تفاهمنامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی هند امضا شد

تفاهمنامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی هند امضا شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بر طبق این تفاهم‌نامه که در 13 بند به امضای سیدرضا صالحی امیری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده دولت هندوستان رسیده، طرفین در خصوص توسعه همکاری در زمینه اصول کیفیت و منافع مشترک بر طبق قانون ملی هر یک از این دو کشور و اصول مشترک قانون بین‌الملل و تبادل اطلاعات و دانش در زمینه مسائل آرشیوی از طریق مبادله کتابچه‌های راهنما، رهنمون‌ها، قوانین، انتشارات و سایر منابع خاص مربوط به موضوع‌های آرشیو همکاری خواهند کرد.

امکان دسترسی آزاد به اسناد آرشیوی و همچنین تمامی منابع مرجع مربوط به موضوع تحقیق برای کارکنان آرشیو و محققانی که در چارچوب این توافقنامه کار می‌کنند و معامله به مثل کپی‌های اسنادی که برای طرف دیگر جالب و سودمند است و همچنین اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های تنظیم، مراجع توصیفی در زمینه رسانه اسناد، حفاظت و نگهداری و مبادله اطلاعات مدارک آرشیوی و تسهیل در آموزش رمزگشایی از مدارک فارسی/عربی و هندی از دیگر مواد این تفاهم‌نامه است.

همچنین سازماندهی نمایشگاه‌های مشترک، دعوت از آرشیویست‌های مؤسسات آرشیوی طرف مقابل برای شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های مورد علاقه هر طرف در زمینه فعالیت‌های آرشیو و تاریخ شفاهی نیز از جمله مواردی است که طرفین بر سر اجرای آن تفاهم کردند.

تفاهمنامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی هند امضا شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، بر طبق این تفاهم‌نامه که در 13 بند به امضای سیدرضا صالحی امیری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده دولت هندوستان رسیده، طرفین در خصوص توسعه همکاری در زمینه اصول کیفیت و منافع مشترک بر طبق قانون ملی هر یک از این دو کشور و اصول مشترک قانون بین‌الملل و تبادل اطلاعات و دانش در زمینه مسائل آرشیوی از طریق مبادله کتابچه‌های راهنما، رهنمون‌ها، قوانین، انتشارات و سایر منابع خاص مربوط به موضوع‌های آرشیو همکاری خواهند کرد.

امکان دسترسی آزاد به اسناد آرشیوی و همچنین تمامی منابع مرجع مربوط به موضوع تحقیق برای کارکنان آرشیو و محققانی که در چارچوب این توافقنامه کار می‌کنند و معامله به مثل کپی‌های اسنادی که برای طرف دیگر جالب و سودمند است و همچنین اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های تنظیم، مراجع توصیفی در زمینه رسانه اسناد، حفاظت و نگهداری و مبادله اطلاعات مدارک آرشیوی و تسهیل در آموزش رمزگشایی از مدارک فارسی/عربی و هندی از دیگر مواد این تفاهم‌نامه است.

همچنین سازماندهی نمایشگاه‌های مشترک، دعوت از آرشیویست‌های مؤسسات آرشیوی طرف مقابل برای شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های مورد علاقه هر طرف در زمینه فعالیت‌های آرشیو و تاریخ شفاهی نیز از جمله مواردی است که طرفین بر سر اجرای آن تفاهم کردند.

تفاهمنامه همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و آرشیو ملی هند امضا شد

فیلم سریال آهنگ