تماشای سیمای «ولایت در قرآن» از دریچه کتاب / «الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» از راه رسید

تماشای سیمای «ولایت در قرآن» از دریچه کتاب / «الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» از راه رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سازمان بسیج حقوق‌دانان با همکاری دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، کتاب «ولایت در قرآن» را منتشر کرد. این کتاب گزیده‌ای از بخش چهارم کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. هدف از تدوین این اثر، کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری محتوای جلسات سخنرانی رهبر انقلاب در 142 صفحه است.
 
این کتاب در 6 بخش با عنوان‌های «معنای ولایت»، «تبیین قرآنی ابعاد سه گانه ولایت»، «خصوصیات جامعه و انسان ولایتمدار»، «ولی جامعه اسلامی»، «طاغوت و معنای آن» و «سوالات» به تبیین مباحث عمیق رهبر معظم انقلاب درباره تذکرات و مباحث ولایت در قرآن براساس روشی نو پرداخته است.
 
در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم: «ولایت دارای سه بعد است: اول اتحاد و پیوستگی داخلی؛ همه آحاد و جناح‌های ملت موظفند تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب هرز رفتن نیروهاست، بپرهیزند. دوم عدم پیوستگی با غیر مسلمانان؛ جهت جلوگیری از افتادن در خطر فرودست شدن و محروم ماندن از استقلال است و به معنای انزوای سیاسی جامعه اسلامی نمی باشد. سوم ارتباط و پیوستگی با امام است که حفظ و رعایت دو بعد قبلی در وهله اول مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسلط و واحد تبلور یافته عناصر سازنده اسلام و در وهله دوم نیازمند اتصال جامعه اسلامی با آن مرکز و محور می‌باشد. در جامعه اسلامی به چنین شخصی امام گفته می‌شود.»
 
نخستین چاپ کتاب «ولایت در قرآن» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 142 صفحه از سوی سازمان بسیج حقوق‌دانان با همکاری دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) راهی بازار نشر شده است.
 
«الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» منتشر شد
کتاب «الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دیگر کتابی است که به‌تازگی به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان و از سوی انتشارات «پژواک عدالت» راهی بازار نشر شده است.
 
این کتاب گفتارهایی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی به قلم مشترک دکتر علی بهادری و علی فتاحی زفرقندی است. «چهارچوب مفهومی»، «ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و «اصول و شاخصه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» سه بخش کتاب حاضر را شامل می‌شوند.
 
در بخشی از این کتاب آمده است: «مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات علمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی بومی و علمی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۶ و به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. در این خصوص می‌توان بیان نمود که شاید با مطالعه هیچ یک از منابع علمی کتابخانه‌ای و نظریات اندیشمندان داخلی حوزه اقتصاد نمی‌توان ردپایی از اقتصاد مقاومتی را یافت، چراکه کاربرد این اصطلاح بیش از هر چیز ریشه در نیازمندی‌های نظام جمهوری اسلامی در عرضه داخلی و خارجی دارد.»
 
نخستین چاپ کتاب «الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 72 صفحه، به بهای چهار هزار و 500 تومان به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان و از سوی انتشارات «پژواک عدالت» منتشر شده است.

تماشای سیمای «ولایت در قرآن» از دریچه کتاب / «الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» از راه رسید

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) سازمان بسیج حقوق‌دانان با همکاری دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، کتاب «ولایت در قرآن» را منتشر کرد. این کتاب گزیده‌ای از بخش چهارم کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» است. هدف از تدوین این اثر، کاهش حجم و افزایش جذابیت ظاهری محتوای جلسات سخنرانی رهبر انقلاب در 142 صفحه است.
 
این کتاب در 6 بخش با عنوان‌های «معنای ولایت»، «تبیین قرآنی ابعاد سه گانه ولایت»، «خصوصیات جامعه و انسان ولایتمدار»، «ولی جامعه اسلامی»، «طاغوت و معنای آن» و «سوالات» به تبیین مباحث عمیق رهبر معظم انقلاب درباره تذکرات و مباحث ولایت در قرآن براساس روشی نو پرداخته است.
 
در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم: «ولایت دارای سه بعد است: اول اتحاد و پیوستگی داخلی؛ همه آحاد و جناح‌های ملت موظفند تمام نیروها را در یک راه و یک هدف بسیج کرده و از تشتت و تفرقه که موجب هرز رفتن نیروهاست، بپرهیزند. دوم عدم پیوستگی با غیر مسلمانان؛ جهت جلوگیری از افتادن در خطر فرودست شدن و محروم ماندن از استقلال است و به معنای انزوای سیاسی جامعه اسلامی نمی باشد. سوم ارتباط و پیوستگی با امام است که حفظ و رعایت دو بعد قبلی در وهله اول مستلزم وجود یک قدرت متمرکز و مسلط و واحد تبلور یافته عناصر سازنده اسلام و در وهله دوم نیازمند اتصال جامعه اسلامی با آن مرکز و محور می‌باشد. در جامعه اسلامی به چنین شخصی امام گفته می‌شود.»
 
نخستین چاپ کتاب «ولایت در قرآن» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 142 صفحه از سوی سازمان بسیج حقوق‌دانان با همکاری دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع) راهی بازار نشر شده است.
 
«الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» منتشر شد
کتاب «الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» دیگر کتابی است که به‌تازگی به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان و از سوی انتشارات «پژواک عدالت» راهی بازار نشر شده است.
 
این کتاب گفتارهایی درباره تحقق اقتصاد مقاومتی به قلم مشترک دکتر علی بهادری و علی فتاحی زفرقندی است. «چهارچوب مفهومی»، «ماهیت و جایگاه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» و «اصول و شاخصه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» سه بخش کتاب حاضر را شامل می‌شوند.
 
در بخشی از این کتاب آمده است: «مفهوم اقتصاد مقاومتی در ادبیات علمی جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی بومی و علمی که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، برای اولین‌بار در سال ۱۳۸۶ و به وسیله رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. در این خصوص می‌توان بیان نمود که شاید با مطالعه هیچ یک از منابع علمی کتابخانه‌ای و نظریات اندیشمندان داخلی حوزه اقتصاد نمی‌توان ردپایی از اقتصاد مقاومتی را یافت، چراکه کاربرد این اصطلاح بیش از هر چیز ریشه در نیازمندی‌های نظام جمهوری اسلامی در عرضه داخلی و خارجی دارد.»
 
نخستین چاپ کتاب «الزامات حقوقی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» با شمارگان یک‌هزار نسخه در 72 صفحه، به بهای چهار هزار و 500 تومان به همت سازمان بسیج حقوق‌دانان و از سوی انتشارات «پژواک عدالت» منتشر شده است.

تماشای سیمای «ولایت در قرآن» از دریچه کتاب / «الزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی» از راه رسید

موزیک سرا