برنامه‌ نشست‌های روز نهم نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد

برنامه‌ نشست‌های روز نهم نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) برنامه نشست‌های نهمین روز (پنجشنبه 23 اردیبهشت) برگزاری بیست‌و‌نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به شرح زیر است:

سرای اهل قلم

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
نقش زنان در مدیریت برنامه‌ریزی‌های خانوادگی و اجتماعی
اعضای هیئت مدیره انجم فرهنگی هنری زنان ناشر و رضا عمرانی

30: 13 تا 45: 14 دقیقه
بحثی در کلیات دانشنامه هنر ایرانی و قرآنی
محمدعلی معلم دامغانی، ایرج نعیمانی، حمیدرضا قلیچ‌خانی، محمد مهدی هراتی، مسعود ناصری

15 تا 15: 16
فرهنگنامه زنان ایران و جهان و لزوم تدوین فرهنگ‌های زندگی‌نامه‌ای
مهرناز خراسانچی، کامران فانی، مهناز مقدسی، داریوش مطلبی

30: 16 تا 18
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
داود دانش جعفری علی آقامحمدی، حجت‌الله هاشم بیگی، وحید شقاقی، ابراهیم مداحی، محمدتقی آذرشب

 
تالار گفت‌و‌گو

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10تا 15: 12
ویرایش از نگاه ناشران
علی کافی، علی صلح‌جو، ایرج ضرغام، رضا ناجیان، هومن عباسپور

14 تا 45: 15
جایگاه نشر ایران در بازارهای منطقه و جهان  
جواد رسولی، رضا هاشمی‌ناد، علیرضا کریمدادیان، فرهاد فلاح، کاظم قلمچی

15: 16 تا 18
الزامات و سازوکارهای حضور ناشران ایرانی در نمایشگاههای بین‌المللی
داوود موسایی، فریده خلعت‌بری، برزو سریزدی، امیر صالحی طالقانی

 
 
سرای اهل قلم بین‌الملل

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
لذت زبان ژاپنی
حسینی و دانشجویان زبان ژاپنی دانشگاه تهران

14 تا 30: 15 دقیقه
کارگاه آشنایی با استخراج مقاله علمی ـ پژوهشی از پایان‌نامه
حافظی؛ با همکاری انجم علمی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

30: 15 تا 17
ــــ
ــــ

00: 17 تا 30: 18
جهان کتاب من
گفتگوی صمیمی با چهره‌های شناخته شده فرهنگ، هنر و ورزش

 
سرای اهل قلم دانشگاهی

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
نشست‌های پیشنهادهای مراکز علمی، پژوهشی درخصوص کتاب
کارشناسان انتشارات دانشگاه تهران، مرکز نشر دانشگاهی

14 تا 30: 15
قرآن و زبان‌های آرامی
غلامحسین مراقبی، حمید بوذرجمهری، علی‌اکبر خمیجانی فراهانی، سیدجواد میری

16 تا 30: 17
واکاوی نشر آثار خوشنویسی در ایران
جواد بختیاری، علی شیرازی،‌ مجتبی ملک‌زاده، حسین رضوی فرد

 
سرای کودک و نوجوان

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
دانشنامه‌نویسی برای کودکان و نوجوانان
صوفیا محمدودی، رؤیا غیاثی

14 تا 30: 15
ادبیات عامه در کتاب‌های کودک و نوجوان
محمدجعفری قنواتی، جواد رسولی

16 تا 30: 17
رونمایی کتاب‌های درآمدی بر ادبیات فولکلور در ایران و افسانه‌های آن ور آب
محمدرضا شمس، جعفری قنواتی

 

برنامه‌ نشست‌های روز نهم نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) برنامه نشست‌های نهمین روز (پنجشنبه 23 اردیبهشت) برگزاری بیست‌و‌نهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به شرح زیر است:

سرای اهل قلم

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
نقش زنان در مدیریت برنامه‌ریزی‌های خانوادگی و اجتماعی
اعضای هیئت مدیره انجم فرهنگی هنری زنان ناشر و رضا عمرانی

30: 13 تا 45: 14 دقیقه
بحثی در کلیات دانشنامه هنر ایرانی و قرآنی
محمدعلی معلم دامغانی، ایرج نعیمانی، حمیدرضا قلیچ‌خانی، محمد مهدی هراتی، مسعود ناصری

15 تا 15: 16
فرهنگنامه زنان ایران و جهان و لزوم تدوین فرهنگ‌های زندگی‌نامه‌ای
مهرناز خراسانچی، کامران فانی، مهناز مقدسی، داریوش مطلبی

30: 16 تا 18
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
داود دانش جعفری علی آقامحمدی، حجت‌الله هاشم بیگی، وحید شقاقی، ابراهیم مداحی، محمدتقی آذرشب

 
تالار گفت‌و‌گو

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10تا 15: 12
ویرایش از نگاه ناشران
علی کافی، علی صلح‌جو، ایرج ضرغام، رضا ناجیان، هومن عباسپور

14 تا 45: 15
جایگاه نشر ایران در بازارهای منطقه و جهان  
جواد رسولی، رضا هاشمی‌ناد، علیرضا کریمدادیان، فرهاد فلاح، کاظم قلمچی

15: 16 تا 18
الزامات و سازوکارهای حضور ناشران ایرانی در نمایشگاههای بین‌المللی
داوود موسایی، فریده خلعت‌بری، برزو سریزدی، امیر صالحی طالقانی

 
 
سرای اهل قلم بین‌الملل

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
لذت زبان ژاپنی
حسینی و دانشجویان زبان ژاپنی دانشگاه تهران

14 تا 30: 15 دقیقه
کارگاه آشنایی با استخراج مقاله علمی ـ پژوهشی از پایان‌نامه
حافظی؛ با همکاری انجم علمی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

30: 15 تا 17
ــــ
ــــ

00: 17 تا 30: 18
جهان کتاب من
گفتگوی صمیمی با چهره‌های شناخته شده فرهنگ، هنر و ورزش

 
سرای اهل قلم دانشگاهی

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
نشست‌های پیشنهادهای مراکز علمی، پژوهشی درخصوص کتاب
کارشناسان انتشارات دانشگاه تهران، مرکز نشر دانشگاهی

14 تا 30: 15
قرآن و زبان‌های آرامی
غلامحسین مراقبی، حمید بوذرجمهری، علی‌اکبر خمیجانی فراهانی، سیدجواد میری

16 تا 30: 17
واکاوی نشر آثار خوشنویسی در ایران
جواد بختیاری، علی شیرازی،‌ مجتبی ملک‌زاده، حسین رضوی فرد

 
سرای کودک و نوجوان

ساعت
موضوع
سخنران

30: 10 تا 30: 12
دانشنامه‌نویسی برای کودکان و نوجوانان
صوفیا محمدودی، رؤیا غیاثی

14 تا 30: 15
ادبیات عامه در کتاب‌های کودک و نوجوان
محمدجعفری قنواتی، جواد رسولی

16 تا 30: 17
رونمایی کتاب‌های درآمدی بر ادبیات فولکلور در ایران و افسانه‌های آن ور آب
محمدرضا شمس، جعفری قنواتی

 

برنامه‌ نشست‌های روز نهم نمایشگاه کتاب تهران اعلام شد

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید