برگزاری مراسم یادبود منوچهر ستوده در دانشگاه تهران

برگزاری مراسم یادبود منوچهر ستوده در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گروه تاریخ دانشگاه تهران به همراه انجمن علمی دانشجویان تاریخ یادبود دانشمند فقید دکتر منوچهر ستوده را برگزار می‌کند.

این مراسم با حضور دکتر احسان اشراقی، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر محمدباقر وثوقی، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر رسول جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، سیدجواد میرهاشمی، مستندساز سخنرانی خواهند کرد. همچنین بخشی از فیلم مستند «یک قرن و سه سال» که درباره زندگی دکتر ستوده است، نمایش داده خواهد شد.

مراسم یادبود دانشمند فقید استاد ستوده، یکشنبه 29 فروردین از ساعت 11 تا 12 و 30 دقیقه در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برپا می‌شود.

برگزاری مراسم یادبود منوچهر ستوده در دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، گروه تاریخ دانشگاه تهران به همراه انجمن علمی دانشجویان تاریخ یادبود دانشمند فقید دکتر منوچهر ستوده را برگزار می‌کند.

این مراسم با حضور دکتر احسان اشراقی، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر محمدباقر وثوقی، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، دکتر رسول جعفریان، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران، سیدجواد میرهاشمی، مستندساز سخنرانی خواهند کرد. همچنین بخشی از فیلم مستند «یک قرن و سه سال» که درباره زندگی دکتر ستوده است، نمایش داده خواهد شد.

مراسم یادبود دانشمند فقید استاد ستوده، یکشنبه 29 فروردین از ساعت 11 تا 12 و 30 دقیقه در تالار استاد باستانی پاریزی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برپا می‌شود.

برگزاری مراسم یادبود منوچهر ستوده در دانشگاه تهران

فروش بک لینک

دانلود موزیک