بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی

بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کمیته آموزش ایکوموس ایران، بزرگداشت شادروان دکتر شهریار عدل، باستان‌شناس، محقق، پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی و عضو پیوسته این کمیته را در نخستین سالگرد درگذشتش برپا می‌کند.

 برنامه بزرگداشت زنده‌یاد عدل در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست با عنوان به یاد دکتر شهریار عدل است که شامل دو سخنرانی دکتر سیاوش صابری «شهریار مُلک خراسان» و مهرداد زاهدیان «با شهریار»است، همچنین پخش فیلم زندگی و‌ آثار وی نیز پیش‌بینی شده است.

بخش دوم برنامه «بازشناسی مسجد سنگی داراب فارس برپایه بازخوانی کتیبه‌های آن» نام دارد و سخنرانان آن عمادالدین شیخ‌الحکمایی و دکتر میرزا محمد حسنی هستند.

برنامه بزرگداشت یاد شادروان دکتر شهریار عدل سه‌شنبه یکم تیرماه از ساعت 15 تا 17 در مرکز هنرپژوهی نقش جهان به نشانی خیابان ولی عصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره 2169، فرهنگستان هنر، تالار دکتر شیرازی برگزار می‌شود.

بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کمیته آموزش ایکوموس ایران، بزرگداشت شادروان دکتر شهریار عدل، باستان‌شناس، محقق، پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی و عضو پیوسته این کمیته را در نخستین سالگرد درگذشتش برپا می‌کند.

 برنامه بزرگداشت زنده‌یاد عدل در دو بخش تنظیم شده است: بخش نخست با عنوان به یاد دکتر شهریار عدل است که شامل دو سخنرانی دکتر سیاوش صابری «شهریار مُلک خراسان» و مهرداد زاهدیان «با شهریار»است، همچنین پخش فیلم زندگی و‌ آثار وی نیز پیش‌بینی شده است.

بخش دوم برنامه «بازشناسی مسجد سنگی داراب فارس برپایه بازخوانی کتیبه‌های آن» نام دارد و سخنرانان آن عمادالدین شیخ‌الحکمایی و دکتر میرزا محمد حسنی هستند.

برنامه بزرگداشت یاد شادروان دکتر شهریار عدل سه‌شنبه یکم تیرماه از ساعت 15 تا 17 در مرکز هنرپژوهی نقش جهان به نشانی خیابان ولی عصر، ضلع جنوب غربی پارک ساعی، شماره 2169، فرهنگستان هنر، تالار دکتر شیرازی برگزار می‌شود.

بزرگداشتی برای یاد شهریار عدل، باستانشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ ایرانی

خبر جدید