تماشای «نمای بهشت و جهنم» از پنجره کتاب

تماشای «نمای بهشت و جهنم» از پنجره کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سی و سومین جلد از مجموعه آثار قرآنی «سرمه سعادت» با عنوان «نمای بهشت و جهنم» در دو فصل به قلم زهرا یونسی از سوی مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) راهی بازار نشر شده است.
 
در این اثر با تکیه بر آیات و روایات، ویژگی‌های بهشت و جهنم ترسیم شده است. نام‌ها، اوصاف، نعمت‌ها و نقمت‌ها، محورهای اصلی بیان شده درباره بهشت و جهنم در این اثر را شامل می‌شوند.
 
«تصویر بهشت در آیات و روایات» و «تصویری از جهنم در آیات و روایات» عنوان فصل‌های کتاب است. نویسنده در فصل نخست به موضوعاتی مانند «نام‌ها و اوصاف بهشت»، «به سوی بهشت یا دوزخ»، «تصویر بهشت در روایات» و «بهشت منزل برین مومنان و صالحان» پرداخته و در فصل دوم از «فلسفه وجودی دوزخ» و «ماهیت دوزخ» سخن گفته است.
 
نخستین چاپ کتاب «نمای بهشت و جهنم» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 80 صفحه، به بهای سه هزار تومان از سوی مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) روانه بازار نشر شد.
 
 
 

تماشای «نمای بهشت و جهنم» از پنجره کتاب

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سی و سومین جلد از مجموعه آثار قرآنی «سرمه سعادت» با عنوان «نمای بهشت و جهنم» در دو فصل به قلم زهرا یونسی از سوی مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) راهی بازار نشر شده است.
 
در این اثر با تکیه بر آیات و روایات، ویژگی‌های بهشت و جهنم ترسیم شده است. نام‌ها، اوصاف، نعمت‌ها و نقمت‌ها، محورهای اصلی بیان شده درباره بهشت و جهنم در این اثر را شامل می‌شوند.
 
«تصویر بهشت در آیات و روایات» و «تصویری از جهنم در آیات و روایات» عنوان فصل‌های کتاب است. نویسنده در فصل نخست به موضوعاتی مانند «نام‌ها و اوصاف بهشت»، «به سوی بهشت یا دوزخ»، «تصویر بهشت در روایات» و «بهشت منزل برین مومنان و صالحان» پرداخته و در فصل دوم از «فلسفه وجودی دوزخ» و «ماهیت دوزخ» سخن گفته است.
 
نخستین چاپ کتاب «نمای بهشت و جهنم» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 80 صفحه، به بهای سه هزار تومان از سوی مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) روانه بازار نشر شد.
 
 
 

تماشای «نمای بهشت و جهنم» از پنجره کتاب

دانلود سرا