نیز تعیین شود که همان عامل درون‌سازمانی است. در بررسی عامل برون‌سازمانی نیز باید به این نکته اشاره کنم که، یک ناشر با ارگان‌های متفاوتی از تامین اجتماعی تا تعزیرات و اداره مالیات سروکار دارد، این سازمان‌ها نیز با ارائه و تولید انواع قوانین، به نوبه خود به نشر آسیب می‌زنند. ارگان‌ها کار و هدف فرهنگی ناشران را فراموش می‌کنند و به آنها به عنوان «بنگاه» نگاه می‌کنند که تنها می‌تواند برای آن نهادها وجه مالی داشته باشد.
 
وی ادامه داد: بسیاری از همین ارگان‌هایی که برخی از آنها را نام بردم، در مباحث و جلسات خود از کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی دفاع کرده و خود را علاقه‌مند به آن معرفی می‌کنند اما در عمل تنها وجه مالی قضیه را در نظر می‌گیرند.

مدیر انتشارات «تیمورزاده» در ادامه نشست با بیان این‌که، روند تولید کتاب نیازمند ایجاد یک رشته مستقل در فضای آکادمیک کشور است، اظهار کرد: در بین ناشران هنوز ویراستاری علمی دیده نمی‌شود. باید به این نکته اشاره کنم، که فضای ثابت در فضای نشر مرهون عوامل دیگری مانند، نیاز‌سنجی، آموزش و انتخاب مناسب است.
 
 تیمورزاده با بیان این‌که، ناشران ما نیازمند آموزش مدیریت بحران نیز هستند، اظهار کرد: دولت وزارتخانه‌های زیادی دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی، اساسا فضای مناسبی برای ناشران فراهم آورده است. اما وزارتخانه‌ای مانند دارایی هر روز قوانین و مفاد جدید مالی تنظیم می‌کند.
 
از آینده‌نگری تا عمل به قانون
در ادامه این نشست نادر قدیانی، رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک با اشاره به تجربه بیش از چهل سال خود در عرصه نشر، گفت: من برخلاف آقای تیمورزاده، به بحث امروز از منظر تجربه نگاه می‌کنم. عوامل مهمی در مدیریت نشر دخیل هستند. اگر نشر به صورت خصوصی اداره می‌شود، مدیر باید به دنبال تمام اقدامات باشد. «آینده‌نگری» یکی دیگر از عوامل موفقیت در ثبات کسب و کار نشر است. تربیت پرسنل با رویکرد فنی دیگر عامل است.
 
وی با بیان این‌که نگاه فرهنگی نمی‌تواند اسباب ثبات در نشر را فراهم سازد، اظهار کرد: معمولا ناشرانی که نگاه اقتصادی به مسائل دارند، با مشورت می‌توانند به نگاه فرهنگی دست یابند، اما نگاه فرهنگی نمی‌تواند، نگاه موفق اقتصادی را شامل شود. حوصله و استخدام فروشنده دارای معلومات از دیگر فاکتورهای مهم در ثبات بازار نشر است.
 
رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک ادامه داد: صنعت نشر یک کشور نباید وابسته به 10 روز باشد که ناشر و غرفه‌دار، چک مالی خود را برای روز دوازدهم تنظیم کند. این رویکرد نشان می‌دهد، این صنعت دارای نقص و بیماری است.

قدیانی افزود: هر قانونی دارای مفاد و محتوایی است. به‌هر‌حال نمی‌شود که یک فرد یک پلاک ثبتی تهیه کند و در آن نشر و کتابفروشی و نشریه راه بیندازد و برای همه آنها چند کارمند استخدام کند و همه آنها را نیز خودش مدیریت کند، پیداست که این ناشر با مشکلات قانونی مواجه می‌شود.

تیمورزاده: ناشران نیازمند قدرت صنفی هستند/ قدیانی: وابستگی نشر به 10 روز نشان از بیماری است

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نشست «عوامل موثر بر ثبات در فضای کسب و کار کتاب» همزمان با برگزاری ششمین روز بیست و نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و با سخنرانی نادر قدیانی، رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و فرهاد تیمورزاده، مدیر انتشارات «تیمورزاده» در تالار گفت‌و‌گو این نمایشگاه برگزار شد. عبدالعظیم فریدون، دبیری این نشست را که از سوی کمیته فعالیت‌های فرهنگی برگزار شد بر عهده داشت.

از مدیریت نشر تا نگاه مالی ارگان‌ها
تیمورزاده گفت: عوامل موثر بر ثبات در قدرت کسب و کار در فضای نشر به دو بخش عوامل «درون‌سازمانی» و «برون‌سازمانی» تقسیم می‌شود. وقتی سازمانی شکل می‌گیرد، باید چشم‌انداز اداره آن سازمان نیز تعیین شود که همان عامل درون‌سازمانی است. در بررسی عامل برون‌سازمانی نیز باید به این نکته اشاره کنم که، یک ناشر با ارگان‌های متفاوتی از تامین اجتماعی تا تعزیرات و اداره مالیات سروکار دارد، این سازمان‌ها نیز با ارائه و تولید انواع قوانین، به نوبه خود به نشر آسیب می‌زنند. ارگان‌ها کار و هدف فرهنگی ناشران را فراموش می‌کنند و به آنها به عنوان «بنگاه» نگاه می‌کنند که تنها می‌تواند برای آن نهادها وجه مالی داشته باشد.
 
وی ادامه داد: بسیاری از همین ارگان‌هایی که برخی از آنها را نام بردم، در مباحث و جلسات خود از کتاب به عنوان یک کالای فرهنگی دفاع کرده و خود را علاقه‌مند به آن معرفی می‌کنند اما در عمل تنها وجه مالی قضیه را در نظر می‌گیرند.

مدیر انتشارات «تیمورزاده» در ادامه نشست با بیان این‌که، روند تولید کتاب نیازمند ایجاد یک رشته مستقل در فضای آکادمیک کشور است، اظهار کرد: در بین ناشران هنوز ویراستاری علمی دیده نمی‌شود. باید به این نکته اشاره کنم، که فضای ثابت در فضای نشر مرهون عوامل دیگری مانند، نیاز‌سنجی، آموزش و انتخاب مناسب است.
 
 تیمورزاده با بیان این‌که، ناشران ما نیازمند آموزش مدیریت بحران نیز هستند، اظهار کرد: دولت وزارتخانه‌های زیادی دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی، اساسا فضای مناسبی برای ناشران فراهم آورده است. اما وزارتخانه‌ای مانند دارایی هر روز قوانین و مفاد جدید مالی تنظیم می‌کند.
 
از آینده‌نگری تا عمل به قانون
در ادامه این نشست نادر قدیانی، رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک با اشاره به تجربه بیش از چهل سال خود در عرصه نشر، گفت: من برخلاف آقای تیمورزاده، به بحث امروز از منظر تجربه نگاه می‌کنم. عوامل مهمی در مدیریت نشر دخیل هستند. اگر نشر به صورت خصوصی اداره می‌شود، مدیر باید به دنبال تمام اقدامات باشد. «آینده‌نگری» یکی دیگر از عوامل موفقیت در ثبات کسب و کار نشر است. تربیت پرسنل با رویکرد فنی دیگر عامل است.
 
وی با بیان این‌که نگاه فرهنگی نمی‌تواند اسباب ثبات در نشر را فراهم سازد، اظهار کرد: معمولا ناشرانی که نگاه اقتصادی به مسائل دارند، با مشورت می‌توانند به نگاه فرهنگی دست یابند، اما نگاه فرهنگی نمی‌تواند، نگاه موفق اقتصادی را شامل شود. حوصله و استخدام فروشنده دارای معلومات از دیگر فاکتورهای مهم در ثبات بازار نشر است.
 
رییس انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک ادامه داد: صنعت نشر یک کشور نباید وابسته به 10 روز باشد که ناشر و غرفه‌دار، چک مالی خود را برای روز دوازدهم تنظیم کند. این رویکرد نشان می‌دهد، این صنعت دارای نقص و بیماری است.

قدیانی افزود: هر قانونی دارای مفاد و محتوایی است. به‌هر‌حال نمی‌شود که یک فرد یک پلاک ثبتی تهیه کند و در آن نشر و کتابفروشی و نشریه راه بیندازد و برای همه آنها چند کارمند استخدام کند و همه آنها را نیز خودش مدیریت کند، پیداست که این ناشر با مشکلات قانونی مواجه می‌شود.

تیمورزاده: ناشران نیازمند قدرت صنفی هستند/ قدیانی: وابستگی نشر به 10 روز نشان از بیماری است

بک لینک رنک 4

گوشی موبایل