توجه به نشر الکترونیک از اهداف «سمت» در سال 95

توجه به نشر الکترونیک از اهداف «سمت» در سال 95

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) با هدف ارتقاء جایگاه این سازمان به‌عنوان مقام نخست بین سازمان‌های مشابه در منطقه برنامه‌های خود در سال 95 را در چهار محور فعالیت‌های پایشی، ترویجی، پژوهشی و همکاری‌ها و شبکه‌سازی تدوین کرده است. این برنامه با تصویب هیات رئیسه اجرایی خواهد شد.   
  
سازمان «سمت» می‌کوشد براساس سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در منطقه آسیای غربی که شامل 20 کشور همسایه نزدیک و دور است، مقام نخست را بین سازمان‌های مشابه خود کسب کند. بدین منظور و برای حضور در عرصه بین‌المللی رصد کتاب‌های خود را در برنامه قرار داده است.

توجه به نشر الکترونیک نیز از دیگر اهداف «سمت» در مسیر نائل شدن به موقعیت نخست در منطقه است. بخش بین‌الملل سازمان در سال 95 به برنامه تولید نسخه دیجیتال آثار خود تمرکز خواهد کرد.
 

توجه به نشر الکترونیک از اهداف «سمت» در سال 95

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) با هدف ارتقاء جایگاه این سازمان به‌عنوان مقام نخست بین سازمان‌های مشابه در منطقه برنامه‌های خود در سال 95 را در چهار محور فعالیت‌های پایشی، ترویجی، پژوهشی و همکاری‌ها و شبکه‌سازی تدوین کرده است. این برنامه با تصویب هیات رئیسه اجرایی خواهد شد.   
  
سازمان «سمت» می‌کوشد براساس سیاست‌های چشم‌انداز 20 ساله در منطقه آسیای غربی که شامل 20 کشور همسایه نزدیک و دور است، مقام نخست را بین سازمان‌های مشابه خود کسب کند. بدین منظور و برای حضور در عرصه بین‌المللی رصد کتاب‌های خود را در برنامه قرار داده است.

توجه به نشر الکترونیک نیز از دیگر اهداف «سمت» در مسیر نائل شدن به موقعیت نخست در منطقه است. بخش بین‌الملل سازمان در سال 95 به برنامه تولید نسخه دیجیتال آثار خود تمرکز خواهد کرد.
 

توجه به نشر الکترونیک از اهداف «سمت» در سال 95

بک لینک رنک 8