بیدارفر، ویراست جدید تصحیح «المباحثات» ابن‌سینا را منتشر می‌کند/ شیخ‌الرئیس به سوالات فلسفه هستی پاسخ می‌گوید

بیدارفر، ویراست جدید تصحیح «المباحثات» ابن‌سینا را منتشر می‌کند/ شیخ‌الرئیس به سوالات فلسفه هستی پاسخ می‌گوید

محسن بیدار‌فر، پژوهشگر و مصحح آثار فلسفه اسلامی از اتمام کار تصحیح کتاب «المباحثات» ابن‌سینا، خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: ویراست جدید تصحیح این اثر یک سال به طول انجامید و برای انتشار به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سپرده شده است.
 
بیدارفر، اظهار کرد: این اثر یک کتاب منظم فلسفی نیست بلکه، ابن‌سینا در این اثر به پرسش‌های شاگردان خود پاسخ داده و یکی از شاگردان معروف وی با نام «بهمنیار» به جمع‌آوری این سوالات پرداخته‌ است.
 
این برگزیده دوازدهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران درباره محتوای سوالات مطرح شده در کتاب گفت: شیخ‌الرئیس در این کتاب به پرسش‌هایی درباره «نفس»،‌ «علم خداوند» و برخی اشکالات شاگردان درباره کتاب «الشِفاء» پاسخ داده است.
 
مصحح کتاب «شرح منازل السائرين» با بیان این که این اثر به اواخر حیات ابن‌سینا برمی‌گردد، افزود: از کتاب «المباحثات» 10 نسخه در کتابخانه‌های مختلف نگهداری می‌شود. اساس کار من برای تصحیح، بررسی نسخه‌های این اثر در کتابخانه «بودلیان» و «پرینستون» بود که تصاویر آنها در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و آیت‌الله مرعشی نگهداری می‌شود.
 
وی با تاکید بر این‌که نسخه‌های «بودلیان» و «پرینستون» از جمله نسخه‌های قدیمی است، اظهار کرد: نسخه‌های فرعی دیگری نیز از «المباحثات» در کتابخانه‌های دیگر نگهداری می‌شود.
 
مدیر نشر «بیدار» درباره روند تصحیح این اثر گفت: تصحیح «المباحثات» دو سال به طول انجامید و از سوی نشر «بیدار» منتشر شد. یکسال نیز برای ویراست نهایی آن وقت صرف کردم و در نهایت کار را برای انتشار به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سپردم که در حال حاضر در حال ارزیابی و چاپ است.
 
وی درباره آخرین آثار منتشر شده از سوی نشر متبوع خود گفت: اخیرا کتاب سه جلدی «نص النصوص و رساله العلوم العالیه» اثر شیخ حیدر آملی را به زبان عربی به چاپ رسانده‌ایم.

بیدارفر، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الهیات در دانشگاه تهران به پایان برده است. همچنين براي تكميل معلومات خود یک دوره درس «اسفار»، «شرح تمهيد القواعد» و «شرح فصوص قيصری» را از محضر حضرت آيت‌الله جوادی آملی آموخته و برای یادگیری كتاب‌های «الهيات» و «نفس شفاء» و بعضی مجلدات «اسفار» از محضر حضرت آيت‌الله حسن‌زاده آملی بهره‌مند شده است.

بیدارفر، ویراست جدید تصحیح «المباحثات» ابن‌سینا را منتشر می‌کند/ شیخ‌الرئیس به سوالات فلسفه هستی پاسخ می‌گوید

محسن بیدار‌فر، پژوهشگر و مصحح آثار فلسفه اسلامی از اتمام کار تصحیح کتاب «المباحثات» ابن‌سینا، خبر داد و به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گفت: ویراست جدید تصحیح این اثر یک سال به طول انجامید و برای انتشار به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سپرده شده است.
 
بیدارفر، اظهار کرد: این اثر یک کتاب منظم فلسفی نیست بلکه، ابن‌سینا در این اثر به پرسش‌های شاگردان خود پاسخ داده و یکی از شاگردان معروف وی با نام «بهمنیار» به جمع‌آوری این سوالات پرداخته‌ است.
 
این برگزیده دوازدهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران درباره محتوای سوالات مطرح شده در کتاب گفت: شیخ‌الرئیس در این کتاب به پرسش‌هایی درباره «نفس»،‌ «علم خداوند» و برخی اشکالات شاگردان درباره کتاب «الشِفاء» پاسخ داده است.
 
مصحح کتاب «شرح منازل السائرين» با بیان این که این اثر به اواخر حیات ابن‌سینا برمی‌گردد، افزود: از کتاب «المباحثات» 10 نسخه در کتابخانه‌های مختلف نگهداری می‌شود. اساس کار من برای تصحیح، بررسی نسخه‌های این اثر در کتابخانه «بودلیان» و «پرینستون» بود که تصاویر آنها در کتابخانه‌های دانشگاه تهران و آیت‌الله مرعشی نگهداری می‌شود.
 
وی با تاکید بر این‌که نسخه‌های «بودلیان» و «پرینستون» از جمله نسخه‌های قدیمی است، اظهار کرد: نسخه‌های فرعی دیگری نیز از «المباحثات» در کتابخانه‌های دیگر نگهداری می‌شود.
 
مدیر نشر «بیدار» درباره روند تصحیح این اثر گفت: تصحیح «المباحثات» دو سال به طول انجامید و از سوی نشر «بیدار» منتشر شد. یکسال نیز برای ویراست نهایی آن وقت صرف کردم و در نهایت کار را برای انتشار به موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران سپردم که در حال حاضر در حال ارزیابی و چاپ است.
 
وی درباره آخرین آثار منتشر شده از سوی نشر متبوع خود گفت: اخیرا کتاب سه جلدی «نص النصوص و رساله العلوم العالیه» اثر شیخ حیدر آملی را به زبان عربی به چاپ رسانده‌ایم.

بیدارفر، تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته الهیات در دانشگاه تهران به پایان برده است. همچنين براي تكميل معلومات خود یک دوره درس «اسفار»، «شرح تمهيد القواعد» و «شرح فصوص قيصری» را از محضر حضرت آيت‌الله جوادی آملی آموخته و برای یادگیری كتاب‌های «الهيات» و «نفس شفاء» و بعضی مجلدات «اسفار» از محضر حضرت آيت‌الله حسن‌زاده آملی بهره‌مند شده است.

بیدارفر، ویراست جدید تصحیح «المباحثات» ابن‌سینا را منتشر می‌کند/ شیخ‌الرئیس به سوالات فلسفه هستی پاسخ می‌گوید

تلگرام