برپایی نمایشگاه نسخ خطی «گنج آسمانی» در کتابخانه ملی

برپایی نمایشگاه نسخ خطی «گنج آسمانی» در کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایرذان (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت فرارسیدن ماه میهمانی خدا، نمایشگاهی تحت عنوان «گنج آسمانی» در موزه کتاب و میراث مستند کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که 23 خرداد تا 15 تیر ماه بر پا است، مجموعه‌ای از اسناد، نسخ خطی و نفایس قرآنی، در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به آدرس بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از مترو حقانی، بلوار كتابخانه ملی، ساختمان كتابخانه ملی، موزه کتاب و میراث مستند مراجعه و از آثار به نمایش درآمده دیدن کنند.

برپایی نمایشگاه نسخ خطی «گنج آسمانی» در کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایرذان (ایبنا)، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت فرارسیدن ماه میهمانی خدا، نمایشگاهی تحت عنوان «گنج آسمانی» در موزه کتاب و میراث مستند کتابخانه ملی برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه که 23 خرداد تا 15 تیر ماه بر پا است، مجموعه‌ای از اسناد، نسخ خطی و نفایس قرآنی، در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای بازدید از این نمایشگاه به آدرس بزرگراه شهيد حقاني (غرب به شرق)، بعد از مترو حقانی، بلوار كتابخانه ملی، ساختمان كتابخانه ملی، موزه کتاب و میراث مستند مراجعه و از آثار به نمایش درآمده دیدن کنند.

برپایی نمایشگاه نسخ خطی «گنج آسمانی» در کتابخانه ملی

ganool review